ilimkosku - hadiler 10 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  hadiler 10

Üç nevi insana merhamet edin: Bir kavmin fakir düşmüş zenginine, zelîl olmuş azîzine ve bir de ahmakların ve câhillerin oyuncağı olmuş âlime!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Âdemoğlunun sözlerinin hepsi aleyhinedir. Ancak mâfura (dinin güzel gördüklerini) emir veya münkerden (dinin kötü gördüklerinden) nehiy veyahut Yüce Allah'ı zikir bundan müstesnâdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim iki kız çocuğunu (büluğ çağına) ulaşıncaya kadar besler (terbiye ederse) kıyâmet günü, o benimle (şöyle olduğumuz hâlde) gelir. (buyurdu ve iki parmağını bir araya getirdi.)

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir topluluk (Allah'ı) zikretmek üzere toplanmaya görsünler, ille kendilerine 'mağfiret edilmiş kalkınız' denilir de oradan öyle dağılırlar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanırsa, Allah da onun kavuşmasından hoşlanır; kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da onun kavuşmasından hoşlanmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dünyâdan yüz çevirmek, kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyâya tama' etmek ise keder ve hüznü uzun kılar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, îmânın tadını bulmayı severse, sevdiğini sâdece Allah için sevsin!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Muhakkak şeytan, çok kere sizi ilim ile meşgul etmek sûretiyle amelden alıkor.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Şeytan ilim öğren, öğrenmeden amele lüzûm yok der ve dâimâ ilmi teşvik eder, ameli sona bıraktırır, derken adam amel etmeden ölür gider.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi, iki kızı veya iki kız kardeşi bulunur da onları gözetmeyi güzel yapar ve onlar hakkında Allah'tan korkarsa karşılığında kendisi için cennet vardır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kimin barındırdığı, esirgediği ve terbiyesiyle meşgul olduğu üç kız (evlâdı) varsa elbette ona cennet vâcip olur. (Denildi ki: 'Yâ Rasûlallâh! İki kızı varsa') İki kızı varsa da..

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Gizli sadaka, Rabb'in gazabını söndürür.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Hayânın hepsi hayırlıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İnsanların kıymetini bilmedikleri iki tane nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allahü teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle. Çünkü o, Cennet hazinesidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ekini hasat ettiğiniz zaman, fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Hasta ziyâretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı hususunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir mümin namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar. Bu hâl namaz bitinceye kadar devam eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allahü teâlâ, bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azat eder. Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir. Çünkü hem dünyası, hem de âhıreti için endişelidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Her nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyanın bütün günâhları afv olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İstigfâra devâm edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Yâ Ebâ Hüreyre! Kuşluk namazını terk etme! Cennetin bir kapısı vardır ki, ona “Duhâ kapısı” derler. Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır. [Ahmed b. Hanbel]

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 Bir edepsizliğin cezası bir hayrı işleyememektir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Çok kaygı çekme, mukadder olan olur, takdir olunan rızkın da sana gelir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her paslanmanın cilası vardır. Kalbin cilası da esteğfirullah demektir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir kimse riyaya, yaptırdıklarını işittirmeye başlarsa bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Hicretin efdali Allah'ın hoşlanmadığını terketmektir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Erteleyenler helak olmuştur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Cehennemden kurtulan fırka; benim ve ashabımın gitdiği yolda olanların fırkasıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim ki kurban kesmeye malî kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgâhımıza sakın yaklaşmasın.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah bir kavmi severse; kendilerine belâ gönderir, kendilerini sıkıntıya sokar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah insanlara acımayana, merhamet etmez.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah’ı görüyormuş gibi ibâdet et. Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah’tan utanmayan, insanlardan da utanmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah-ü Taâlâ, muhakkak sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Amellerin kıymeti niyetlere bağlıdır. Herkesin niyeti ne ise eline o geçer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Asıl zenginlik, mal-mülk çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bana çektirilen eziyet, hiç bir Peygamber’e çektirilmedi.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben, ancak ahlâkın en güzellerini tamamlamak için gönderildim.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bildiğinizi herkese öğretiniz, bilginizi yayın, kolaylaştırın, zorlamayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize düşman olmayın, birbirinizden yüz çevirmeyin, birbirinize hased etmeyin, kin gütmeyin, ey Allah kulları kardeş olun.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir kulun îmanı, gönlü doğru olmadıkça doğru olmaz; gönlü de, dili doğru olmadıkça doğrulmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bize kılıç çeken, bize karşı silah taşıyan bizden değildir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Çin’de bile olsa ilmi alınız.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dünya lezzetlerini yıkan ölümü çokça anınız. Çünkü; o geçim darlığı çekenleri feraha kavuşturur, avutur, zenginlerin de ihtiraslarını frenler.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Emanete riâyet etmeyenin, îmanı yoktur; ahdine vefâ etmeyenin, dîni yoktur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hased, ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İçinizden hiç biriniz; kendi nefsi için sevdiğini, mü’min kardeşi için de sevmedikçe hakiki mü’min olamaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İlmi öğrenip de başkalarına dağıtıp nakil etmeyen insan, altınları gömüp onu sarf etmeyen, ondan yedirip içirmeyen kimseye benzer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Îmanın en üstünü, yükseği; iyi ahlâk, sabır ve cömertliktir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnananın anlayışından sakının; çünkü o, Allah nûru ile bakar, görür.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlara karışıp eziyetlerine katlanan mü’min, insanlara karışmayıp eziyetlerine katlanmayan mü’minden üstündür.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların en çetin belâya uğrayanları Peygamberlerdir; onlardan sonra temiz ve özü doğru kişilerdir; onlardan sonrada onlara benzeyenler ve benzeyenlere benzeyenlerdir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İşler, o işlere ehil olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kanâat tükenmez bir hazinedir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kızgınlık anında; hiç kimse, iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Komşusu aç iken, kendisi tok yatan bizden değildir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslüman, diğer Müslümanların; elinden ve dilinden sâlim olduğu kimsedir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslümanlık, güzel ahlâktan ibarettir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mütevâzı olanı Allah yüceltir, kibirli olanı Allah alçaltır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

https://img.webme.com/pic/m/manidarsozlerr/indir.png

Ne mutlu o kimseye ki; ayıbı başkasının ayıplarıyla uğraşmaktan, kendisini alıkoyar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ölüme, ölüm gelmeden hazırlanınız.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sözünde durmak, ahdini yerine getirmek îmandandır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

https://img.webme.com/pic/m/manidarsozlerr/indir.png

Ya öğretici ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol. Sakın dördüncü olma.

-Hz Muhammed (S.A.V)

https://img.webme.com/pic/m/manidarsozlerr/indir.png

Zulümle bir şey elde eden bizden değildir.


-Hz Muhammed (S.A.V)

 https://img.webme.com/pic/m/manidarsozlerr/indir.png

Şiddete gerek olmayan yerlerde aşırılık gösterenler helak oldu(Hadis-i Şerif)

-Hz Muhammed (S.A.V)Gözü âmâ (görmeyen) kimse kör değildir. Asıl âmâ basîreti kör olan kişidir. (Hadîs-i şerîf-Deylemî) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Tövbe; haram işledikten sonra, pişmân olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya azm etmektir. (Hadîs-i şerîf-Berîka) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Kibriyâ, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı Cehennem'e atarım, hiç acımam. (Hadîs-i Kudsî-Ebû Dâvûd) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


(Kıyâmet günü) Allahü teâlâ buyurur ki: "İzzetim, kibriyâm, azametim ve celâlim hakkı için yemin ederim ki ben "Lâ ilâhe illallah" diyenleri (Cehennem'den) muhakkak çıkaracağım. (Hadîs-i şerîf-Müslim) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


İlim üçtür: Âyet-i Muhkeme, Sünnet-i Kâime (Hadîs-i şerîf) ve Fârîdat-ı Âdile (Kitaba ve sünnete uygun ilim, yâni icmâ ve kıyas). (Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Kur'ân-ı kerîmdeki âyetlerin en üstünü Bekara sûresinde bulunan Âyet-el-kürsî'dir. Bu âyet, bir evde okunduğu zaman, şeytan muhakkak oradan uzaklaşır. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Farz namazlardan sonra Âyet-el-kürsî okuyan kimse ile Cennet arasında ölümden başka mâni yoktur. (Hadîs-i şerîf-Rûh-ul-Beyân) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Avret yerinizi açmayınız (yâni yalnız iken de açmayınız). Çünkü yanınızdan hiç ayrılmayan kimseler (melekler) vardır. Onlardan utanınız ve onlara saygılı olunuz. (Hadîs-i şerîf Eşi'at-ül-Lemeât) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Kim dilencilik kapısını açarsa, Allahü teâlâ dünyâda ve âhirette ona fakirlik kapısını açar. Kim Allahü teâlânın rızâsını kasdederek atiyye kapısını açarsa, Cenâb-ı Hak ona hem dünyâ, hem âhiret seâdeti ihsân eder. (Hadîs-i şerîf-Sünen-i Ebû Dâvûd) 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak (ateist olmak) tır. (Hadîs-i şerîf-Berîka) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Zamanların en hayırlısı benim asrımdır. Ondan sonra kıymetli olan, benim asrımdan sonra gelen asırdır. Daha sonra kıymetlisi, onlardan sonra gelen asrın müslümanlarıdır. Bunlardan sonra, yalancılık yayılır. Şâhid olmaları istenmediği hâlde, yalancı şâhidlik yapılır. 
(Hadîs-i şerîf-Buhârî) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur. (Hadîs-i şerîf-Envâr-ut-Tenzîl ve Esrâr-üt-Te'vîl) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Benden sonra her asırda bir âlim çıkar, dînimi kuvvetlendirir. (Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd) 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mü'minin artığı şifâdır. (Hadîs-i şerîf-Keşf-ül-Hafâ) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Mü'minin kerem ve iyiliği, dîni; şeref ve asâleti, güzel huyu; mürüvvet ve insanlığı ise aklıdır. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Hibbân) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Tedbîr gibi akıl, güzel huy gibi asâlet olamaz. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Mâce) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Her şeyin kaynağı vardır. Takvânın (Allahü teâlâdan korkarak haramlardan, günâhlardan sakınmanın) kaynağı âriflerin kalbleridir. (Hadîs-i şerîf-Künûz-ül-Hakâik) 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kıyâmet günü eshâbımdan herbiri, kabirlerinden kalkarken, vefât ettiği memleketin bütün mü'minlerinin önlerine düşerek ve onları nûr ve ışık saçarak Arasât meydanına götürür. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Bir kişi hanımına su (bile) ikram etse sevab kazanır.” (Hadîs-i Şerîf; Buhârî, Târîh-i Kebîr)

-Hz Muhammed (S.A.V)


Arefe gününe hürmet ediniz!Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür. (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Bir kimse kıyâmette mîzâna getirilir. Sonra herbirinin büyüklüğü, gözün görebileceği uzunlukta olan doksan dokuz amel defteri getirilir. Bu defterlerde o kimsenin iyilik ve kötülükleri yazılıdır... (Hadîs-i şerîf-Eş-Şerîa)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Kul, yalan söylediği zaman ağzından çıkan pis koku sebebiyle üzerindeki melekler ondan bir mil uzaklaşır.” (Hadîs-i
Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Kulun günahı çok olup da ona keffaret olacak ameli bulunmazsa günahlarına keffaret olması için Allâhü Teâlâ onu
hüzün ile mübtelâ kılar. (Hadîs-i Şerîf, Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Biriniz hasta ziyaretine gittiğinde ‘Yâ Rabbi! Bu kuluna şifâ bahşet.’ diye dua etsin.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû
Dâvud)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“En hayırlı dua, istiğfardır.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü’l-Kadîr)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Âlim (ilmi) öğrenip onunla amel etmediği zaman, insanları aydınlatan fakat kendisini yakan mum gibi olur.” (Hadîs-i
Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

-Hz Muhammed (S.A.V)

 


“Biriniz din kardeşini ziyaret edip yanında oturduğu zaman ondan izin almadan yanından kalkmasın.” (Hadîs-i Şerîf,
Kenzü’l-Ummâl)

-Hz Muhammed (S.A.V)

 


“Yaşlı Müslümana ikramda bulunmak, Allah’a hürmet ve tazimdendir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Günahlar açıktan işlenip çoğaldığı zaman zelzele ve felâketler meydana gelir, idareciler emrindekilere zulmettiği
zaman yağmurlar azalır, kıtlık meydana gelir.” (Hadîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Biriniz (Rabb’inden) rızık istediği zaman helâlinden istesin.” (Hadîs-i Şerîf, Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr )

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Ağzınızı (yalan, gıybet ve diğer bütün kirlerden) temizleyiniz. Zira o, Kur’ân’ın (okunduğu, geçtiği) yoludur.”
(Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabu’l-Îmân)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Ziyaretçiniz geldiği zaman ona ikram da bulununuz.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü’l-Kadîr)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Çörek otunda ölümden başka her derde şifâ vardır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh: Sahîh-i Buhârî ve Müslim)

“Allah yolunda infak eden, harcamada bulunan kimseye yedi yüz kat sevab yazılır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Allâh’ım, şu dört şeyden sana sığınırım: Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul
olunmayan duâdan.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Nesâî)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Satarken, alırken, alacağını isterken ve borcunu öderken kolaylık gösteren kimseye Allâhü Teâlâ rahmet etsin.”
(Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)
-Hz Muhammed (S.A.V)

 


“Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemû’l-Kebîr)


 

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Ekmeğe hürmet ediniz. Muhakkak o, yerin ve göğün bereketindendir. Kim sofradan düşen ekmek kırıntılarını yerse
günahları mağfiret olunur.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü’l-Kadîr)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için sadakadır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Kim Allah rızâsı için Medîne’de beni ziyâret ederse, ona kıyâmet günü şâhit ve şefâatçi olurum.” (Hadîs-i Şerîf,
Beyhakî, Şuabu’l-Îmân)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Alışverişte aldatan bizden değildir.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebû Hanîfe)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Allâhü Teâlâ ümmetimden bir kimseye hayır murâd ederse onun kalbine ashâbımın sevgisini verir.” (Hadîs-i Şerîf,
Deylemî, Müsnedü’l- Firdevs)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Alimlere uyunuz. Zira onlar dünyanın (doğru yolu gösteren) ışıkları, âhiretin kandilleridir.” (Hadîs-i İerîf,
Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Muhakkak (kâmil) âlimler, peygamberlerin vârisleridir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“‹İlim öğreniniz. İlim için huzur ve sükûn ile vakar da öğreniniz. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye karşı
mütevâzî olunuz.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat)

-Hz Muhammed (S.A.V)


“Baflkasının ayıplarını söyleyeceğin zaman kendi ayıplarını hatırla.” (Hadîs-i Şerîf, Buhârî, el-Edebü’l-Müfred)

-Hz Muhammed (S.A.V)


Allahü teâlâ Âdem'i (aleyhisselâm) yeryüzünün her tarafından aldırdığı topraktan yarattı. Bu sebeple zürriyetinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi, bâzıları da bu renklerin arasındadır. Bâzısı yumuşak, bâzısı sert, bâzısı hâlis ve temiz oldu. (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ahmed bin Hanbel) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


"Cehennem'e girmesi haram olan ve Cehennem'in de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mü'mindir." 
(Hadîs-i şerîf-Buhârî) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Muhammed aleyhisselâm; "Ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup, dünyâ arkasından koşmaktır" buyurdu. (Hadîs-i şerîf-Berîka) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Ahde vefâsızlığın yaygın hâl aldığı bir millette cinâyet çok olur... 
(Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ebû Ya'lâ, Beyhekî, El-Müstedrek) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Ey ümmetim! Beni Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemin ederim ki, fakîr akrabâsı varken, başkalarına verilen zekâtı Allahü teâlâ kabûl etmez. (Hadîs-i şerîf-Et-Tergîb vet-Terhîb) 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 


Akıl, sâhibini iyiliğe götürür, kötülükten alıkor. Aklı olgunlaşmadıkça kişinin dîni doğru ve îmânı kâmil (olgun) olmaz. (Hadîs-i şerîf-İhyâ) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Âkıl bâliğ olduktan sonra kişi yetim sayılmaz. (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ul-Ehâdîs) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


İyi huyları tamamlamak, iyi ahlâkı dünyâya yaymak için gönderildim. 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Akıllı kimse, nefsine uymaz ve ibâdet yapar. Ahmak olan nefsine uyar, sonra Allah'ın rahmetini bekler. 
(Hadîs-i şerîf-Berîka) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


"Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. 
Hadis-i Şerif (Taberani)."

(Hadîs-i şerîf-Câmi'us-sagîr, Künûz-üd-dekâik) 

İnsanları memnûn etmek için malınız yetmez. Ancak güleryüz ve güzel ahlâkla onları memnun edebilirsiniz. 
(Hadîs-i şerîf-Sünen-i Ebû Dâvûd) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


Allahü teâlânın en sevdiği şey, güzel ahlâktır. (Hadîs-i şerîf - Ahlâk-ı Celâlî) 
İçinizde en sevdiğim kimse, ahlâkı en güzel olanınızdır. 
(Hadîs-i şerîf-Edeb-ül-müfred) 

-Hz Muhammed (S.A.V)


"Günahlar rızkı azaltmaz. Sevaplar da rızkı çoğaltmaz. Duayı terketmek ise günahtır. 
Hadis (Mu’cemu’s-sağir)."

-Hz Muhammed (S.A.V)

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 2 ziyaretçi (70 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?