ilimkosku - hadisler 15 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  hadisler 15
1-İlmin afeti unutmaktır. 
 
2-Temizlik imanın yarısıdır. 
 
3-(Deveyi) bağla ve tevekkül et. 
 
4-Oruç tutun, sıhhat bulun. 
 
5-Namaz dinin direğidir. 
 
6-Helal peşinde koşmak cihaddır. 
 
7-Güzel söz sadakadır. 
 
8-Cennet kılıçların gölgesi altındadır. 
 
9-Meclislerdeki sözler emanettir. 
 
10-Hayra vesile olan yapan gibidir. 
 
11-Cennet cömertler yurdudur. 
 
12-Oruç sabrın yarısıdır. 
 
13-Sabır imanın yarısıdır. 
 
14-Tebessüm etmek sadakadır. 
 
15-Sabır, başarının anahtarıdır. 
 
16-Sabır, musibetin ilk anındakidir. 
 
17-İbadetin efdali devamlı olanıdır. 
 
18-Kur’an, sırf devadır. 
 
19-Dilini tutan kurtuldu. 
 
20-Hikmetin başı Allah korkusudur. 
 
21-Vaad edilen verilmelidir. 
 
22-Dua müminin silahıdır. 
 
23-Müsamaha et ki sende göresin.
 
24-Namaz müminin nurudur. 
 
25-Pişmanlık tövbedir. 
 
26-Mescid, takva sahiplerinin evidir. 
 
27-Din nasihattir. 
 
28-Dua ibadettir. 
 
29-Cuma fakirlerin haccıdır. 
 
30-Güzel soru, ilmin yarıdır. 
 
31-Önce selam, sonra kelam. 
 
32-Öfkelendiğinde sus. 
 
33-Çok gülmek kalbi öldürür.
 
34-Oruç kalkandır. 
 
35-Sabah uykusu, rızka engeldir. 
 
36-İçki, kötülüklerin anasıdır. 
 
37-gözlerin zinası bakmaktır. 
 
38-Kanaat bitmez bir sermayedir. 
 
39-Hayâ(utanma duygusu) imandandır. 
 
40-Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
 
41-Alimlere oturmak ibadettir. 
 
42-Dilini (yalan ve faydasız sözden) koru. 
 
43-Öfkelenme.
 
44-Büyük günahların en büyüğü dünya sevgisidir. 
 
45-Şüphesiz ki Allah güzeldir güzeli sever.
 
46-Şüphesiz ki Allah tövbekar genci sever. 
 
47-Muhakkak ki namaz mümin'i Allah'a yaklaştırır. 
 
48-İtaat ancak iyiliktedir. 
 
49-İyiliği emreden o iyiliği yapan gibidir. 
 
50-İslam yücedir mağlup olmaz. 
 
51-Besmele-i Şerif her kitabın anahtarıdır. 
 
 
 
1-İlmin afeti unutmaktır. 
 
2-Temizlik imanın yarısıdır. 
 
3-(Deveyi) bağla ve tevekkül et. 
 
4-Oruç tutun, sıhhat bulun. 
 
5-Namaz dinin direğidir. 
 
6-Helal peşinde koşmak cihaddır. 
 
7-Güzel söz sadakadır. 
 
8-Cennet kılıçların gölgesi altındadır. 
 
9-Meclislerdeki sözler emanettir. 
 
10-Hayra vesile olan yapan gibidir. 
 
11-Cennet cömertler yurdudur. 
 
12-Oruç sabrın yarısıdır. 
 
13-Sabır imanın yarısıdır. 
 
14-Tebessüm etmek sadakadır. 
 
15-Sabır, başarının anahtarıdır. 
 
16-Sabır, musibetin ilk anındakidir. 
 
17-İbadetin efdali devamlı olanıdır. 
 
18-Kur’an, sırf devadır. 
 
19-Dilini tutan kurtuldu. 
 
20-Hikmetin başı Allah korkusudur. 
 
21-Vaad edilen verilmelidir. 
 
22-Dua müminin silahıdır. 
 
23-Müsamaha et ki sende göresin.
 
24-Namaz müminin nurudur. 
 
25-Pişmanlık tövbedir. 
 
26-Mescid, takva sahiplerinin evidir. 
 
27-Din nasihattir. 
 
28-Dua ibadettir. 
 
29-Cuma fakirlerin haccıdır. 
 
30-Güzel soru, ilmin yarıdır. 
 
31-Önce selam, sonra kelam. 
 
32-Öfkelendiğinde sus. 
 
33-Çok gülmek kalbi öldürür.
 
34-Oruç kalkandır. 
 
35-Sabah uykusu, rızka engeldir. 
 
36-İçki, kötülüklerin anasıdır. 
 
37-gözlerin zinası bakmaktır. 
 
38-Kanaat bitmez bir sermayedir. 
 
39-Hayâ(utanma duygusu) imandandır. 
 
40-Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
 
41-Alimlere oturmak ibadettir. 
 
42-Dilini (yalan ve faydasız sözden) koru. 
 
43-Öfkelenme.
 
44-Büyük günahların en büyüğü dünya sevgisidir. 
 
45-Şüphesiz ki Allah güzeldir güzeli sever.
 
46-Şüphesiz ki Allah tövbekar genci sever. 
 
47-Muhakkak ki namaz mümin'i Allah'a yaklaştırır. 
 
48-İtaat ancak iyiliktedir. 
 
49-İyiliği emreden o iyiliği yapan gibidir. 
 
50-İslam yücedir mağlup olmaz. 
 
51-Besmele-i Şerif her kitabın anahtarıdır.
 
 
1-)müslüman müslümanın kardeşidir.Ona zülmetmez ve onu yalnız bırakmaz. zulme teslim etmez
2-)yarım hurma vermek süreti ile olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyuuz.
3-)mümin mümine karşı birbirine kenetlenmiş binalar gibidir
4-)Allah'ın şifasını yaratmadığı hiç bir hastalık yokur.
5-)şüphe vereni terket. şüphesiz olana bak
6-)seyahat edin sıhhat bulursunuz
7-)amellerin Allah'a en sevimli olanı az da olsa devamlı olanıdır
8-)hiç bir baba çocuğuna güzel ahlak ve terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir
9-)iki nimet vardır ki Müslümanların çoğu onda aldanırlar Sıhhat ve boş vakit
10-)nerede olursan ol Allah'tan kork her kötü davranışın ardından iyi bir amel işle ki o günahı silsin insanlara güzel ahlak ile davran
11-)kim başkasından gördüğü bir ayıbı kınarsa o ayıp onun da başına gelmeden ölmez
12-)iki göz vardır ki cehennem ateşi görmez. Allah korkusundan ağlayan göz,harb meydanında ve cephede nöbet tutan askerin gözü.
13-)kişi dotunun dini üzerinedir.sizden biri kiminle dostluk ve arkadaşlık yaptığına dikkat etsin
14-)küçüklerimize merhamet etmeyen,büyükleirmize saygı göstermeyen bizden değildir.
15-)hediyeleşin ki birbirinize olan sevginiz artsın
16-)insan rızkını sağladığı şeye dört elle sarılsın
17-)sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.
18-)insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.
19-)kim bir hayra sebep olursa onu yapan gibi sevap alır
20-)Allah güzeldir güzelliği sever
21-)bizi aldatan bizden değildir.
22-)kafirde olsa mazlumun ahını almaktan sakının.
23-)içkiden sakınınız.Çünkü o, her kötülüğün anasıdır
24-)çalışana hakkını teri kurumadan önce verin 
25-)önce deveni bağla sonra tevekkül et. 
 Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu.
 
“Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk.
 
O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
Müslim, İmân, 95
 
İslâm, güzel ahlâktır.
Kenzü’l-Ummâl, 3/17
 
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.
 
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6
 
İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.
Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6.
 
 
Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
Tirmizî, İlm, 14.
 
 
Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez.)
Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.
 
Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlâkın gereğine göre davran.
Tirmizî, Birr, 55.
 
Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi  sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334.
 
İman, yetmiş küsür derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.
Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.
 
Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.
Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.
 
İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz; Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12.
 
 
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31.
 
 
Hiçbiriniz kendisi için istediğini, mü’min kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz.
Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.
 
 
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır.  Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter.
Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58
 
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız.
Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.
 
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.
 
 
Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helâl olmaz.
Buhârî, Edeb, 57, 58.
 
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.             
Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.
 
Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme.
Tirmizî, Birr, 58.
 
Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.
Tirmizî, Birr, 36.
 
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
Müslim, Birr, 33; ibn Mâce, Zühd, 9;Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.
 
Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır.
Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.
Tirmizî, Birr, 3.
 
 
Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:
Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.
İbn Mâce, Dua, 11.
 
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
Tirmizî, Birr, 33.
 
Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.
Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50
 
 
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.
 
 
Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur.
Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42
 
 
İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının.
Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine:
Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.
Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144
 
 
Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse komşularına eziyet etmesin rahatsızlık vermesin.
Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikramda bulunsun.
Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.
Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75
 
Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; Ben, Allah-ü Teala komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.
Buhârî, Edeb, 28;Müslim, Birr, 140, 141.
 
 
Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup, gecelerini nafile ibadetle geçiren kimse gibidir.
Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78
 
 
Her insan hata eder.
Hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.
Tirmizî Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.
HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 8 ziyaretçi (95 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?