ilimkosku - Hadisler 5 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Hadisler 5

Hiç biriniz ölümün gelmesini istemesin. Eğer iyi biri ise, yaşamak belki iyiliğini arttırır. Eğer kötü ise, belki tövbe eder.Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen en yalancı düşüncedir. İnsanların gizli ve özel hayatını araştırmayın. Ayıplarını öğrenmeye çalışmayın. Birbirinize karşı üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeşler olun! Hadis (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Haya (kötülük işlemekten utanma) örtüsünü yüzünden sıyırıp atan kimsenin ardından konuşmak gıybet değildir. Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her şeyin bir hakikatı vardır. İmanın hakikatı ise şudur: Kul, başına gelen şeyin her şart ve durumda mutlaka ona gelecek olduğunu bilmelidir. Başına gelmeyen şeyin de, hiçbir şekilde kendisine erişmesinin mümkün olmadığına inanmalıdır. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların en aç olanı, ilme istekli kimsedir. En tok olanı da, ilme hiçbir istek ve ilgi duymayandır.Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi, birinin yaptığı işten hoşlanırsa, o da onun gibidir. Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Zekat veren, misafire yemek yediren, felakete uğrayanlara yardımda bulunan kişi, cimrilikten kurtulmuştur. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resulü bir gün ashabına: Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? diye sordu. Bildir ya Resulallah! dediler. Halk arasında hor görülüp hiçe sayılan, mütevazi her mü’mindir ki, o bir hususta Allah’a yemin etse, muhakkak Allah onun yeminini boşa çıkarmaz, doğrular. Peygamberamiz ashabına tekrar sordu: Size Cehennem ehlini de bildireyim mi? Bildir ya Resulallah, dediler. Onlar iri vücutlu, katı yürekli, kaba davranışlı, gururlanarak yürüyen, kibirli kimselerdir. Hadis (Buhari-Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Suçsuz yere (mazlumen) öldürülen kişinin, Allah katında 5 ödülü vardır. Kanının ilk damlası yere düştüğünde günahları bağışlanır. Cennetteki yerini görür. Keramet (soyluluk) elbisesi giydirilir. Büyük korkudan, yani kıyametin dehşet dolu sıkıntılarından güvencede olurHadis-i Şerif (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Misvak ağacının kabuğu ile de olsa, karnınızı doyurabileceksiniz, insanlardan bir şey istemeyin,müstağni (ihtiyacı yokmuş gibi) davranın.Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cennete giren, hep nimet görür, sıkıntı çekmez. Ne elbisesi eskir; ne de gençliği elden gider. Hadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hastayı ziyaret için bir mil de olsa yürü. İki kişinin arasını düzeltmek (barıştırmak) için iki mil de olsa yürü. Allah için dost edindiğin birini ziyaret etmekiçin 3 mil de olsa yürü. Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Güvenilir olmak, zenginliktir.(Camiüssagir). Güvenilir olmak, rızkı kendine çeker. Kazanç yollarını açar. Hıyanet ise,fakirliğe neden olur. Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Resulullah ile beraberdik. Yer – gök tüm vadiyi tekbir seslerimizle inletip bağıra bağıra dua ediyorduk. Resulüllah bize yaklaştı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Siz yanınızda olmayan uzaktaki birine veya sağır bir varlığına seslenmiyosunuz. Hemen yanı başınızdaki sizi işitene (size sizden yakın olana) yalvarıp yakarıyorsunuz. (Duada bu şiddet ve gürültüye gerek yok). Hadis (Hilye).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber, çocuklara ve aile bireylerine karşı, insanların en merhametlisiydi.Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz bir yere girmek istediğinde 3 defa izin istesin. Müsaade edilmezse, geri dönsün. Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim kalbini Allah’a bağlarsa, Allah mü’minlerin kalbinde ona sevgi ve merhamet yaratırHadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah bir millet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında bilginlerin(aydınların) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir. Allah bir millet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahillerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir.Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En hayırlısnız başkasının hakkını ( yani üzerindeki borcu ) en güzel şekilde ödeyendir. hadis-i şerif ( Müslim )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, bir işi yaptığınızda o işin hakkını vererek doğru ve sağlam yapmanızı sever. Hadis-i Şerif (Beyhaki)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resülü: Cennet bahçesine uğradığınızda kendinizi besleyiniz, buyurdu. Sahabiler: Ya Resulallah, Cennet bahçeleri nerededir? diye sordular. Peygamberimiz: Allah’ın anıldığı, zikir mescidleridir, buyurdu.(Tirmizi). İbn-i Abbas’ın rivayetinde:İlim meclisleridir, buyurdu.(Taberani). Ebu Hureyre’nin rivayetinde: Mescidlerdir, buyurdu. Sahabiler: Beslenmek nedir? diye sordular. Resulüllah: Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber (demek)dir buyurdu.(Tirmizi).Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sıcak yemekten sakının! Çünkü o, bereketi giderir. Soğuk yemeyi tavsiye ederim.Çünkü onun bereketi daha büyüktür. Hadis (Camiüssağir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir zımmiyi (islam topraklarında vatandaş statüsü içinde yaşıyan gayr-i müslimi ) veya can güvenliği verilmiş (vizeli) bir kafiri öldüren kimse, cennetin kokusunu bile duyamaz. Oysa cennetin kokusu 40 yıllık mesafeden duyulur.Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Size en kolay gelen ve bedene en hafif olan ibdetiHABERhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png vereyimmi? Bu susmak ve güzel ahlak sahibi olmaktır. Hadis-i şerif (İbn-i Ebi’d-Dünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Doğru bir sözü işitip sonra da onu din kardeşine ulaştırarak öğretmen, ne güzel bir hediyedirHadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir.Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.Hadis-i Şerif (ibn-i Addy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz kızdığında sussun. Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Nefsin arzularına (hevaya) uymaktan sakının. Çünkü o, (insanı) doğruya karşı sağır ve kör yapar. Hadis (Camiüssagir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah cemildir (güzeldir) güzelliği sever. Cömerttir.Cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.(İbn-i Adiyy). Allah beni cömert ve mütevazi bir kul olarak yarattı. Hakkı bile bile çiğneyen inatçı (cebbar) bir kimse yapmadı. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ey Ademoğlu, Rabbine itaat et ki, sana akıllı denilsin. Ona isyan etme ki, sana ahil denilmesin. Hadis (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Rızkı yerin altında arayın.Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi öfkelendiğinde “Allah’a sığınıyorum” derse, öfkesi gider. Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ahirzamanda insanlara parapul gerekecek. Ta ki onunla din ve dünyalarını ayakta tutabilsinler. Hadis-i Şerif ( Taberani )

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsana dinini yaşamak için yeterli gelecek 4 söz vardır. Onlar da şunlardır. Ameller (eylemler) niyetlere göredir. Kendini ilgilendirmeyen (malayani) şeyleri terketmesi, kişinin güzel (akıllı, bilinçli) müslüman olduğunu gösterir. Bir mü’min, kendi için istediğini din kardeşi için de istemelidir. Bunu yapmadıkça imanda olgunluğa eremez. Allah’ın koyduğu helaller bellidir, haramlar da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. (Onları insan açıkça bilemez, ama vicdanı bir kanaat belirler). Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanoğlu sabaha çıkıp güne başladığında bütün organları diline yalvararak şöyle derler: Hakkımızda Allah’tan kork. Çünkü bizim doğru yönde ilerlememiz ancak seninle mümkündür. Sen doğru çizgide olursan, biz de doğru çizgide oluruz. Sen doğru yönden saparsan, biz de saparız. Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Din kardeşinin yüzüne gülümsemen senin için bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman, bir sadakadır.Yolunu kaybetmiş kişiye doğru yol göstermen bir sadakadır.İnsanların gelip geçtiği yoldan, taşı, dikeni, kemiği, (eziyet verici her türlü nesneyi) kaldırman bir sadakadır. Kuyudan kova ile çektiğin sudan,din kardeşinin kovasına su dökmen, yine senin için bir sadakadır.Hadis-i Şerif (Kütüb-ü Sitte).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Resulüllah Efendimiz, hayır yapma hususunda insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu ay ise, Ramazan ayı idi. Cebrail, her sene Ramazan ayında Resulüllahla buluşur, ta ayın sonuna kadar Resulüllah ona Kur’anı baştan sona okuyup dinletirdi.Cebrail’le buluştuğu zaman, Resulüllah, hayır yapmada esen rüzgardan daha cömert olurdu. hadis (Buhari, Müslim).

Kadere iman, Allah’ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kinden (düşmanlıktan) uzak durun. Zira bu, öldürücüdür. Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hizmetçisi (veya işçisi) ile yemek yemek, tevazudandır. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben tebliğci olarak gönderildim. Zorlaştırıcı olarak değil.Hadis-i Şerif .(Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz elindeki yiyecek parçası yere düştüğünde, kirlenen yerleri (yıkayıp) temizledikten sonra, yesin. Onu, şeytana bırakmasın. Çünkü, bereketin yenen şeyin hangi parçasında olduğunu kimse bilemez. Hadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Silahla öldürülen nice kimse vardır ki, ne şehiddir ve ne de övülmeye değer bir kahraman. Yatağında eceliyle ölen nice kimseler de vardır ki, Allah katında şehiddir. Hadis (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kul tövbe ettiğinde, Allah onun günahlarını amelleri kaydeden hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekilde onun günahı işleyen organlarına da unutturur.Günahı işlediği yerdeki suç, delil ve izlerini de yok eder. Ta ki, Allah’ın huzuruna vardığında günah işlediğine dair, aleyhinde şahitlik edecek hiçbir şey bulunmasın.Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ümmetimin sonlarına doğru, mescidlerini süsleyip te kalplerini harabeye çeviren topluluklar görülür. Onlar, elbisesine verdiği önemi, dinine vermeyecek.Dünyalığı yerindeyse, dinlerine ne olduğuna aldırmayacak. Hadis-i Şerif (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah İslam Dini için kolaylıktan hoşlanmış; güçlüğü ise çirkin görmüştür. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Günahlarını azaltki, ölüm sana kolay gelsin. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

"Kul bir günah işler. Ama onunla cennete girer. Bu şöyle olur: İşlediği günah devamlı hatırındadır. Ondan her hatırladıkça tövbe edip kaçınır. Böylece o günah sebebiyle Cennete girer." Hadis (İbn-i Mübarek).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter." Hadis (Ebu Davud).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

"İnsan yasaklanan şeylere karşı hırslıdır, aç gözlüdür." Hadis (Deylemi).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Mü’minler, aralarında, duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir. "Hadis (Buhari).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

"Biriniz elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse, diksin. " Hadis-i Şerif (Müsned).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. " Hadis-i Şerif (Taberani).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Ölümü çok zikredin. Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız, bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar. Fakirlik anında hatırlarsanız, bu, (halinizden şikayeti önler) elinizdekine kanaat etmenize sebep olur." Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

"Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyuran bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir " Hadis-i Şerif (Müsned).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da, yoksul ve fakirleri sevmek ve onlarla ilgilenmektir." Hadis-i Şerif (İbn-i La’l).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Hz.Peygamber, bir gün ashabına: İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir? diye sordu. Ashap: ALLAH ve Resulü bilir ancak, dediler. Hz Peygamber: İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı), buyurdu. Sonra tekrar sordu: İnsanların en çok cennete eriştiren şey nedir? Ashap, aynı cevabı verince, şu açıklamayı yaptı: Bu da iki şeydir: Biri, ALLAH’tan korkmak, yani takva sahibi olmaktır. Diğeri de güzel ahlaka sahip bulunmaktır."Hadis (İbn-i Mace).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAHın en çok kızdığı kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir " Hadis-i Şerif (Buhari)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Şeytan, askerlerinin en şiddetlisini ve en kuvvetlisini, malıyla iyilik yapanlar üzerine gönderir. "Hadis (Mecmauzzevaid).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Mü’min mü’minin kardeşidir. Hiçbir şekilde ona olan hayırlılığını (faydalı tavsiyelerini) elden bırakmaz. " Hadis-i Şerif (İbn-i-Mace).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla “müdara”yı, yani iyi ve güzel geçinmeyi de emretti. " Hadis (Deylemi).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. " Hadis-i Şerif (Deylemi).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kıyamet gününde ALLAH, kullarından birini çağırır,huzurunda durdurarak malının hesbını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar. " Hadis-i Şerif (Hatib).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH Teala, İbrahim Peygambere şöyle buyurdu: Ey Halilim (Dostum)! Yalnız mü’minlere değil, kafirlere karşı da güzel ahlaklı ol ki, iyilerin girdiği yer (cennete) giresin. " Hadis (Taberani).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Hiç biriniz ölümün gelmesini istemesin. Eğer iyi biri ise, yaşamak belki iyiliğini arttırır. Eğer kötü ise, belki tövbe eder. " Hadis-i Şerif (Buhari).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine. " Hadis (Ramuz).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kişinin hatalarının çok olması, yumuşak huyluluğunun eksik bulunması, doğruluk ve hakperestliliğinin az olması, gece boyunca ölü gibi uyuması, gündüzleyin işsiz boş oturması, tembel olması, sürekli sızlanması, halinden şikayetçi olması, cimri olması, aç gözlü olması. Bütün bunlar, kişiye dininde ve kişiliğinde zayıflık ve kötülük olarak yeter. " Hadis (Ebu Nuaym).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH, bir işi yaptığınızda o işin hakkını vererek doğru ve sağlam yapmanızı sever. " Hadis-i Şerif (Beyhaki)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz. Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin." Hadis (Beyhaki).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez. " Hadis (İmam Ahmed).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH Resülü: Tacirler (serbest meslek erbabı ve esnaflar), facirlerin (günahkarların) ta kendileridir, buyurdu. Ashap: Ey ALLAH’ın Resulü, ALLAH alış verişi helal kılmadı mı? Diye sordular. ALLAH’ın Resulü şu cevabı verdi: Evet, ama onlar sattıkları mallar hakkında konuşurlarken yalan konuşurlar. Yalan yere yemin ederler de günaha girerler. (Bu yüzden alış verişlerinin bereketi gider. Günahlara girerler). " Hadis (Ramuz).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH İslam Dini için kolaylıktan hoşlanmış; güçlüğü ise çirkin görmüştür. " Hadis (Taberani).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Resulüllah, kafa karıştırıcı, anlaşılması zor sözler söylemekten (mü’minleri) menetti. " Hadis (Ebu Davud).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir saat sonra kıyamet kopacak olsa, elinize bir fidan almışsanız yine de onu dikiniz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır .

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Haksızlıkla bir makama ulaşan kimse, haddini aşmış sayılır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

En mükemmel insan, başkalarına en çok yararı dokunan insandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 8 ziyaretçi (154 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?