ilimkosku - Abdülkadir Geylani SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Abdülkadir Geylani
  •  Bilge Sözleri
    
   İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.
       kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.
       kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ı isteyene ise ahirette zühd gerekir.
       kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz.
       kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
  •  
    
   Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika  
  •  
    
   Abdülkadir Geylani Sözleri
   Kur’an’dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın.
       kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Resulullah hariç her mahluk perdedir; Resulullah ise kapıdır.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Kur’an’ın iki yönü vardır: O’nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Sevenle sevmeyen rıza halinde değil, hoşnutsuzluk halinde belli olur.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Belâlar kula Cenab-ı Hakk’ın kapısını çalmayı öğretir.
    kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Eğer O’nu bilseydiniz başkasını inkar eder, sonra da O’nun gayrısını O’nun vasıtasıyla bilirdiniz.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
  •  
    
   Ey oğul! Senin düşüncen, yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar, nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü teâlâdır. Senin düşüncen, Rabbin ve Onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan (haram ve şüphelilerden) ne terk edersen, mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
  •  
    
   O’nu tanısaydınız, O’nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, âlim ve cesur olması.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
  •  
    
   Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i ekrem; Hayat, ahiret hayatıdır.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
  •  
    
   Bu işin başı Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
  •  
    
   Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız.
    kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
  •  
    
   İnsanlara gösteriş için amel yapıp, sonra da bunu Allahü teâlânın kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Peygamber efendimiz başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
   
  Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.
      kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hâsıl olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.
      kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tevbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. Tevbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz.
      kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Tasavvuf yolu zâhirî ve bâtınî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir.
      kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
 •  
   
  Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika  
 •  
   
  Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.
      kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Derdi de yaratan O’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına Hakk’ın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini zikreder.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü teâlâdandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Peygamber efendimiz; "Mümin kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık ise, günahını burnu üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür" buyurdu.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Müslümanlar hakkında iyi zan sahibi ol. Onlar hakkında niyetini düzelt. Her türlü hayır işi yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahireti düşünen âlimlere sor.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Kalb dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, ahireti sevmiş olamaz.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
 •  
   
  Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
 •  
   
  Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakiyi unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız, her şeyiniz düzelir.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
 •  
   
  Ey Rabbim! bütün affını isteme acizliğimle senden affını diliyorum.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O’ndan isteyin. Çünkü O’ndan istemek ibadettir.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
 •  
   
  ünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 
 •  
   
  Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.
   kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika
 •  
   
  Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise Allah’ın dışındaki her yerde gariptir.
  kişi bunu beğendi.   Paylaş  4 dakika 


HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 2 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?