ilimkosku - Hadisi Şeriflerimiz SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Hadisi Şeriflerimiz

“Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir. Hadis (Ramuz).


-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah bu dini zatı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Dikkat edin! Dindarlığınızı bu iki nitelikle süsleyin. Hadis (Taberani).


-Hz Muhammed (S.A.V)


Her takva sahibi, Muhammed’in (üzerine rahmet ve selam olsun) ehl-i beytindendir. ..Hadis (Taberani, Evsat).


-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların gelip geçtiği yollarda (caddelerde) oturmaktan sakının.Mutlaka oturacaksanız o zaman yolun hakkını verin.Yolun hakkı ise şunlardır: Harama bakmamak, Yoldan gelip geçen insanlara sıkıntı ve eziyet vermemek, ta’cizde bulunmamak, Verilen selamları almak, İyiliği teşvik etmek, Kötülükten de sakındırmak. ..Hadis (Ebu Davud).


-Hz Muhammed (S.A.V)

Yemeklerinizi biraz soğutarak yeyin ki, sizin için bereketli kılınsın... ..Hadis (İbn-i Adiyy).


-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir. ..Hadis (Taberani)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Yağmurların çoğalıp bitkilerin (ürünlerin) az, Kur’an okuyanların çok olup dini bilenlerin az, İdarecilerin sayıının artıp, güven duyulanların ise kıt olması kıyametin yaklaştığının delillerindendir. ...Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir. ..Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Resulüllah’a : Cennettekiler uyurlar mı? diye sorulmuştu. Cevaben buyurdu ki: Uyku, ölümün kardeşidir. Cennettekiler uyumazlar. ..Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. ..Hadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İyilikller cennetin kapılarından bir kapıdır. Kötü ölümünü önler..Hadis-i Şerif (Ebuşşeyh).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim müsibete uğramış birini teselli ederse, onun o dert sebebiyle kazandığı sevap kadar sevap kazanır..Hadis(İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyamet gününde Allah, kullarından birini çağırır,huzurunda durdurarak malının hesbını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar. ...Hadis-i Şerif (Hatib).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, bir mesleği olup mesleğinde maharetli ve uzman olan kulunu sever. ..Hadis-i Şerif ( Taberani )

-Hz Muhammed (S.A.V)

İyiliği yap, kötülükten de sakın. Yanlarından kalktığında, halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanacağın şeyleri gözet ve onları yerine getir. Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanmayacağın şeylere ise, dikkat et ve onları yapmaktan da sakın. ..Hadisi Şerif ( Beyhaki )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cömert, malında olan Allah’ın haklarını ödeyendir. Cimri, malındaki Allah’ın haklarını yerine getirmeyen; Rabbinin verdiğinden, Rabbine karşı nekeslik edendir. ..Hadis (Esbehani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider. Hadis-i Şerif (Camiüssağir)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla “müdara”yı, yani iyi ve güzel geçinmeyi de emretti. ..Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeldir.(Yani verimi çoktur.Çok sevap meyvesi alınır). Cennetin ağaçlarından biri olan La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini çok söyleyin. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Devamlı herkesle kavga ve çekişme halinde olman, günah olarak sana kafidir. ..Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resulüne: Ya Resulallah! Bana insanların kötülükte en ileri olanlarını söyler misin? diye sordum. Allah Resulü: İyileri sor bana! Kötüleri sorma, dedi. Daha sonra da soruma şu cevabı verdi: İnsanların en kötüleri, ilmini kötüye kullanan alimler (üzerine düşen uyarı görevini yapmıyan aydınlar)dır. ..Hadis

-Hz Muhammed (S.A.V)Mü’min mü’minin aynasıdır. Mü’min mü’minin kardeşidir. Mü’min mü’minin kaybettiği bir şeyini bulursa, onun için korumaya alır. Mü’min mü’mini arkasından savunur. ..Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Yardıma ihtiyacı olanlara sadaka dağıtmak vehayır yapmak istediğinde, hemen yap(geciktirme)..Hadis-i Şerif (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz.Peygamber, bir gün ashabına: İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir? diye sordu. Ashap: Allah ve Resulü bilir ancak, dediler. Hz Peygamber: İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı), buyurdu. Sonra tekrar sordu: İnsanların en çok cennete eriştiren şey nedir? Ashap, aynı cevabı verince, şu açıklamayı yaptı: Bu da iki şeydir: Biri, Allah’tan korkmak, yani takva sahibi olmaktır. Diğeri de güzel ahlaka sahip bulunmaktır...Hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Benim ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ağirette azap görmeyecektir. Onun cezası, ancak dünyada başına gelen ağır imtihanlar, depremler, masum yere öldürülmeler ve çeşitli felaketler şeklinde verilir. ..hadis-i şerif (Ebu Davud)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kadere iman, kaygı ve üzüntüyü giderir. ..Hadis (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Diline sahip ol. Evin sana dar gelmesin. Günahların için ağla. ..Hadis (Ukbe bin Amir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. .Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müşriklerin ölen çocukları Cennette, Cennet ehline hizmet ederler. .hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dört özellik vardır ki, kimde bulunursa, Allah o kimseyi cehennemden uzak kılar ve onu şeytandan korur: Kötü bir şeyi yapmak isterken iradesine hakim olan; Nefsi istemediği halde, güzel bir şeyi yapan; Bir şeyi canı çekip, iştah duyduğunda nefsine engel olan; Öfkelendiğinde, öfkesini tutan... 4 özellik daha vardır ki, kimde bulunursa, Allah rahmetini o kimse üzerine yayar ve onu cennetine koyar: Bir yoksulu koruma altına alan; Zayıfa merhamet eden; Emri altındakilere (işçi ve hizmetçilerine) yumuşak davranan; Anne babasına bağış ve iyilikte bulunan... ..Hadis (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İyilik insanlar arasında kesintiye uğrayabilir. Fakat iyiliği yapanla, Allah arasında hiçbir kesinti olmaz....Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim (cihad bahanesiyle) bir evde darlık meydana getirir veya bir yolu keser, ya da bir mü’mine eziyet verirse, onun yaptığı cihad değildir. ..Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Geveze, utanmaz ve cimri olması, kişiye kötülük olarak ona yeter. .Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’minin saygınlık ve onuru; Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir. ..hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ağır duyana, söz işittirmek sadakadır...Hadis-i Şerif (Hatib).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah’tan korkması, kişiye ilim olarak; kendini beğenmesi de cahillik olarak yeter. ..Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben, insanları hakka çağırıcı ve Allah’ın emirlerini onlara ulaştırıcı olarak gönderildim. Hidayet verme, inanları doğru yola çekme konusunda, elimde hiçbir şey yoktur. Şeytan da, Allah’ın yasakladığı şeyleri insanlara süslü gösterici olarak yaratılmıştır. İnsanları dalalete atma (saptırma) konusunda onun da elinde bir şey yoktur. .Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyametin hemen yakınında, kan dökülme (yani terör) günleri vardır..Hadis-i Şerif (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hiçbir müslüman yoktur ki, Allah’a dua atsin de, Allah duasına şu 3 halden biri ile cevap vermesin: Kişi dua ettiğinde, Allah, onun karşılığını dünyada acilen (peşin) verir. Duanın karşılığını ahirete erteler. Yaptığı dua kadar, o kuldan bir dert ve sıkıntıyı giderir. Bu sözü işitince sahabiler sevinç içinde: Öyleyse, bizler çok dua ederiz, dediler. Allah Resulü de şu açıklamayı yaptı: Allah’ın kabul etmesi, sizin duanızdan daha çoktur. ..Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’minlerin ölen küçük çocukları cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını İbrahim

-Hz Muhammed (S.A.V)

Peygamber ve hanımı Sare üzerine almıştır. .Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İçinde çocuk bulunmayan evde, bereket yoktur..Hadis-i Şerif (Camiüssagir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Yetimlerin malını, onların namına çalıştırın. Ta ki, zekat, onu yeyip eritmesin. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kendisine ikram edilen yemeğe burun kıvırması (beğenmemesi), kişiye kötülük olarak yeter. ..Hadis (İbn-i Ebiddünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Yoldan insanlara sıkıntı ve eziyet veren şeyleri (çukurları, tümsekleri, yolu işgal eden lüzumsuz kalabalıkları, pislikleri) gider. Çünkü, bu senin için sadakadır. ..Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dünyaya gönül verme (zahid ol) ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin. ..Hadis-i Şerif (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cuma günü, bana çok salavat getirin. Çünkü Cuma günü, şahitlerin hazır olduğu bir gündür. Yani o günde melekler, (ibadet edenlerin yanında) hazır bulunurlar. Sizden biriniz bana salavat getirdiğinde, (bitirinceye kadar) salavatı melekler tarafından bana sunulur. ..Hadis (İbn-i Mace)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber: Biriniz hergün Uhud Dağı gibi bir amelde bulunmaktan aciz mi olur? buyurdu. Buna kimin gücü yeter ki? diye soruldu. Allah Resulü: Hepinizin gücü yeter buna! Cevabını verdi. Nedir o amel? Denildi. Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: Sübhanallah sözünün sevabı Uhud’dan büyüktür. La ilahe illallah sözünün sevabı Uhuddan büyüktür. Allahü Ekber sözü de uhuddan büyüktür...Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Namaz mü’mini Allah’a yaklaştıran bir vasıtadır. ..Hadis-i Şerif (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Geçimini sağlamakla yükümlü olduğu insanları ihmal etmek, kişiye günah olarak yeter. ..Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allahın yasakladığı ( belli ) büyük günahlardan sonra kulun sakınması gereken en büyük günah: ardında borcunu ödemek için hiçbir mal bırakmadan borçlu olarak ölmesidir. ..hadis-i şerif ( Ebu Davut )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber, yeri geldikçe şu sözü hep tekrarlardı: İslam ve beyaz kıllar, kişiyi kötülükten alı koymak için yeterlidir. .Hadis (İbn-i Sa’d).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dünya işlerinizi yolunuza koyunuz. Ve yarın ölecekmiş gibi de ahiretinize çalışınız. ..Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek... İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İslam temizdir. Öyle ise temizleniniz.Çünkü cennete temiz olandan başkası giremez. ..Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişinin hatalarının çok olması, yumuşak huyluluğunun eksik bulunması, doğruluk ve hakperestliliğinin az olması, gece boyunca ölü gibi uyuması, gündüzleyin işsiz boş oturması, tembel olması, sürekli sızlanması, halinden şikayetçi olması, cimri olması, aç gözlü olması... Bütün bunlar, kişiye dininde ve kişiliğinde zayıflık ve kötülük olarak yeter... ..Hadis (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-i müslimlere verilren sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, müslümanlara galip gelir. ..Hadis-i Şerif (Deylemi)

-Hz Muhammed (S.A.V)

İki müslüman karşılaşır, birbirlerinin ellerini tutar, tokalaşırlarsa, Allah mutlaka onların bu halde iken yaptıkları dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden ayırmadan günahlarını affeder. .Hadis (Ahmed, Bezzar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi değiştirmeye güç yetiremiyeceği bir münkeri (sakıncalı eylemi) görünce, Allah’a o eylemi münkir olduğunu yani asla hoşlanmadığını bildirmesi, onu kurtarmaya yeter. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şerle(günahla) varan kimseye yazıklar olsun...Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine... ..Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her günün eylemleri, mutlaka mühürlenir. Mü’min hastalandığı zaman, melekler şöyle derler: Ey Rabbimiz, Falanca kulunu hastalandırarak iyi eylemlerden sen alı koydun. Yüce Allah şöyle buyurur: İyileşinceye veya ölünceye kadar, daha önce yaptığı eylemlerin aynısını (her gün yapmış gibi) yazıp mühürleyin. ..Hadis

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kuşları yuvalarında rahat bırakınız. Onları ürkütmeyiniz. ..Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kazançların en helal ve temiz olanı; öyle bir tüccarın kazancıdır ki konuştuğunda yalan konuşmaz. Bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet etmez. Söz verdiğinde sözünden dönmez. Satın alırken ( Daha ucuz almak için ) aldığı malı kötülemez. Bir şey satarken, malını aşırı övüp yalancı reklama girmez. Borç aldığında ödemeyi geciktirmez. Alacağı olduğunda borçluyu sık boğaz etmez. ..hadis-i şerif ( Beyhaki )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kulun ahirette sevap kefesine ilk konulacak ameli, çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır...Hadis-i Şerif ( Taberani)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resülü: Herc artmadıkça kıyamet kopmaz,buyurdu.Herc nedir, ya Resulallah?diye soruldu. Allah Resulu: Herc,ölüm demektir... Cevabını verdi..Hadis-i Şerif (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İlim öğrenmeye çalışanın rızkına (geçimine) Allah kefildir. ..Hadis-i Şerif (Hatib).

-Hz Muhammed (S.A.V)

2 melek vardır. Biri şiddeti emreder, diğeri yumuşaklığı... Her ikisi de haklıdır. Şiddeti emreden Cebrail, yumuşaklığı emreden Mikaildir. İki peygamber vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Her ikisi de haklıdır. Yumuşaklığı emreden Hz. İbrahim, şiddeti emreden Hz. Nuh’tur. İki arkadaşım vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Bunlar da haklıdır. Yumuşaklığı emreden Ebu Bekir, şiddeti emreden Ömer’dir. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Herhangi bir kimse ücretini vermemek niyetitle bir şey satın alırsa öldüğü gün hain olarak ölür. Hain ise cehennemdedir. ..hadis-i şerif( Taberani )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dünyada yaşanan dert ve sıkıntılar (musibetler) yüzlerin karardığı kıyamet gününde, sahibinin yüzünü ak ederler.....Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyamete yakın müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır. ..Hadis-i Şerif (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim ki, eli darda olan borçlusuna, durumu düzelinceye kadar süre tanırsa, Allah da ona günahından tevbe edinceye kadar süre tanır. ..Hadis-i Şerif ( Buhari )

-Hz Muhammed (S.A.V)

4 kimse vardır ki, öldükten sonra da sevapları devam eder: Allah rızası için kamuya hizmet ederken ölen kimse; Öğrettiği ilmin gereği yapılan bilgin; Verdiği para ile yapılan faydalı eser ayakta duran hayır sahibi; Ardında kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan kimse... ..Hadis (Müsned)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü silsin...Hadis-i Şerif (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişiyi arkadaşından tanıyın. ..Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamberi korumak için, insanlar itilip kakılmaz, yanından kovulmaz ve dövülmezlerdi. ..hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şüphesiz ki, ben insanların kalbini yarıp bakmakla ve göğüslerini açmakla emrolunmadım. ..Hadis (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlarla alay eden kimseler var ya, kıyamette onlardan birine cennetten bir kapı açılır. “Haydi gel” denilir. O kişi, kapının önüne varınca, kapı yüzüne kapanır. Sonra başka bir kapı açılır. “Haydi gel!” denilir. O kapıya da ümitle koşar. Fakat yanına varınca, o kapı da yüzüne kapanır. Ve böylece, kapı açılıp kapanma durumu sürüp gider. Nihayet, kişiye cennetten gerçek bir kapı açılır. “Haydi gel, bu sefer gir!” denilir. Ama adam, yine suratıma kapatılır endişesiyle, bu açık kapıya yanaşmaz. (Alaycılığın cezasını, bu şekilde alaya alınarak bulur.) ..Hadis-i Şerif (Ramuz).

 

İlim öğrenmeye çalışan, evine dönünceye kadar, Allah yolundadır. ..Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Başlarına üzücü bir hal geldiğinde sabreden; Kendine nimet verildiğinde şükreden; Haksızlığa uğradığında olaya hoşgörüyle yaklaşarak bağışlayıp affeden; Kendi bir haksızlık yaptığında özür ve af dileyen kimseler... İşte onlar güvenli ve doğru yolu bulanların ta kendileridir. ..Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi (kabrinde) cennetteki derecesinin yükseltildiğini görür. Sebebini Rabbine sorar: Ya Rabbi, bu ödüllenme nereden? Ona şöyle cevap verilir: Çocuğunun arkandan senin için Allah’a yaptığı af isteği ve dualardan... ..Hadis-i Şerif (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz bir müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için Allah’a şükretsin. Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp ta dertli kimseye duyurmasın. ..Hadis (İbn-i Neccar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah kuluna bir nimet verdiğinde kul elhamdulillah derse, bu şükür ve hamd, o nimetten daha hayırlı olur. ..Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber, öylesine tane tane konuşurdu ki, kelimelerini saymak isteyen saya bilirdi. ..Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sizden daha zenginlerin yanına az girip çıkın. Çünkü bu, Allah’ın size verdiği nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur. ..Hadis (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi cömertler köşküdür...Hadis_i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, niyeti “önce ahiret” olana dünyayı da verir. Ama niyeti “sadece dünya” olana, ahireti vermez. ..Hadis (İbn-i Mübarek).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir gün bir hurma fidanı dikiyordum.Resulüllah yanıma geldi. Ey Eba Hureyre! Nedir o diktiğin? diye sordu. Hurma fidanı dikiyorum ya Resulallah, dedim. Sana o diktiğinden daha hayırlı bir dikim işi söyleyeyim mi? dedi. Söyle ya Resulallah! dedim. Sübhanallah, Elhamdülillah La ilahe illallah, Allahu Ekber, kelimelerini söyle... Bunların her biri için, sana Cennet’te bir ağaç dikilir, buyurdu. ..Hadis (Hakim, Ebu Hureyre’den).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber çok merhametliydi. Birisi kendisine bir şey istemeye gelirse, istenilen şey varsa, mutlaka verirdi. Yok ise, olunca verme sözü verirdi. ..Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Adalet güzeldir. Fakat idarecilerde olursa, daha güzeldir. Cömertlik güzeldir. Fakat zenginlerde olursa daha güzeldir. Dinde titizlik güzeldir.Fakat alimlerde olursa daha güzeldir.Sabır güzeldir. Fakat fakirlerde olursa daha güzeldir.Tövbe güzeldir.Fakat gençlerde olursa daha güzeldir.Utanma duygusu (haya) güzeldir. Fakat kadınlarda olursa daha güzeldir. ..Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Üç kişi yolculuğa çıktığında, içlerinden birini başkan seçsinler. ..Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişinin parmakla gösterilir olması, kötülük olarak ona yeter. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah kadınlarınz hakkında hayırlı olmanızı tavsiye eder. Çünkü onlar, anneleriniz, kızlarınız teyzelerinizdir. ..Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır. ..Hadis (Ramuz)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslüman din kardeşini gördüğünde yer açması, onun görevidir. ..Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sizden biriniz bir topluluğa vardığında selam versin. Ayrılırken de selam versin. Bu ikinci selam da, birincisi kadar önemlidir. ..Hadis (Ebu Davud, Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Günahlar rızkı azaltmaz. Sevaplar da rızkı çoğaltmaz. Duayı terketmek ise günahtır. ..Hadis (Mu’cemu’s-sağir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlara layık oldukları değeri verin. ..Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En üstün sadaka, aç bir canlıyı doyurmaktır.(Beyhaki).En üstün sadaka, iki kişinin arasını düzeltmektir.(Beyhaki). En üstün sadaka, dili (yalan, gıybet, iftiradan) korumaktır.(Deylemi).En üstün sadaka, fakire gizlice verilen sadakadır...Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse, diksin...Hadis-i Şerif (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, helal kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever...Hadis-i Şerif ( Deylemi )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim ki, güneş batıdan doğmadıkça tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder. ..Hadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyamet günü, tüm (gasbedilen) haklar, sahiplerine geri ödenecektir.Hatta boynuzlu koyundan, boynuzsuz hayvana boynuz vurmasının hakkı bile alınacaktır. ..Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Benden sonra bana inanan müslümanlar hakkında şu 3 şeyden korkuyorum: Onları idare edenlerin zulme sapmalarından. Yıldızların (Burçların) yaşamlarına etkisi olduğuna inanmalarından. Kaderi inkar etmelerinden...Hadis (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir kul Kur’anı baştan sona okuyup hatmederse, 60 bin melek, onun için dua eder. ..Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir bedevi Resulullah’a gelerek; Ya Resulullah! Rüyamda başımın koparılıp yuvarlandığını, kendimin de onun peşinden koştuğumu gördüm. Bunun tabiri nedir? Diye sordu. Resulullah Efendimiz ona şu cevabı verdi: Uyurken, şeytanın seninle oynamasını, halka anlatma... ..Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kul bir günah işler. Ama onunla cennete girer. Bu şöyle olur: İşlediği günah devamlı hatırındadır. Ondan her hatırladıkça tövbe edip kaçınır. Böylece o günah sebebiyle Cennete girer. ..Hadis (İbn-i Mübarek).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kulun konuşmalarında inşaallah demesi, imanının mükemmelliğindendir. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir.Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır. ..Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hastalık bir kamçıdır. Allah onunla yer yüzünde kullarını terbiye eder ..Hadis-i Şerif (Camiüssağir)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim ilim öğrenmeye çalışırsa, bu onun geçmiş tüm günahlarının silinmesine sebep olur. ..Hadis-i Şerif (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En faziletli sadaka, bir müslümanın ilim öğrenip sonra da onu başkasına öğretmesidir.(Darimi).En faziletli sadaka, kötülük düşünen (içinde kin duygusu olan) akrabaya (onun kinini gidermek niyetiyle) verilen sadakadır.(Darimi).En faziletli sadaka, malı az olanın, kendisinden özveride bulunarak verdiği sadakadır...Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah birinizin gelir kaynağını bir işe bağlamışsa, geçimini sağlamakta zorlanmadıkça, kişi o kazanç kapısını terketmesin. ..Hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En üstün amel (eylem), doğru niyettir...Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En erdemli (üstün) iyilik, kişinin beraber oturup kalktığı kimselere (çalışma arkadaşlarına) karşı kerim (cömert ve fedakar) olmasıdır. ...(Kazai).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnanan insan ülfetlidir. Kendisi başkalarına kolayca ısındığı, kaynaştığı gibi; başkaları da kendisine hemen ısınır, ünsiyet eder. Kendisi ülfet etmiyen ve kendisinede ülfet edilemeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır...Hadis-i Şerif (Darekutni).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslüman olsun, Allah’ı inkar eden kafir olsun, her hangi bir kimse bir iyilikte bulunursa mutlaka karşılığını görür. Denildi ki: Ey Allah’ın Resulü! Müslümanı anladık, ama kafirin karşılığı ne olacaktır? O, bir sadaka verirse veya bir akraba ziyaretinde bulunursa Allah ona dünyada hem mal, hem de nesil verir. Ahirette (inkarından dolayı uğratılacağı) azabında da azalma olur. ..Hadis (Bezzar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dilleriyle söylemedikleri ve eyleme dönüştürmedikleri sürece, Allah, ümmetimin kalbinden geçirdiği negatif düşünceleri bağışlamıştır. ...hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İslam ülkesinde yaşayan gayr-ı müslimlere zulmedildiğinde o devlet, düşmanın eline geçer..Hadis-i Şerif (Taberani).

Hz Muhammed (S.A.V)

 

Resulüllah bir gün mescide girdi. Orada halka şeklinde oturmuş iki gurup Sahabe ile karşılaştı. Bunlardan bir grubu Kur’an okuyor ve Allah’a dua ediyordu. Diğerleri de, ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlardı. Resulüllah şöyle buyurdu: “Bunların hepsi hayır üzerindedirler: Şunlar Kur’an okuyorlar ve Allah’a dua ediyorlar.Bunlar da ilim öğreniyorlar. Ben de ancak bir muallim (öğretici, yol gösterici) olarak gönderildim.” Resulüllah bu sözlerinden sonra ilim öğrenenlerin yanına oturdu. .Hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Günah işlememek suretiyle kendinizi yer yüzünün aleyhinize yapacağı tanıklıktan koruyunuz. Çünkü o sizin annenizdir. Kişi orada hayır ve şer hiçbir şey işleyemez ki, yeryüzü kıyamet gününde üzerinde işlenen o eylemi haber vermesin...Hadis-i Şerif ( Taberani )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin. ..Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Yemeklerinizi topluca yeyiniz. Ayrı ayrı yemeyiniz. Şüphesiz ki, bir kişinin yiyeceği 2 kişiye yeter.İki kişinin yemeği, 5-6 kişiye yeter. Şüphesiz ki, bereket topluluktadır ..Hadis (Bezzar)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her canının istediğini yemen, israftandır. ..Hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir alacaklı, borçlusunun yanından ondan hoşnut olarak dönerse; karanın hayvanları, denizin balıkları, o borçlunun mağfireti (bağışlanması) için Allah’a dua ederler. Bir borçluda ödemeye gücü yettiği halde, alacaklısını (üzerek) geri çevirse Allah mutlaka ona borcunu geciktirdiği her gün ve her gece için bir günah yazar  ..hadis-i şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim her gece Yasin süresini okursa, küçük günahları bağışlanır. ..Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah (tedbir almakta) yetersiz (aciz) davranmayı kınar. Sen yapmak istediğin işin gereklerini yerine getir. Buna rağmen o işi neticelendirmeye gücün yetmezse, şöyle de: Hasbiyallahu ve ni’me’l-vekil... Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. ..hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kulağın hoşlanmayacağı herşeyden sakın! ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İzin 3 defa istenir. Birincisi, işitmeniz içindir. İkincisi, sağa sola çeki düzen vermeniz içindir. Üçüncüsü ise, müsaade etmeniz veya geri çevirmeniz içindir. ..Hadis (Darektuni).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’mini gücü yettiği şeye karşı hareketli ve gayretli; gücü yetmediği şeyde ise, “keşke yapabilseydim” diye istekli olarak görürsün... .Hadis-i Şerif (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sohbet meclisleri ve toplantı yerleri 3 çeşittir: Zararsız toplantı; Karlı toplantı; Zararlı toplantı. .Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz bir yolculuğa çıktığında din kardeşlerine(uğrayıp) onlarla vedalaşsın.Çünkü Allah, onların yapacakları duayı, onun hakkında bereketli (ve makbul) kılar...Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, benim için, ümmetimin hata ile, unutarak veya baskı ve tehdid altında işlemiş olduğu günahları bağışlamıştır. ..hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber sözlü iddia ve ithama göre ceza vermezdi. Ve birinin diğeri aleyhindeki iddiasını delilsiz ve ispatsız kabul etmezdi. ..Hadis (Ebu Nuaym)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslümanlar arasında sevgi ve dostluk, atadan evlada miras kalır...Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İblis (şeytan), karargahını denizde kurar. Sonra insanları aldatmak için askerlerini bölük bölük onların üzerine gönderir. İblisin askerlerinin rütbece en yukarı olanı, fitnesi en fazla olanıdır. Onlardan birisi iblis’e gelir ve “şöyle şöyle yaptım” der. İblis ona, “sen hiçbir şey yapmış sayılmazsın” diye karşılık verir. Bir diğeri gelir, “Filan kimsenin karısı ile arasını açıncaya ve aile yuvasını dağıtıncaya kadar yakasını bırakmadım"”der. İblis bu askerini kendisine yaklaştırır ve “Sen ne kadar iyi bir askersin” diyerek iltifatta bulunur...Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hak sahibinin konuşmaya hakkı vardır...Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyamet gününde şehitler getirilip, hesap için durdurulur. Sadaka verenler getirilip, hesap için durdurulur. Dert verilip belaya uğratılanlar da getirilir, ancak onlara ne mizan kurulur ve ne de divan. Kendilerine yağmur gibi sevaplar yağdırılır. Bela ehlinin elde ettiği bu sonsuz ödülleri gören mahşer halkı, “ah keşke dünyada iken biz de hastalansaydık da cesedlerimizi makaslarla kesseydiler”, diyerek onların elde ettikleri mükafatlara imreneceklerdir. .Hadis-i Şerif (Taberani,Mu’cemul-Kebir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Siz kadınların evinizde ev işlerini yaparken çektiğiniz sıkıntı, inşaallah(cephede)Allah yolunda savaşanların sevabına denk sayılır. .Hadis-i Şerif (Ebu Ya’la).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Birinizin elbisesi eskidiği gibi, göğsündeki imanı da eskir. Öyle ise, Allah’tan, kalbinizdeki imanın yenilenmesini isteyiniz. ..Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sizden biri, savaşta korunduğu kalkan gibi, oruç da cehennemden koruyucu bir kalkandır. Her ayda 3 gün oruç tutmak güzeldir. ...Hadis (İbn-i Huzeyme, Sahih).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Borç almaktan sakının! çünkü o, gecenin kaygısı, gündüzün ise zilletidir. ..Hadis-i Şerif ( Beyhaki )

-Hz Muhammed (S.A.V)

İki hakim Cehenneme, bir hakim de Cennete girer. Hakkı bilen ve o hak üzere hüküm veren hakim cennetliktir. Hakkı bilen, fakat o hak ile hükmetmiyerek yargıya zulüm karıştıran hakim cehennemliktir. Hakkı bilmeden, gerçeği öğrenmeden peşin yargıya varan hakim de yine cehennemliktir. ..Hadis (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyuran bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir..Hadis-i Şerif (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dünyada garipler 4’tür. Zalimin göğsündeki (zihnindeki) emri tutulmayan Kur’an; Bir topluluk ortasında bulunup ta içinde namaz kılınmayan cami; Bir evde bulunup ta, kabından çıkarılıp okunmayan Kur’an; Kötü huylu insanlar arasında kalan iyi huylu kişi... ..Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şüphesiz ben sizin, günah işlemenizden korkmuyorum. Dikkat edin! Şükredilmeyen nimetler, öldürücü ve yok edicidir. .Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Borcunu azalt ki hür yaşayasın. ..hadis-i şerif (Beyhaki )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ahlakı kötü olan nefsine azap (sıkıntı)verir. Kaygısı (stresi) çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin insanlar nezdinde onuru gider, kişiliği (saygınlığı) yok olur. ..Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cenete gireceğinize kefil olayım: Konuştuğunda hep doğru söyleyin. Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun. Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin. Namusunuzu titizlikle koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden çekinin. ..Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz Kur’anı hatmettiğinde şöyle dua etsin: Allah’ım, kabrimde yalnız kaldığımda korku ve yalnızlığımı (Kur’anla) gider. ..Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şeytanlar, elbiselerden faydalanırlar. Onun için, biriniz elbisesini çıkardığı zaman, onu katlasın. Çünkü şeytan, katlanmış elbiseyi giyemez. ..Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cehennem ateşinin sıcaklığı (adam öldürenler için) yetmiş cüz’dür. Altmış dokuzu, öldürmeyi emredenin, bir cüz’ü de katilin (tetikçinin) dir. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Alış verişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu yemin, malı sattırır, ama (kazancın) bereketini giderir. .Hadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bana 3 özellik verildi: Saflar halinde cemaatle namaz kılmak... Cennet halkına özel olan selamlaşmak... Harun Peygamberden başkasına verilmeyen (Amin) kelimesi... (Hz. Musa dua ettiğinde, Hz. Harun “Amin” derdi.)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Özür dileyeceğin her işten sakın. ..Hadis (Camiüssağir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En üstününüz, görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir. ..Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun. Öfkesi geçerse ne ala. Aksi halde uzanıp yatsın. ..Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Din kardeşi kendisine özür dilemek üzere gelen kişi; özür dileyen bunda ister samimi olsun, isterse olmasın; o özrü kabul etsin. Böyle yapmazsa, Kevser Havuzunun başında yanıma gelemez. ..Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şeytan, askerlerinin en şiddetlisini ve en kuvvetlisini, malıyla iyilik yapanlar üzerine gönderir. ..Hadis (Mecmauzzevaid).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allahtan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder. .Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse, Allah da ona değer verir. .Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz, bazı dertlere uğramış bir kişiyi gördüğünde içinden “Beni sana verdiği dertten koruyan, beni sana ve kullarının bir çoğuna gerçekten üstün kılan Allah’a hamdolsun” dese, bu söz, kendisine verilen o nimete şükür olur. ..Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişinin mescidin boyunu ve enini dolaşıp da içinde namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allahın en çok kızdığı kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir....Hadis-i Şerif (Buhari)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Üç kişiyi Allah sevmez.

1- harab olmuş, yıkılması söz konusu olan evde konaklayan kişi

2- sel yolunda konaklayan kişi

3- Hayvanını başıboş salıp da sonra onu koruması için Allaha dua eden kişi...Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’minler, aralarında, duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir. ...Hadis (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter. ..Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, Cehennemde cezası en hafif olanlardan birine şöyle der: Eğer yer yüzündeki her imkan (güç ve servet) senin elinde olsaydı, bu cezadan kurtulmak için, verir miydin? O kişi hiç tereddütsüz: verirdim, der. Allah şu açıklamayı yapar: Sen dünyada yaşarken, ben senden bu dediğimden daha kolayını, yani bana inanmanı ve hiçbir şeyi ortak koşmamanı istedim. Ama sen ise bana ortak koşmakta direttin. ..Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah buyuruyor ki: “Şüphesiz ben, yer yüzünde yaşayanların isyanlarından dolayı onlara ceza vermek istediğimde: Evlerim olan mescidleri maddi ve manevi onarıp şenlendirenlere; Sırf benim hoşnut olmam için birbirini çıkarsız sevenlere; Seherlerde gerek kendilerinin, gerek diğer insanların işledikleri günahlar için Allah’tan (bağışlanma) dileyenlere bakıyorum ve azabımı yeryüzünden (bunlar sebebiyle) çeviriyorum. ...Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mümin, bütünüyle faydadan ibarettir. Birlikte yürüdüğünde, sana (güzel şeyler anlatıp) fayda verir. Kendisine akıl danıştığında, (en doğru ve gerekli bilgiyi verip) sana yararlı olur. Ortaklık kurduğunda (hainlik düşünmez) sana kazanç sağlar. O, her şeyiyle, her işinde (tepeden tırnağa) faydadan ibarettir...Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Baba cennetin orta kapısıdır ..(Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İyilik yapmak (herkesin harcı değildir) ancak dinine bağlı, hareketleri soylu ve yumuşak huylu kimselere kolay gelir. Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim ki, can boğaza gelmeden (sekerata girmeden) önce Allah’a tövbe ederse, Allah bu pişmanlığı da kabul eder. Hadis (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz bir müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için Allah’a şükretsin. Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp ta dertli kimseye duyurmasın. Hadis (İbn-i Neccar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ölümü çok zikredin. Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız, bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar. Fakirlik anında hatırlarsanız, bu, (halinizden şikayeti önler) elinizdekine kanaat etmenize sebep olur. Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Çocuklarınızı şu 3 sevgiyle terbiye ediniz: Peygamberin sevgisi; Onun ehl-i beytinin sevgisi; Kur’an okumak (sevgisi). Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz namaza durduğunda, rahmet ona yönelip gelir. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslümanlar karşılaştıklarında, tokalaşır, birbirlerinin hal ve hatırlarını sorarlarsa, Allah onlara bu halde iken 100 rahmet indirir. Doksan dokuzu daha güler yüzle ve daha samimiyetle kardeşinin halini ve hatırını sorana, biri de diğerine verilir. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber, çocuklara rastladığında, onlara selam verirdi. Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Boğularak ölen şehiddir. Yanarak ölen şehiddir. Gurbette ölen şehiddir. Yılan gibi bir haşeratın sokup zehirlemesinden dolayı ölen şehittir. Karın sancısından ölen şehiddir. Çöken evin altında kalan şehiddir. Damdan düşüp ayağı veya boynu kırılarak ölen şehiddir. Üzerine taş yuvarlanarak ölen şehiddir. Canını korurken öldürülen şehiddir. Malını korurken öldürülen şehiddir. Din kardeşini savunurken ölen şehiddir. Komşusunu savunma uğrunda öldürülen şehiddir. İyiliği emredip kötülükten sakındırırken ölen şehiddir. Hadis (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir. Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah kadınlarınz hakkında hayırlı olmanızı tavsiye eder. Çünkü onlar, anneleriniz, kızlarınız teyzelerinizdir. Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bana az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti (cevaimü’l-kelim) verildi. Hadis (Ebu Ya’la).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cenaze namazı kıldığınızda, ölen için gönülden ve samimi dua ediniz. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber, aciz (bezgin) ve tenbel olmadığını gösteren bir yürüyüşle yürürdü.Hadis_i Şerif (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim Allah ile kendisinin arasını düzeltir, güzel yaparsa; Allah ta onun, insanlarla arasını düzeltir, güzel yapar.Kim iç dünyasını (kalbini, niyetini) düzeltirse, Allah da onun dışını (davranışlarını) düzeltirHadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamberin Adba adında bir devesi vardı ki hiç kimsenin devesi onu geçemezdi. Bir bedevi, bir binek devesi üstünde gelip onu geçti. Bu, müslümanların ağrına gitti. Bunun üzerine Allah Resulü durumun farkına vararak şöyle buyurdu: “Allah bir şeyi yükseltti mi, sonradan mutlaka onu alçaltır.” Hadis (Buhari, Ebu Davud ve Nesai).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bütün işler; hayır olanı da, şer olanı da Allah’tandır. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ülkeler Allah’ın mülkü, kullar Allah’ın kullarıdır. Öyle ise, nerede hayrı bulursan oraya yerleş.Hadis-i Şerif (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İki Müslüman birbiri ile karşılaşıp birisi diğerine selam verdiğinde Allah’a en çok sevimli olanı, arkadaşına daha çok güler yüz

gösterendir. Birbirleri ile samimiyet içinde tokalaştıklarında ise, Allah, onların üzerine ilk elini uzatana 90, diğerinede 10 rahmet olmak üzere 100 rahmet indirir. Hadis-i Şerif (Hakim)

-Hz Muhammed (S.A.V)

“İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.”Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah yolunda ver. Verirken ince hesaplara girme. Yoksa, Allah ta sana inceden inceye hesaplayarak verir. İhtiyaç fazlası malını muhtaçtan esirgeme. Yoksa Allah ta sana rahmetini esirger.Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlarHadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Elbiselerinizi yıkayınız. Saçlarınızın fazlalıklarını kesiniz. Misvak kullanınız. (Diş temizliğine özen gösteriniz.) Süsleniniz ve temizleniniz. Çünkü İsrailoğulları bunu yapmadıkları için, kadınları (onlardan tiksinip soğumuşlar ve) meşru olmayan ilişkilere yönelmişlerdir. Hadis (İbn-i Asakir)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bana 2 çenesi ile 2 bacağı arasını koruma konusunda garanti verene, ben de cenneti garanti veririm... Hadis-i Şerif (Buhari, Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sen bir ayakkabı aldığında iyisini al. Elbise aldığında da, iyisini al.. Hadis(Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, benden evvel herhangi bir insanın cennete girmesini yasaklamıştır. Ancak ben, sağıma baktığımda, beni geçmeye çalışan bir kadın görürüm. Bu kadının benimle beraber cennete girmesinin sebebi nedir? diye sorarım. O zaman, bana denir ki: Bu, gençliği ve güzelliği yerinde bir kadın idi. Fakat yanında yetimleri bulunduğu için, onları büyütüp işleri yoluna girinceye kadar sabredip evlenmedi. Onun bu şefkatli davranışına Allah’ın mükafatı böyle olmuştur. Hadis (İmam Şa’rani, Tenbihu’l-Muğterrin).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlar bir şeyi layık olduğundan fazla (gözlerinde) yüceltirlerse, Allah onu mutlaka alçaltır. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi, hanımının ve çocuklarının rızkını karşılamak için çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır. Yaşlı anne ve babasının bakımını sağlamak için yola çıkarsa, Allah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak niyetiyle çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır. Eğer insanlara gösteriş ve başkalarına öğünmek için yola çıkarsa, Allah yolunda değil, şeytanın yönlendirdiği yoldadır. Hadis-i Şerif ( Taberani )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ashaptan Muğire anlatıyor: Bir gün sarımsak yedim, Allah Resulünün namaz kıldığı yere geldim; baktım ki bir rek’at kılmışlar. Mescide girdiğimde (bendeki) sarımsak kokusu (etraftan) hissedildi, namazını tamamlayınca, Allah Resulu şöyle buyurdu: Kim bu bitkiden yerse, kokusu kendinden iyice gitmedikçe bize yaklaşmasın. Namazı kılıp Resulullah’ın yanına geldim. Bana elini ver! dedim. Elini alıp gömleğimin yeninden sokarak ta göğsüme kadar götürdüm. Göğsümdeki çarpıntıyı görünce, Allah Resulü şöyle buyurdu: Sen sarımsak yemekte haklısın, çünkü özrün var. Hadis (Ebu Davud)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Yasin suresini Allah’ın rızasını gözeterek okuyan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.Yasin suresini, ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz. hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin. Hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah’ın bir kula fakirlik ve hastalık verdiğini gördüğünüzde, şüphesiz ki, Allah onu günahlardan arındırmak istiyor diye düşünün. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

“Kabir, Cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut Cehennem çukurlarından bir çukurdur.”Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz gönlünden, müslüman kardeşine faydalı bir öğüt geçiriyorsa, onu söylesin. Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben tebliğci olarak gönderildim. Zorlaştırıcı olarak değil. Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kendisine aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kur’anı okuyan ve ezberleyenlere hürmet edin. Onlara hürmet eden, bana hürmet etmiş olur. hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cenneti özleyen hayırlara koşar. Cehennemden korkan, günahla gelen lezzetlerden kaçar. Ölümü bekleyen için, lezzetler önemsizdir. Dünyaya zühd ile soğuk bakana, dertler hafif gelir. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resülü: Tacirler (serbest meslek erbabı ve esnaflar), facirlerin (günahkarların) ta kendileridir, buyurdu. Ashap: Ey Allah’ın Resulü, Allah alış verişi helal kılmadı mı? Diye sordular. Allah’ın Resulü şu cevabı verdi: Evet, ama onlar sattıkları mallar hakkında konuşurlarken yalan konuşurlar. Yalan yere yemin ederler de günaha girerler. (Bu yüzden alış verişlerinin bereketi gider. Günahlara girerler). Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da, yoksul ve fakirleri sevmek ve onlarla ilgilenmektir. Hadis-i Şerif (İbn-i La’l).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Birisi diğerine hıyanet etmediği müddetçe, Ben 2 ortaktan üçüncüsüyüm. Biri diğerine ihanet yaptığında, ben aralarından çekilirim. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kötü arkadaştan sakın! Onunla tanınacağından şüphen olmasın. Hadis (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dört dua vardır ki, redde uğramaz: Evine dönene kadar hacca gidenin duası... Ailesine dönünceye kadar savaşa gidenin duası... Şifa buluncaya kadar hastanın duası... Mü’minin mü’mine gıyabında (yüzüne söylemeden ve haber vermeden) yaptığı dua. Bu dualardan en çabuk kabul edileni, mü’minin mü’mine gıyabında yaptığı duadır. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Üzüntü ve kaygılarınızı sadakalar vererek gideriniz. Ta ki, Allah kötü durumunuzu düzeltsin, düşmanlarınıza karşı da size yardımcı olsun. Hadis-i şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ümmetim, merhamete eren, günahları bağışlanan ve tövbesi kabul edilen bir ümmettir. Hadis-i Şerif (Hakim)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah bir topluluk hakkında hayır dilerse, alimlerini (aydınların) çoğaltır, cahillerini azaltır. Öyle ki, alim konuştuğunda kendisini destekleyen pek çok kimse bulur. Cahil konuştuğunda ise, sözü bastırılır. Allah bir topluluk hakkında şer (kötü son) dilerse, cahillerini çoğaltır, alimlerini azaltır. Öyle ki, cahil konuşsa kendisini destekleyen birçok kimse bulur, alim konuşursa sözü bastırılır. Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biri sana dil uzatır ve sende olmayan bir kusurla seni ayıplarsa, sen sakın onu onda olan kusurla dahi ayıplama. Onu, günahı kendisine, sevabı sana ait olduğu halde terket. Kimseye de asla sövmeHadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah yumuşaktır. Yumuşaklığı sever. Ve yumuşaklık haline verdiğini, sertlik ve şiddet haline vermez. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların içinde geğirmekten uzak dur. Şüphesiz dünyada en çok tok olanlar, ahirette en uzun açlığı çekeceklerdir. Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Herhangi bir kişi geri vermemek niyetiyle bir borç alırsa kıyamet gününde hırsız olarak Allahın huzuruna çıkar. hadis-i şerif( İbn-i Mace )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Resulüllah, kafa karıştırıcı, anlaşılması zor sözler söylemekten (mü’minleri) menetti. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Teala, İbrahim Peygambere şöyle buyurdu: Ey Halilim (Dostum)! Yalnız mü’minlere değil, kafirlere karşı da güzel ahlaklı ol ki, iyilerin girdiği yer (cennete) giresin. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Duaların sonunda Amin demek, alemler Rabbi Allah’ın, mü’min kullarının dillerindeki mührüdür. Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah katındaki değerlilik durumunu öğrenmek isteyen kimse, Allah’ın kendisinin yanındaki itaat ve saygınlık durumuna baksın... Hadis-i Şerif (Darekutni).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bütün inanlar hasedçidir. Ancak diliyle onu ifade ve eliyle de gereğini yapmadıkça hased, hasedçiye zarar vermez. Hadis (Ebu Nuaym)

-Hz Muhammed (S.A.V)

La ilahe illallah diyenlere dil uzatmaktan, dışlamaktan uzak dur. Hiçbir günah yüzünden, onları kafirlikle (din dışılıkla) itham etme Hadis ( Taberani)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Meşru dairede eğleniniz ve oynayınz. Ben dini yaşantınızda bir kabalığın (yobazlığın) görünmesinden hoşlanmıyorum.  Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şu 4 şeyden sakınan Cennete girer: Cana kıymaktan (cinayetten); Haram kazanç elde edip yemekten; Zina işlemekten, haram olan cinsel ilişkilere girmekten; Alkol alışkanlığından...  Hadis (Bezzar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şüphesiz ki, Allah’ın yeryüzünde (devriye) gezen melekleri vardır. Ümmetimin yaptıkları duaları ve gönderdikleri selamları, onlar bana ulaştırırlar. Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez. Hadis (İmam Ahmed).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişinin henüz hayatta (canlı ve sağlıklı) iken servetinden bir dirhemi sadaka olarak vermesi; vefat ederken yüz dirhemi sadaka olarak dağıtmasından daha sevaplıdır vehayırlıdır. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah eski dostluğu devam ettirmeyi, yani vefalı olunmasını sever. Öyle ise, onu devam ettirin. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah dünyada insanlara işkence edenlere, kyamet günü büyük ceza verir. Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir kötülük işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et.Hadis-i Şerif (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’min mü’minin kardeşidir. Hiçbir şekilde ona olan hayırlılığını (faydalı tavsiyelerini) elden bırakmaz. Hadis-i Şerif (İbn-i-Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ebu Rafi’ anlatıyor: Kureyş beni Hz. Peygambere (elçi olarak) gönderdi.Onu görünce kalbime İslam sevgisi düştü. Dedim ki: Ey Allah’ın Resulü! Ben bir daha onlara dönmem. Şöyle buyurdu: Ben yaptığım sözleşme ve anlaşmaları bozmam ve (bana gelen) elçileri yanımda alıkoymam. Şimdi sen (Kureyş’e) geri dön, görevini tamamla. Sonra şu anda içinde hissettiğini yine hissedersen döner gelirsin. Bunun üzerine Kureyş’e geri döndüm. Görevimi bitirdim. Sonra tekrar gelip müslüman oldum. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’min, kulluk elbisesi günahlarla yprandığında, onu tövbe iğnesiyle yamayandır. Talihli kişi, tövbesi üzerine ölendir. Hadis-i Şerif (Bezzar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Din kardeşine gelen bir dert ve kötülükten dolayı sakın sevinme. Sonra Allah, onu rahmetiyle kuşatır da, seni imtihan eder (aynı derdi senin başına verir). Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz. Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin. Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim, çocuğu ölmüş bir kadını teselli ederse, cenette ona bir aba (palto) giydirilirHadis(Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyamet günü, mazlumların kurtuluş günüdür. Hadis-i Şerif (İbn-i Ebi’d-Dünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Adamın biri Hz. Peygamber’e: Allah dilemedi, ben diledim, demişti. Allah Resulü ona şu uyarıyı yaptı: Allah’a ortak koştun bu sözünle. Sadece Allah diler (Allah dilemezse hiçbir şey olmaz). Hadis (İbn-i Abbas).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah olmaları (yanlış kararlarını düzeltmeleri) için, Allah’a dua ediniz. Çünkü onların ıslah olmaları, sizin yararınızadır. Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben rahmet olarak gönderildim. Azap olarak değil.(Buhari). Ben, size ihsan edilmiş bir rahmetim..Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Üç şeyin zıddını yapmaya kesinlikle ruhsat yoktur: Kafir olsun, müslüman olsun, ana babaya iyilik yapmak; İster müslümana, ister kafire karşı olsun, verilen sözde durmak; Emaneti, sahibi ister müslim olsun, ister gayr-i müslim; sahibine teslim etmek... hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hiç biriniz ölümün gelmesini istemesin. Eğer iyi biri ise, yaşamak belki iyiliğini arttırır. Eğer kötü ise, belki tövbe eder.Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen en yalancı düşüncedir. İnsanların gizli ve özel hayatını araştırmayın. Ayıplarını öğrenmeye çalışmayın. Birbirinize karşı üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeşler olun! Hadis (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Haya (kötülük işlemekten utanma) örtüsünü yüzünden sıyırıp atan kimsenin ardından konuşmak gıybet değildir. Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her şeyin bir hakikatı vardır. İmanın hakikatı ise şudur: Kul, başına gelen şeyin her şart ve durumda mutlaka ona gelecek olduğunu bilmelidir. Başına gelmeyen şeyin de, hiçbir şekilde kendisine erişmesinin mümkün olmadığına inanmalıdır. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların en aç olanı, ilme istekli kimsedir. En tok olanı da, ilme hiçbir istek ve ilgi duymayandır.Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi, birinin yaptığı işten hoşlanırsa, o da onun gibidir. Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Zekat veren, misafire yemek yediren, felakete uğrayanlara yardımda bulunan kişi, cimrilikten kurtulmuştur. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resulü bir gün ashabına: Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? diye sordu. Bildir ya Resulallah! dediler. Halk arasında hor görülüp hiçe sayılan, mütevazi her mü’mindir ki, o bir hususta Allah’a yemin etse, muhakkak Allah onun yeminini boşa çıkarmaz, doğrular. Peygamberamiz ashabına tekrar sordu: Size Cehennem ehlini de bildireyim mi? Bildir ya Resulallah, dediler. Onlar iri vücutlu, katı yürekli, kaba davranışlı, gururlanarak yürüyen, kibirli kimselerdir. Hadis (Buhari-Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Suçsuz yere (mazlumen) öldürülen kişinin, Allah katında 5 ödülü vardır. Kanının ilk damlası yere düştüğünde günahları bağışlanır. Cennetteki yerini görür. Keramet (soyluluk) elbisesi giydirilir. Büyük korkudan, yani kıyametin dehşet dolu sıkıntılarından güvencede olurHadis-i Şerif (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Misvak ağacının kabuğu ile de olsa, karnınızı doyurabileceksiniz, insanlardan bir şey istemeyin,müstağni (ihtiyacı yokmuş gibi) davranın.Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cennete giren, hep nimet görür, sıkıntı çekmez. Ne elbisesi eskir; ne de gençliği elden gider. Hadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hastayı ziyaret için bir mil de olsa yürü. İki kişinin arasını düzeltmek (barıştırmak) için iki mil de olsa yürü. Allah için dost edindiğin birini ziyaret etmekiçin 3 mil de olsa yürü. Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Güvenilir olmak, zenginliktir.(Camiüssagir). Güvenilir olmak, rızkı kendine çeker. Kazanç yollarını açar. Hıyanet ise,fakirliğe neden olur. Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Resulullah ile beraberdik. Yer – gök tüm vadiyi tekbir seslerimizle inletip bağıra bağıra dua ediyorduk. Resulüllah bize yaklaştı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Siz yanınızda olmayan uzaktaki birine veya sağır bir varlığına seslenmiyosunuz. Hemen yanı başınızdaki sizi işitene (size sizden yakın olana) yalvarıp yakarıyorsunuz. (Duada bu şiddet ve gürültüye gerek yok). Hadis (Hilye).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber, çocuklara ve aile bireylerine karşı, insanların en merhametlisiydi.Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz bir yere girmek istediğinde 3 defa izin istesin. Müsaade edilmezse, geri dönsün. Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim kalbini Allah’a bağlarsa, Allah mü’minlerin kalbinde ona sevgi ve merhamet yaratırHadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah bir millet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında bilginlerin(aydınların) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir. Allah bir millet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahillerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir.Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En hayırlısnız başkasının hakkını ( yani üzerindeki borcu ) en güzel şekilde ödeyendir. hadis-i şerif ( Müslim )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, bir işi yaptığınızda o işin hakkını vererek doğru ve sağlam yapmanızı sever. Hadis-i Şerif (Beyhaki)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resülü: Cennet bahçesine uğradığınızda kendinizi besleyiniz, buyurdu. Sahabiler: Ya Resulallah, Cennet bahçeleri nerededir? diye sordular. Peygamberimiz: Allah’ın anıldığı, zikir mescidleridir, buyurdu.(Tirmizi). İbn-i Abbas’ın rivayetinde:İlim meclisleridir, buyurdu.(Taberani). Ebu Hureyre’nin rivayetinde: Mescidlerdir, buyurdu. Sahabiler: Beslenmek nedir? diye sordular. Resulüllah: Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber (demek)dir buyurdu.(Tirmizi).Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sıcak yemekten sakının! Çünkü o, bereketi giderir. Soğuk yemeyi tavsiye ederim.Çünkü onun bereketi daha büyüktür. Hadis (Camiüssağir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir zımmiyi (islam topraklarında vatandaş statüsü içinde yaşıyan gayr-i müslimi ) veya can güvenliği verilmiş (vizeli) bir kafiri öldüren kimse, cennetin kokusunu bile duyamaz. Oysa cennetin kokusu 40 yıllık mesafeden duyulur.Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Size en kolay gelen ve bedene en hafif olan ibdeti haber vereyimmi? Bu susmak ve güzel ahlak sahibi olmaktır. Hadis-i şerif (İbn-i Ebi’d-Dünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Doğru bir sözü işitip sonra da onu din kardeşine ulaştırarak öğretmen, ne güzel bir hediyedirHadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir.Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.Hadis-i Şerif (ibn-i Addy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz kızdığında sussun. Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Nefsin arzularına (hevaya) uymaktan sakının. Çünkü o, (insanı) doğruya karşı sağır ve kör yapar. Hadis (Camiüssagir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah cemildir (güzeldir) güzelliği sever. Cömerttir.Cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.(İbn-i Adiyy). Allah beni cömert ve mütevazi bir kul olarak yarattı. Hakkı bile bile çiğneyen inatçı (cebbar) bir kimse yapmadı. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ey Ademoğlu, Rabbine itaat et ki, sana akıllı denilsin. Ona isyan etme ki, sana ahil denilmesin. Hadis (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Rızkı yerin altında arayın.Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi öfkelendiğinde “Allah’a sığınıyorum” derse, öfkesi gider. Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ahirzamanda insanlara parapul gerekecek. Ta ki onunla din ve dünyalarını ayakta tutabilsinler. Hadis-i Şerif ( Taberani )

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsana dinini yaşamak için yeterli gelecek 4 söz vardır. Onlar da şunlardır. Ameller (eylemler) niyetlere göredir. Kendini ilgilendirmeyen (malayani) şeyleri terketmesi, kişinin güzel (akıllı, bilinçli) müslüman olduğunu gösterir. Bir mü’min, kendi için istediğini din kardeşi için de istemelidir. Bunu yapmadıkça imanda olgunluğa eremez. Allah’ın koyduğu helaller bellidir, haramlar da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. (Onları insan açıkça bilemez, ama vicdanı bir kanaat belirler). Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanoğlu sabaha çıkıp güne başladığında bütün organları diline yalvararak şöyle derler: Hakkımızda Allah’tan kork. Çünkü bizim doğru yönde ilerlememiz ancak seninle mümkündür. Sen doğru çizgide olursan, biz de doğru çizgide oluruz. Sen doğru yönden saparsan, biz de saparız. Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Din kardeşinin yüzüne gülümsemen senin için bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman, bir sadakadır.Yolunu kaybetmiş kişiye doğru yol göstermen bir sadakadır.İnsanların gelip geçtiği yoldan, taşı, dikeni, kemiği, (eziyet verici her türlü nesneyi) kaldırman bir sadakadır. Kuyudan kova ile çektiğin sudan,din kardeşinin kovasına su dökmen, yine senin için bir sadakadır.Hadis-i Şerif (Kütüb-ü Sitte).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Resulüllah Efendimiz, hayır yapma hususunda insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu ay ise, Ramazan ayı idi. Cebrail, her sene Ramazan ayında Resulüllahla buluşur, ta ayın sonuna kadar Resulüllah ona Kur’anı baştan sona okuyup dinletirdi.Cebrail’le buluştuğu zaman, Resulüllah, hayır yapmada esen rüzgardan daha cömert olurdu. hadis (Buhari, Müslim).

Kadere iman, Allah’ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Uğursuzluk düşüncesine kapılarak kendisini, ihtiyacı olan bir işi yapmaktan alı koyan kimse, Allah’a olan inancı zedeler. Hadis-i Şerif (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Erkek kadın her mü’minin, cennette bir vekili (temsilcisi) vardır. Kur’an okuduğu zaman, o vekil ona orada köşkler yapar. Tesbih çektiği zaman ağaçlar diker. Bunlardan vazgeçtiğinde de, hiçbir şey yapmaz. Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsan yasaklanan şeylere karşı hırslıdır, aç gözlüdür. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kul namaza durduğunda rükua gidinceye kadar hayır onun başı üzerine saçılır. Rükuda iken secdeye varıncaya kadar, Allah’ın rahmeti onu kaplar. Secde ettiğinde ise, Allah’a manen yaklaşır. Ve onun rahmet nazarını kendine çevirir. Hadis-i Şerif (Said bin Masur).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kinden (düşmanlıktan) uzak durun. Zira bu, öldürücüdür. Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hizmetçisi (veya işçisi) ile yemek yemek, tevazudandır. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben tebliğci olarak gönderildim. Zorlaştırıcı olarak değil.Hadis-i Şerif .(Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz elindeki yiyecek parçası yere düştüğünde, kirlenen yerleri (yıkayıp) temizledikten sonra, yesin. Onu, şeytana bırakmasın. Çünkü, bereketin yenen şeyin hangi parçasında olduğunu kimse bilemez. Hadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Silahla öldürülen nice kimse vardır ki, ne şehiddir ve ne de övülmeye değer bir kahraman. Yatağında eceliyle ölen nice kimseler de vardır ki, Allah katında şehiddir. Hadis (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kul tövbe ettiğinde, Allah onun günahlarını amelleri kaydeden hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekilde onun günahı işleyen organlarına da unutturur.Günahı işlediği yerdeki suç, delil ve izlerini de yok eder. Ta ki, Allah’ın huzuruna vardığında günah işlediğine dair, aleyhinde şahitlik edecek hiçbir şey bulunmasın.Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ümmetimin sonlarına doğru, mescidlerini süsleyip te kalplerini harabeye çeviren topluluklar görülür. Onlar, elbisesine verdiği önemi, dinine vermeyecek.Dünyalığı yerindeyse, dinlerine ne olduğuna aldırmayacak. Hadis-i Şerif (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah İslam Dini için kolaylıktan hoşlanmış; güçlüğü ise çirkin görmüştür. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Günahlarını azaltki, ölüm sana kolay gelsin. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi cennete girdiği zaman, Rabbından anne ve babasını ve çocuklarını soracak. Allah ona: Onlar senin makam ve derecene ulaşamadılar ki! diye seslenecek. O da: Ya Rabbi! Ben hem kendim, hem de onlar için amelde bulundum, diyerek (şefaat edecek). Bunun üzerine onların da ona katılması için Allah emir verecek. Hadis-i Şerif (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resulü, bir gün ashabına sordu: Size en sevimsiz ve en yararsız insanın kim olduğunu söyleyeyim mi? Ashap: Söyle ya Resulallah! dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: Kendisinden Allah için yardım istenildiğinde vermeyen (yok diyen cimri) kimsedir. Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler, ancak dinde aşırı gitmekle yok oldular. Hadis -i Şerif (Nesei).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu, senin için bir sadakadır. Hadis (İbn-i Ebiddünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlar arasında, iyilik ve hayrın anahtarları şerrin ve kötülüğün kilitleri olan kişiler vardır. İnsanlar arasında şerrin anahtarları, hayrın kilitleri olan kişilerde mevcuttur. Ne mutlu, Allah’ın iyilik ve hayrın anahtarlarını eline verdiği kimselere!... Yazıklar olsun, kötülük ve şer anahtarlarını eline alan kişilere!..  hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki;

 

"Kul bir günah işler. Ama onunla cennete girer. Bu şöyle olur: İşlediği günah devamlı hatırındadır. Ondan her hatırladıkça tövbe edip kaçınır. Böylece o günah sebebiyle Cennete girer." Hadis (İbn-i Mübarek).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter." Hadis (Ebu Davud).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

"İnsan yasaklanan şeylere karşı hırslıdır, aç gözlüdür." Hadis (Deylemi).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Mü’minler, aralarında, duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir. "Hadis (Buhari).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

"Biriniz elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse, diksin. " Hadis-i Şerif (Müsned).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. " Hadis-i Şerif (Taberani).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Ölümü çok zikredin. Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız, bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar. Fakirlik anında hatırlarsanız, bu, (halinizden şikayeti önler) elinizdekine kanaat etmenize sebep olur." Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

"Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyuran bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir " Hadis-i Şerif (Müsned).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da, yoksul ve fakirleri sevmek ve onlarla ilgilenmektir." Hadis-i Şerif (İbn-i La’l).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Hz.Peygamber, bir gün ashabına: İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir? diye sordu. Ashap: ALLAH ve Resulü bilir ancak, dediler. Hz Peygamber: İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı), buyurdu. Sonra tekrar sordu: İnsanların en çok cennete eriştiren şey nedir? Ashap, aynı cevabı verince, şu açıklamayı yaptı: Bu da iki şeydir: Biri, ALLAH’tan korkmak, yani takva sahibi olmaktır. Diğeri de güzel ahlaka sahip bulunmaktır."Hadis (İbn-i Mace).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAHın en çok kızdığı kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir " Hadis-i Şerif (Buhari)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Şeytan, askerlerinin en şiddetlisini ve en kuvvetlisini, malıyla iyilik yapanlar üzerine gönderir. "Hadis (Mecmauzzevaid).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Mü’min mü’minin kardeşidir. Hiçbir şekilde ona olan hayırlılığını (faydalı tavsiyelerini) elden bırakmaz. " Hadis-i Şerif (İbn-i-Mace).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla “müdara”yı, yani iyi ve güzel geçinmeyi de emretti. " Hadis (Deylemi).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. " Hadis-i Şerif (Deylemi).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kıyamet gününde ALLAH, kullarından birini çağırır,huzurunda durdurarak malının hesbını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar. " Hadis-i Şerif (Hatib).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH Teala, İbrahim Peygambere şöyle buyurdu: Ey Halilim (Dostum)! Yalnız mü’minlere değil, kafirlere karşı da güzel ahlaklı ol ki, iyilerin girdiği yer (cennete) giresin. " Hadis (Taberani).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Hiç biriniz ölümün gelmesini istemesin. Eğer iyi biri ise, yaşamak belki iyiliğini arttırır. Eğer kötü ise, belki tövbe eder. " Hadis-i Şerif (Buhari).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine. " Hadis (Ramuz).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kişinin hatalarının çok olması, yumuşak huyluluğunun eksik bulunması, doğruluk ve hakperestliliğinin az olması, gece boyunca ölü gibi uyuması, gündüzleyin işsiz boş oturması, tembel olması, sürekli sızlanması, halinden şikayetçi olması, cimri olması, aç gözlü olması. Bütün bunlar, kişiye dininde ve kişiliğinde zayıflık ve kötülük olarak yeter. " Hadis (Ebu Nuaym).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH, bir işi yaptığınızda o işin hakkını vererek doğru ve sağlam yapmanızı sever. " Hadis-i Şerif (Beyhaki)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz. Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin." Hadis (Beyhaki).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez. " Hadis (İmam Ahmed).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH Resülü: Tacirler (serbest meslek erbabı ve esnaflar), facirlerin (günahkarların) ta kendileridir, buyurdu. Ashap: Ey ALLAH’ın Resulü, ALLAH alış verişi helal kılmadı mı? Diye sordular. ALLAH’ın Resulü şu cevabı verdi: Evet, ama onlar sattıkları mallar hakkında konuşurlarken yalan konuşurlar. Yalan yere yemin ederler de günaha girerler. (Bu yüzden alış verişlerinin bereketi gider. Günahlara girerler). " Hadis (Ramuz).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH İslam Dini için kolaylıktan hoşlanmış; güçlüğü ise çirkin görmüştür. " Hadis (Taberani).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Resulüllah, kafa karıştırıcı, anlaşılması zor sözler söylemekten (mü’minleri) menetti. " Hadis (Ebu Davud).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Ülkeler ALLAH’ın mülkü, kullar ALLAH’ın kullarıdır. Öyle ise, nerede hayrı bulursan oraya yerleş." Hadis-i Şerif (Müsned).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Birisi diğerine hıyanet etmediği müddetçe, Ben 2 ortaktan üçüncüsüyüm. Biri diğerine ihanet yaptığında, ben aralarından çekilirim. " Hadis (Ebu Davud).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH’ın bir kula fakirlik ve hastalık verdiğini gördüğünüzde, şüphesiz ki, ALLAH onu günahlardan arındırmak istiyor diye düşünün. " Hadis (Deylemi).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Geçimini sağlamakla yükümlü olduğu insanları ihmal etmek, kişiye günah olarak yeter. " Hadis (Ebu Davud).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"En hayırlısnız başkasının hakkını ( yani üzerindeki borcu ) en güzel şekilde ödeyendir. " Hadis-i Şerif ( Müslim )

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Ben rahmet olarak gönderildim. Azap olarak değil.(Buhari). Ben, size ihsan edilmiş bir rahmetim " Hadis-i Şerif (Hakim).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Ben tebliğci olarak gönderildim. Zorlaştırıcı olarak değil " Hadis-i Şerif .(Müslim).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"La ilahe illallah diyenlere dil uzatmaktan, dışlamaktan uzak dur. Hiçbir günah yüzünden, onları kafirlikle (din dışılıkla) itham etme " Hadis ( Taberani)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"İyilikller cennetin kapılarından bir kapıdır. Kötü ölümünü önler " Hadis-i Şerif (Ebuşşeyh).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Günahlar rızkı azaltmaz. Sevaplar da rızkı çoğaltmaz. Duayı terketmek ise günahtır. " Hadis (Mu’cemu’s-sağir).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. " Hadis-i Şerif (Beyhaki).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek. İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz. " Hadis (Taberani).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH birinizin gelir kaynağını bir işe bağlamışsa, geçimini sağlamakta zorlanmadıkça, kişi o kazanç kapısını terketmesin. " Hadis (İbn-i Mace).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"İslam temizdir. Öyle ise temizleniniz.Çünkü cennete temiz olandan başkası giremez. " Hadis-i Şerif (Taberani).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Hz. Peygamber: Biriniz hergün Uhud Dağı gibi bir amelde bulunmaktan aciz mi olur? buyurdu. Buna kimin gücü yeter ki? diye soruldu. ALLAH Resulü: Hepinizin gücü yeter buna! Cevabını verdi. Nedir o amel? Denildi. ALLAH Resulü şu açıklamayı yaptı: Sübhan sözünün sevabı Uhud’dan büyüktür. La ilahe ill sözünün sevabı Uhuddan büyüktür. ALLAHü Ekber sözü de uhuddan büyüktür. " Hadis (Ramuz).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Mü’minin saygınlık ve onuru; ALLAH’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir." Hadis (Beyhaki).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir. " Hadis (Taberani)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Ahlakı kötü olan nefsine azap (sıkıntı)verir. Kaygısı (stresi) çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin insanlar nezdinde onuru gider, kişiliği (saygınlığı) yok olur." Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Cömert, malında olan ALLAH’ın haklarını ödeyendir. Cimri, malındaki ALLAH’ın haklarını yerine getirmeyen; Rabbinin verdiğinden, Rabbine karşı nekeslik edendir." Hadis (Esbehani).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Rızkı yerin altında arayın. " Hadis-i Şerif

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Her günün eylemleri, mutlaka mühürlenir. Mü’min hastalandığı zaman, melekler şöyle derler: Ey Rabbimiz, Falanca kulunu hastalandırarak iyi eylemlerden sen alı koydun. Yüce ALLAH şöyle buyurur: İyileşinceye veya ölünceye kadar, daha önce yaptığı eylemlerin aynısını (her gün yapmış gibi) yazıp mühürleyin. " Hadisi Şerif

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kazançların en helal ve temiz olanı; öyle bir tüccarın kazancıdır ki konuştuğunda yalan konuşmaz. Bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet etmez. Söz verdiğinde sözünden dönmez. Satın alırken ( Daha ucuz almak için ) aldığı malı kötülemez. Bir şey satarken, malını aşırı övüp yalancı reklama girmez. Borç aldığında ödemeyi geciktirmez. Alacağı olduğunda borçluyu sık boğaz etmez. " Hadis-i şerif ( Beyhaki )

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kıyamet günü, mazlumların kurtuluş günüdür. " Hadis-i Şerif (İbn-i Ebi’d-Dünya).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kul namaza durduğunda rükua gidinceye kadar hayır onun başı üzerine saçılır. Rükuda iken secdeye varıncaya kadar, ALLAH’ın rahmeti onu kaplar. Secde bittiğinde ise, ALLAH’a manen yaklaşır. Ve onun rahmet nazarını kendine çevirir. " Hadis-i Şerif (Said bin Masur).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Kişi cennete girdiği zaman, Rabbından anne ve babasını ve çocuklarını soracak. ALLAH ona: Onlar senin makam ve derecene ulaşamadılar ki! diye seslenecek. O da: Ya Rabbi! Ben hem kendim, hem de onlar için amelde bulundum, diyerek (şefaat edecek). Bunun üzerine onların da ona katılması için ALLAH emir verecek." Hadis-i Şerif (Ramuz).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Bir kul Kur’anı baştan sona okuyup hatmederse, 60 bin melek, onun için dua eder. " Hadis (Deylemi).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Allahtan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene ALLAH, şiddetle azap eder. " Hadis-i Şerif (Deylemi).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Diline sahip ol. Evin sana dar gelmesin. Günahların için ağla. " Hadis (Ukbe bin Amir).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"İnsana dinini yaşamak için yeterli gelecek 4 söz vardır. Onlar da şunlardır. Ameller (eylemler) niyetlere göredir. Kendini ilgilendirmeyen (malayani) şeyleri terketmesi, kişinin güzel (akıllı, bilinçli) müslüman olduğunu gösterir. Bir mü’min, kendi için istediğini din kardeşi için de istemelidir. Bunu yapmadıkça imanda olgunluğa eremez. ALLAH’ın koyduğu helaller bellidir, haramlar da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. (Onları insan açıkça bilemez, ama vicdanı bir kanaat belirler). " Hadis (Ebu Davud).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"Dünya işlerinizi yolunuza koyunuz. Ve yarın ölecekmiş gibi de ahiretinize çalışınız. " Hadis (Deylemi).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"İyilik insanlar arasında kesintiye uğrayabilir. Fakat iyiliği yapanla, ALLAH arasında hiçbir kesinti olmaz. " Hadis-i Şerif

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH Resulü, bir gün ashabına sordu: Size en sevimsiz ve en yararsız insanın kim olduğunu söyleyeyim mi? Ashap: Söyle ya Resul! dediler. ALLAH Resulü şöyle buyurdu: Kendisinden ALLAH için yardım istenildiğinde vermeyen (yok diyen cimri) kimsedir. " Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"ALLAH, helal kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever. " Hadis-i Şerif ( Deylemi )

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

"En faziletli sadaka, bir müslümanın ilim öğrenip sonra da onu başkasına öğretmesidir.(Darimi).En faziletli sadaka, kötülük düşünen (içinde kin duygusu olan) akrabaya (onun kinini gidermek niyetiyle) verilen sadakadır.(Darimi).En faziletli sadaka, malı az olanın, kendisinden özveride bulunarak verdiği sadakadır." Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İki günü bir olan bizden değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Nasıl bir hayat yaşıyorsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl öldüyseniz, öyle de dirilirsiniz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bir saat sonra kıyamet kopacak olsa, elinize bir fidan almışsanız yine de onu dikiniz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır .

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Haksızlıkla bir makama ulaşan kimse, haddini aşmış sayılır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

En mükemmel insan, başkalarına en çok yararı dokunan insandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

Bilginlere itaat ediniz, çünkü onlar dünya ve ahiretin kandilleridir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helak olursun. Beşincisi işe, ilme ve ilim ehline buğzetmendir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Öğrenmekten ve bilgiden daha üstün bir meziyet yoktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allahım! Önceden işlediğim, geride bıraktığım, gizliden işlediğim, alenen işlediğim, ölçüyü aştığım ve senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. İleri götüren sensin, geride bırakan da sensin. Senden başka hiçbir hak mabut yoktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Eller üç kısımdır: Alan el, veren el ve tutan el. Bunların en iyisi ise veren eldir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

En hayırlınız Kur'an 'ı öğrenen ve öğreteninizdir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir .

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanlara layık oldukları değeri verin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Üç şey İmandandır: Darlıkta sadaka vermek, herkese selamı yaymak, insafı gözetmek.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanları şiddetten ziyade ikna ile idarenin mümkün olduğunu daima hatırda tutmalıyız.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

En hayırlı evli erkek, eşine en iyi davranandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Gülerek günah işleyen ağlayarak Cehenneme girer.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

En büyük hıyanet, seni doğru kabul eden Müslüman kardeşine yalan söylemendir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Alimlere sorun; hekimlerle konuşun ve fakirlerle oturun.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bana yakın olanlar , Soyumdan gelenler değil ; Yolumdan gidenlerdir..!

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Alimlere uyunuz. Çünkü onlar, dünyanın kandilleri, ahiretin de lambalarıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bir insanın gerçek zenginliği , onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir .

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ali bedenimde baş gibidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah hüzünlü kalbi sever.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Haset , ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Veren el alan elden yücedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah, Kitabı, Resulü, mü'minlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar için nasihattir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Yemek pişirmek , Çamaşır yıkamak, Ev süpürmek , Çocuğa bakmak kadının vazifesi değildir. Bunları yapıyorsa sana ikramıdır!

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sevmediklerinize sabretmedikçe, Sevdiklerinize kavuşamazsınız.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah'tan faydalı ilim isteyin ve fayda vermeyen ilimden Allah'a sığının.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ana babalarınıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilikte bulunsun.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Biriniz yemeğe davet: edilince, oruçlu ise: Ben oruçluyum desin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Susmak, huyların efendisidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Talihli insan, başkasının başına gelenlerden ibret alandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab'ın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bizi aldatan bizden değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bir anlık tefekkür bin yıl nafile ibadetten hayırlıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bildiği ile amel eden kişiye Allah bilmediği ilimlerin bilgisine varis kılar.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cennete gireceğinize kefil olayım:

 

-Konuştuğunda hep doğru söyleyin,

-Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun,

-Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin,

-Namusunuzu titizlikle koruyun,

-Gözlerinizi haramdan sakının.

-Haramın her türlüsünden çekinin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

Şu dört şey kime verilirse, dört nimetten mahrum kalmaz:

 

-Kendisine mağfiret dilemek (hasleti) verilen, bağışlanmaktan mahrum kalmaz.

-Şükretmek (hasleti) verilen, nimetin çoğalmasından mahrum olmaz. -Tövbe etmek (hasleti) verilen, tövbesinin kabul olunmasından mahrum olmaz .

-Dua etmek (hali) verilen de icabet edilmekten mahrum olmaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Affetmek, zaferin paylaşılmasıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Allah da senin mutluluk ışığını söndürür.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Cennet annelerin ayakları altındadır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Cennet sermayesi La ilahe illallah, nimetin sermayesi ise Elhamdülillah'tır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Dua da bir ibadettir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Din kardeşlerine gelen belaya sevinme. Sonra Allah ona afiyet, sana bela verir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Evlerinizin hayırlısı, içinde ikrama mazhar olan yetimin bulunduğu evdir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Evlat kokusu cennet kokusudur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Fitne döneminde ibadete sarılmak, bana hicret etmek gibidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Güzel söz sadakadır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Güzel ahlak , dostluğu sağlamlaştırır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Güler yüzlülük kini giderir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hacamat ettiren de, hacamat eden de orucunu açmıştır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İki bayram ayı eksilmezler: Bunlar Ramazan ve Zü'l-Hicce aylarıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İşler ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İslam'ın dışında bir millet üzerine yemin eden, söylediği gibidir. (Onlardandır)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Gerçek oruç sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayâsız sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

ALLAH-u Teala buyuruyor: "İnsanoğlunun oruç hariç bütün iyi amelleri kendisi içindir; ama oruç benim içindir ve ben mükafatını vereceğim.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Cömertliğin afeti başa kakmadır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanlara verilenlerin en hayırlısı güzel ahlaktır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

İnsanlar inandık demekle, imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsan oğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras tamah ve arzu.

 

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir buyurmuştur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Çalışırken en çirkin insan bile güzeldir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Siz Cehennemi İğne Deliği Kadar Yerden Görseydiniz, Başınızı Secde'den Kaldırmazdınız...

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ey gerçek hayat sahibi ve her şeyi ayakta tutan Allahım, rahmetinden medet umarım.

 

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim, üzerinde Ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et.

 

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

Bir insanın gerçek zenginliği , onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe nafile oruç tutmasın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kur’an’ın haram kıldığını, helal sayan bir kimse, Kur’an’a inanmamıştır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kötü ahlaklılık , uğursuzluktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Koşarak yürümek mü’min’in değerini yok eder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kendisini fakir gösteren kimse, fakirleşir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat alır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kıyamet gününde bilginlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kadere iman, Allah’ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mazlumun bedduasından sakınınız. o dua ile Allah arasında perde yoktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mülk küfr ile yaşar, zulm ile yaşamaz. (Adalet mülkün temelidir.)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mü'min, elinden dilinden başka Müslümanların güvende olduğu kişidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mü'minlerden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa, aralarını düzeltin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın buyurmuştur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hediyeleşiniz. Çünkü hediye kalpteki kini giderir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ne yaparsan, onun karşılığını göreceksin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Okumak, kadın ve erkek her müslümana farzdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ölmeden önce ölünüz. (Ölmünden önce Allah'a ulaşınız.)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Rüşvet veren de alan da cehennemdedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sabırlı ve temkinli davranmak Allah’tan; acele etmek ise şeytandandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden bir kimse mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizin en hayırlınız, ailesine hayırlı olandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizler Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Temizlik imanın yarısıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

Türk olan benim ordularımdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Vatan sevgisi imandandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Yiyip şükreden kimse, oruç tutup susan kimseden daha üstündür.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Zenginlik , servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, bid’at ehli olan 72’si Cehenneme gider. Yalnız bir fırka kurtulur. Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshabımın gittiği yolda gidenlerdir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ümmetim dinar ve derhemi (parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan İslam'ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyın bereketinden mahrum kılınırlar.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ümmetimden bir takım kimseler, ismini değiştirerek şarabı(alkollü içecekleri) içecekler. Bu esnada başkaları ucunda (yanlarında) çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar olacak. İşte önün için Allah onları yere batıracak ve aralarından bazılarının şekli maymun'a ve domuz'a çevrilecek.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Üç şeyden dolayı ümmetim için korkuyorum: İhtiraslı olmak, heva-hevese uymak ve sapık önder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ümmetinin cemaatinin kimler olduğu hakkında Resulullah(sav)’a soru soran bir kişiye şöyle buyurdu: :Ümmetimin cemaati, az olsalar da hak ehli olanlardır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Türkler size dokunmadıkça, siz onlara sakın dokunmayınız! Gün gelecek ümmetimin idaresi Türkler 'in eline geçecektir..

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden her kim, bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü yeterse bunu yapsın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetlikle karşılık verme.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (Kur'an'a Şeriat)e uymadıkça kâmil imanla iman etmiş olamaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden kim (Şeriata uymayan) bir kötü iş görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bügzetsin. Bu sonuncusu ise imanın en zayıf mertebesidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed (s.a.v) erazi olan kişi imanın tadını tatmış demektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Rabbını gazablandıracak bir meselede sultanı hoşnud eden(etmeye çalışan) Allah'ın dininden çıkmış olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan, ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Putlara tapmanın dışında, halkla cedelleşmekten men edildiğim kadar hiçbir şeyden men edilmedim.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız buyurmuştur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum! desin (ve ona bulaşmasın)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Ben kendisine babasından ve çocuğundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmiş olmaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.

 

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Müslüman kardeşine sahtekârlık yapan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mü’minin saygınlık ve onuru; Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Münafıklığın alameti üçtür : konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü’min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kalbinden tam bir sadakatle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın resûlü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kıyamet gününde Allah, kullarından birini çağırır, huzurunda durdurarak malının hesabını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kıyamete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim benim sünnetimi diriltirse (ihya eder ve yaşamında tatbik ederse) beni sevmiş olur. Beni seven de benimle beraber cennettedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim Allah ile kendisinin arasını düzeltir, güzel yaparsa; Allah da onun, insanlarla arasını düzeltir, güzel yapar. Kim iç dünyasını (kalbini, niyetini) düzeltirse, Allah da onun dışını (davranışlarını) düzeltir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim gaza yapmadan ve içinde gaza yapma isteğini konuşturmadan ölürse, münafıklıktan bir çeşit üzere olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna lehinde hiç bir delili olmadığı halde kavuşur. Kim de boynunda (halifeye) beyat olmadığı halde ölürse cahiliye ölümüyle olmuş olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Kişi sevdiği ile beraber(haşrolunacaktır)dir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim mahlûkun rızasını, Halıkın gazabıyla kazanmaya çalışırsa, Allah-u Teala o mahluku ona musallat eder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim Allah’ı gazaplandırmakla bir güç sahibini(hükümdarı vb) hoşnut ederse, Allah’ın dininden çıkmış olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Konstantiniyye ( İstanbul ) bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim yalanı ve onunla ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun seyabından hiçbir eksilme olmaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İçinizde ehli beytimin durumu, Nuh peygamberin gemisine benzer. O gemiye binen kurtulur, binmeyen helak olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İki sesi Allah sevmez: Musibete uğradığında feryat etmeyi ve nimete kavuştuğunda saz çalmayı.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanoğlu Allah'a karşı kurban gününde kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek... İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlar arasında dini konusunda yapılan saldırılara sabırla karşı koyan, kor parçasını avuçlayan gibi olacak.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: Utanmadıktan sonra dilediğini yap! sözüdür.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İslam cemaatinden bir karış da olsa ayrılan, boynundan İslam bağını çözmüş demektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. etmez ise ehli sen olursun.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden (Müslümanlardan) değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hilâli görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilâli görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hiçbir mümin diğer bir mümine, onun hidayetni artıran ve onu helak olmaktan koruyan faydalı sözden daha değerli bir hediye vermemiştir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlahi koruma ve teminattan mahrum kalır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Herhangi biriniz rüya görmezse üzülmesin. Çünkü ilmin derinliklerine dalan kimse, rüya görme özelliğini kaybeder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Her sarhoşluk veren şey dinde yasaklanan içki olan hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Gerçek Müslüman, odur ki Müslümanlar kendisinin elinden ve dilinden emindir.Gerçek muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Görmediği halde, vaat edilen cennet için, peşin olan şehveti terk eden kimseye ne mutlu.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Gece şu taraftan doğudan gelince, gündüz de şu taraftan batıdan gidince, güneş de batınca oruçlu orucunu açmıştır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse, Allah da ona değer verir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Daha vakti var, ilerde yaparım demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Dört şey peygamberin sünnetlerindendir: haya, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup, gecelerini nafile ibadetle geçiren kimse gibidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Cennet (nefse ağır geldiği için) hoşlanılmayan şeylerle, cehennem de şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. o zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bir şey sattığında, satın aldığında ve alacağını istediğnde kolaylık gösteren kula Allah merhamet etsin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyulan bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

At yâ Sa'd! Anam babam sana feda olsun. ( Uhud Savaşı sırasında, Müslümanların en büyük okçularından Sa'd bin Ebi Vakkas 'a.)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ana ve baba, cennet kapılarının tam ortasıdır. İnsanı cennete ulaştıracak en iyi şey, ana ve babaya iyilik etmektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek buğzettiğine de Allah için buğzetmektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah’ın kullarından hoşnutluğunun nişanesi, fiyatların düşük, hükümdarın ise adaletli olmasıdır. Allah’ın, onlara gazap etmesinin nişanesi ise, hükümdarın adaletsiz, fiyatların ise yüksek olmasıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah'a isyan olan bir hususta kimseye hiç bir itaat yoktur. İtaat ancak marufta ser'i ölçüler içerisindedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah (cc)’a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla geçinebilmektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah, ümmetimin kalplerindeki kötü arzu ve meyilleri, söz ve fiil haline çıkarmadıkları müddetçe affeder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ahir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Açız akılsız kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah'a karşı Temennide bulunandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Arzusu ve hedefi Allah'tan başka şey olarak sabahlayan Allah(ın kulların)dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Benim Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda, vücuttaki baş ve baştaki iki göz gibi kabul edin. Tabiatıyla Baş, gözler olmadan yolunu bulamaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bela insanın diline bağlıdır. bir kimse bir şeyi yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Emirleriniz hayırlılarınız, zenginleriniz hoşgörülüleriniz, işleriniz aranızda danışmayla olduğunda yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır. Ama emirleriniz serlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, işleriniz kadınlarınızın elinde olduğunda yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-ı müslimlere verilen sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, Müslümanlara galip gelir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hangi arkadaş daha üstündür? Diye Resulullah(sav)’a sorulunca şöyle buyurdu: Allah’ı hatırladığında sana yardım eden, Allah’ı unuttuğunda ise sana hatırlatan kimsedir. Halkın en kötüsü kimlerdir? Diye sorduklarında Resulullah(sav) Fesada bulaşan âlimlerdir. buyurdu.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah’a dua etsin de, Allah duasına şu 3 halden biri ile cevap vermesin: Kişi dua ettiğinde, Allah, onun karşılığını dünyada acilen (peşin) verir. Duanın karşılığını ahirete erteler. Yaptığı dua kadar, o kuldan bir dert ve sıkıntıyı giderir. Bu sözü işitince sahabeler sevinç içinde: Öyleyse, bizler çok dua ederiz, dediler. Allah Resulü de şu açıklamayı yaptı: Allah’ın kabul etmesi, sizin duanızdan daha çoktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlattı: Allah Resulü (a.s.) temizleneceği zaman temizlenmeye, taranacağı zaman taranmaya, ayakkabı giyeceği zaman giymeye muhakkak sağdan başlamayı severdi.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İslam'ın düğmeleri düğme düğme çözülecek (Şeriatın emirleri tek tek terk edilecek). Her düğme çözüldükçe insanlar onu takip eden düğmeyi çözmeye teşebbüs edecekler. Bu çözülen düğmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü Lâ ilâhe illallah Allah’tan başka ilah yoktur sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İbn Ömer'in (r.ahm.) rivayet ettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.), kardeşine utanma nasihati vermekte olan bir adamı duyunca utanmak imandandır buyurdu.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kur'an-ı Kerîm'i müslüman nesillere öğretmek, Kur'an'ın korunması konusunda onlara mes'uliyetlerini hissettirmek, ona dil uzatanlara karşı müdafaa görevini yerine getirmek, her müslümanın vazifesidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Hayat tarzlarının en güzeli Muhammed(s.a.v) in hayat tarzıdır. İşlerin en şerlileri sonradan uyduranlardır. Her sonradan uydurulan şey bid'attır. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da Cehennem'dedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden Kur'an-ı Kerim 'i okuyan bir kısım insanlar olacak. Fakat onların okuduğu boğazlarını geçmeyecek. Onlar tıpkı okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sonra da tekrar ona dönmeyecekler. O kimseler, insanların ve hayvanların en şerlileri kötüleridir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Şu dört şey kime verilirse, dört nimetten mahrum kalmaz: Kendisine mağfiret dilemek (hasleti) verilen, bağışlanmaktan mahrum kalmaz. Şükretmek (hasleti) verilen, nimetin çoğalmasından mahrum olmaz. Tövbe etmek (hasleti) verilen, tövbesinin kabul olunmasından mahrum olmaz . Dua etmek (hali) verilen de icabet edilmekten mahrum olmaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cennete gireceğinize kefil olayım: Konuştuğunda hep doğru söyleyin, Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun, Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin, Namusunuzu titizlikle koruyun, Gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden çekinin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Yıldızlar (denizlerde yolunu kaybedenlerin) boğulmaktan emanda kalmalarına (kurtulmalarına) vesiledir; benim Ehl-i Beyt’im ise ümmetimin ihtilaftan emanda kalmalarına vesiledir. Bu yüzden Arap’tan bir kabile onlarla muhalefet ederse ihtilafa düşer ve şeytanın hizbinde yer alır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

 Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemen gerekir. Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamdedenlerdir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;

1.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,

2.Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından,

3.Malını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,

4-5.Vücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Her kim Ramazan'ı tutar, sonra da ona Şevval'den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur. Yere düşen kan, Alah'ın muhâfazasına düşmüş olur. Az infak edin, çok ecir alın.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, insanların dînî işlerinde Allah'ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma. Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun. Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma. Olur ki bir gün dost olursun. Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allah'a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr'a buğzetmesin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Şiir vardır ki, hikmettir. Beyân vardır ki, büyüdür.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Mü'minin niyeti, amelinden hayırlıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ümmetimden bir grup insan Kur'an'ı muhakkak sûrette okuyacak. Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Veyl, cehennemde bir vadidir. Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü'min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her namazın arkasında Âyetü'l Kürsî 'yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kanâat, tükenmez bir hazinedir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Îmân'ın efdali; nerede olursan Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ticârete devam edin. Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ya hayır konuş, ya da sus.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Pişmanlık, tövbedir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün. Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap. Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Hikmetin başı, Allah korkusudur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim bir mü'min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü'min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

  Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Duâ ibâdetin ta kendisidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Her ki mAllah'a itâat etmemeye yemin ederse, Allah'a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah'a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin.)

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın, yemininden dolayı keffâret versin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa, cennete girer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah işlememiş gibidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İlme mâni olmak helâl olmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim kırk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Musîbetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir âlim, şeytana karşı, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü'mindir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Doğru bir tacir, (kıyamet günü) peygamberler, sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse, kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Nebî (s.a.v.) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim bir ayıbı (bulunan malı), o (kusuru)nu açıklamadan satarsa, Allah'ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan ona lânet eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onları seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursUN

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allâh'ım fayda getirmeyen ilimden sana sığınırım.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kimin ilmi artar da zühdü artmazsa, onun sâdece Allah'tan uzaklaşması artmış demektir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, bildiği bir ilimden suâl edilir de onu gizlerse, kıyâmet günü ağzı, ateşten bir gem ile gemlenir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kıyamet yaklaştı, halbuki insanların dünyâya karşı ancak hırsları artıyor. Dünyâ, ancak onların (Cenâb-ı Hakk'a) uzaklıklarını ziyâdeleştirir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İki nîmet vardır ki, insanların pek çoğu her ikisinden de aldanmışlardır: Sıhhat ve boş vakit!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, sanki gecenin yarısını (namaz ile ihyâ etmiş) ayakta durmuş gibi olur. Kimde sabah namazını cemâatle kılarsa sanki gecenin tamamında namaz kılmış gibi olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Üç nevi insana merhamet edin: Bir kavmin fakir düşmüş zenginine, zelîl olmuş azîzine ve bir de ahmakların ve câhillerin oyuncağı olmuş âlime!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Âdemoğlunun sözlerinin hepsi aleyhinedir. Ancak mâfura (dinin güzel gördüklerini) emir veya münkerden (dinin kötü gördüklerinden) nehiy veyahut Yüce Allah'ı zikir bundan müstesnâdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim iki kız çocuğunu (büluğ çağına) ulaşıncaya kadar besler (terbiye ederse) kıyâmet günü, o benimle (şöyle olduğumuz hâlde) gelir. (buyurdu ve iki parmağını bir araya getirdi.)

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir topluluk (Allah'ı) zikretmek üzere toplanmaya görsünler, ille kendilerine 'mağfiret edilmiş kalkınız' denilir de oradan öyle dağılırlar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanırsa, Allah da onun kavuşmasından hoşlanır; kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da onun kavuşmasından hoşlanmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dünyâdan yüz çevirmek, kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyâya tama' etmek ise keder ve hüznü uzun kılar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, îmânın tadını bulmayı severse, sevdiğini sâdece Allah için sevsin!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Muhakkak şeytan, çok kere sizi ilim ile meşgul etmek sûretiyle amelden alıkor.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Şeytan ilim öğren, öğrenmeden amele lüzûm yok der ve dâimâ ilmi teşvik eder, ameli sona bıraktırır, derken adam amel etmeden ölür gider.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi, iki kızı veya iki kız kardeşi bulunur da onları gözetmeyi güzel yapar ve onlar hakkında Allah'tan korkarsa karşılığında kendisi için cennet vardır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kimin barındırdığı, esirgediği ve terbiyesiyle meşgul olduğu üç kız (evlâdı) varsa elbette ona cennet vâcip olur. (Denildi ki: 'Yâ Rasûlallâh! İki kızı varsa') İki kızı varsa da..

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Gizli sadaka, Rabb'in gazabını söndürür.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Hayânın hepsi hayırlıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İnsanların kıymetini bilmedikleri iki tane nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allahü teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle. Çünkü o, Cennet hazinesidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ekini hasat ettiğiniz zaman, fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Hasta ziyâretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı hususunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir mümin namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar. Bu hâl namaz bitinceye kadar devam eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allahü teâlâ, bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azat eder. Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir. Çünkü hem dünyası, hem de âhıreti için endişelidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Her nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyanın bütün günâhları afv olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İstigfâra devâm edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Yâ Ebâ Hüreyre! Kuşluk namazını terk etme! Cennetin bir kapısı vardır ki, ona “Duhâ kapısı” derler. Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Her kim sabahleyin üç defa "Eûzü billâhissemî'il'alîmi mineş-şetânirracîm" dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyeti (Hüvallâhüllezî..) okursa, Allah, ona akşama kadar bağışlamasını dileyerek yetmişbin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin ölürse yine böyledir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

138 Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Her kim Ramazân-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese, kirâmen kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli kılsın! Döşeği dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri senin ayağını sırat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun. Abdest alınca, su dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri, senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul namaz kılmağa başlayınca, Hak teâlâ hazretleri azamet-i şânıyla buyurur ki: “Ey benim kulum, ne istersen iste! Dileğini yerine getireceğim.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır. [Ahmed b. Hanbel]

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 Bir edepsizliğin cezası bir hayrı işleyememektir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Çok kaygı çekme, mukadder olan olur, takdir olunan rızkın da sana gelir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her paslanmanın cilası vardır. Kalbin cilası da esteğfirullah demektir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir kimse riyaya, yaptırdıklarını işittirmeye başlarsa bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Hicretin efdali Allah'ın hoşlanmadığını terketmektir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Erteleyenler helak olmuştur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Cehennemden kurtulan fırka; benim ve ashabımın gitdiği yolda olanların fırkasıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim ki kurban kesmeye malî kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgâhımıza sakın yaklaşmasın.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah bir kavmi severse; kendilerine belâ gönderir, kendilerini sıkıntıya sokar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah insanlara acımayana, merhamet etmez.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah’ı görüyormuş gibi ibâdet et. Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah’tan utanmayan, insanlardan da utanmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah-ü Taâlâ, muhakkak sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Amellerin kıymeti niyetlere bağlıdır. Herkesin niyeti ne ise eline o geçer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Asıl zenginlik, mal-mülk çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bana çektirilen eziyet, hiç bir Peygamber’e çektirilmedi.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben, ancak ahlâkın en güzellerini tamamlamak için gönderildim.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bildiğinizi herkese öğretiniz, bilginizi yayın, kolaylaştırın, zorlamayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize düşman olmayın, birbirinizden yüz çevirmeyin, birbirinize hased etmeyin, kin gütmeyin, ey Allah kulları kardeş olun.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir kulun îmanı, gönlü doğru olmadıkça doğru olmaz; gönlü de, dili doğru olmadıkça doğrulmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bize kılıç çeken, bize karşı silah taşıyan bizden değildir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Çin’de bile olsa ilmi alınız.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dünya lezzetlerini yıkan ölümü çokça anınız. Çünkü; o geçim darlığı çekenleri feraha kavuşturur, avutur, zenginlerin de ihtiraslarını frenler.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Emanete riâyet etmeyenin, îmanı yoktur; ahdine vefâ etmeyenin, dîni yoktur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hased, ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İçinizden hiç biriniz; kendi nefsi için sevdiğini, mü’min kardeşi için de sevmedikçe hakiki mü’min olamaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İlmi öğrenip de başkalarına dağıtıp nakil etmeyen insan, altınları gömüp onu sarf etmeyen, ondan yedirip içirmeyen kimseye benzer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Îmanın en üstünü, yükseği; iyi ahlâk, sabır ve cömertliktir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnananın anlayışından sakının; çünkü o, Allah nûru ile bakar, görür.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlara karışıp eziyetlerine katlanan mü’min, insanlara karışmayıp eziyetlerine katlanmayan mü’minden üstündür.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların en çetin belâya uğrayanları Peygamberlerdir; onlardan sonra temiz ve özü doğru kişilerdir; onlardan sonrada onlara benzeyenler ve benzeyenlere benzeyenlerdir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İşler, o işlere ehil olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kanâat tükenmez bir hazinedir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kızgınlık anında; hiç kimse, iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Komşusu aç iken, kendisi tok yatan bizden değildir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslüman, diğer Müslümanların; elinden ve dilinden sâlim olduğu kimsedir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslümanlık, güzel ahlâktan ibarettir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mütevâzı olanı Allah yüceltir, kibirli olanı Allah alçaltır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ne mutlu o kimseye ki; ayıbı başkasının ayıplarıyla uğraşmaktan, kendisini alıkoyar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ölüme, ölüm gelmeden hazırlanınız.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sözünde durmak, ahdini yerine getirmek îmandandır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ya öğretici ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol. Sakın dördüncü olma.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Zulümle bir şey elde eden bizden değildir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 2 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?