ilimkosku - Hadislerrr SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Hadislerrr

"Günahlar rızkı azaltmaz. Sevaplar da rızkı çoğaltmaz. Duayı terketmek ise günahtır. 
Hadis (Mu’cemu’s-sağir)."

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 

 

-İlmin afeti unutmaktır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Temizlik imanın yarısıdır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-(Deveyi) bağla ve tevekkül et. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Oruç tutun, sıhhat bulun. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Namaz dinin direğidir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Helal peşinde koşmak cihaddır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Güzel söz sadakadır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Cennet kılıçların gölgesi altındadır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Meclislerdeki sözler emanettir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Hayra vesile olan yapan gibidir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Cennet cömertler yurdudur. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Oruç sabrın yarısıdır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Sabır imanın yarısıdır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Tebessüm etmek sadakadır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Sabır, başarının anahtarıdır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Sabır, musibetin ilk anındakidir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 

-İbadetin efdali devamlı olanıdır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Kur’an, sırf devadır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Dilini tutan kurtuldu. 

·         -

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 

-Hikmetin başı Allah korkusudur. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Vaad edilen verilmelidir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Dua müminin silahıdır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Müsamaha et ki sende göresin.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Namaz müminin nurudur. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Pişmanlık tövbedir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Mescid, takva sahiplerinin evidir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Din nasihattir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Dua ibadettir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Cuma fakirlerin haccıdır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Güzel soru, ilmin yarısıdır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Önce selam, sonra kelam. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Öfkelendiğinde sus. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Çok gülmek kalbi öldürür.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Oruç kalkandır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Sabah uykusu, rızka engeldir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-İçki, kötülüklerin anasıdır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Gözlerin zinası bakmaktır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Kanaat bitmez bir sermayedir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Hayâ(utanma duygusu) imandandır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Kişi, arkadaşının dini üzeredir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Alimlere oturmak ibadettir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Dilini (yalan ve faydasız sözden) koru. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Öfkelenme.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Büyük günahların en büyüğü dünya sevgisidir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Şüphesiz ki Allah güzeldir güzeli sever.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Şüphesiz ki Allah tövbekar genci sever. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Muhakkak ki namaz mümin'i Allah'a yaklaştırır. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-İtaat ancak iyiliktedir. 

·         -

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 

-İyiliği emreden o iyiliği yapan gibidir. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-İslam yücedir mağlup olmaz. 

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

-Besmele-i Şerif her kitabın anahtarıdır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 • Allah bir kavmi severse; kendilerine belâ gönderir, kendilerini sıkıntıya sokar.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 •  
 • Allah insanlara acımayana, merhamet etmez.

·         .-- @[1395335517453046:1]

 •  
 • Allah’ı görüyormuş gibi ibâdet et. Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Allah’tan utanmayan, insanlardan da utanmaz.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Allah-ü Taâlâ, muhakkak sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Amellerin kıymeti niyetlere bağlıdır. Herkesin niyeti ne ise eline o geçer.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Asıl zenginlik, mal-mülk çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Bana çektirilen eziyet, hiç bir Peygamber’e çektirilmedi.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Ben, ancak ahlâkın en güzellerini tamamlamak için gönderildim.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Bildiğinizi herkese öğretiniz, bilginizi yayın, kolaylaştırın, zorlamayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 • Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize düşman olmayın, birbirinizden yüz çevirmeyin, birbirinize hased etmeyin, kin gütmeyin, ey Allah kulları kardeş olun.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 • Bir kulun îmanı, gönlü doğru olmadıkça doğru olmaz; gönlü de, dili doğru olmadıkça doğrulmaz.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 • Bize kılıç çeken, bize karşı silah taşıyan bizden değildir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Çin’de bile olsa ilmi alınız.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 • Dünya lezzetlerini yıkan ölümü çokça anınız. Çünkü; o geçim darlığı çekenleri feraha kavuşturur, avutur, zenginlerin de ihtiraslarını frenler.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Emanete riâyet etmeyenin, îmanı yoktur; ahdine vefâ etmeyenin, dîni yoktur.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Hased, ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • İçinizden hiç biriniz; kendi nefsi için sevdiğini, mü’min kardeşi için de sevmedikçe hakiki mü’min olamaz.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • İlmi öğrenip de başkalarına dağıtıp nakil etmeyen insan, altınları gömüp onu sarf etmeyen, ondan yedirip içirmeyen kimseye benzer.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Îmanın en üstünü, yükseği; iyi ahlâk, sabır ve cömertliktir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • İnananın anlayışından sakının; çünkü o, Allah nûru ile bakar, görür.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • İnsanlara karışıp eziyetlerine katlanan mü’min, insanlara karışmayıp eziyetlerine katlanmayan mü’minden üstündür.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • İnsanların en çetin belâya uğrayanları Peygamberlerdir; onlardan sonra temiz ve özü doğru kişilerdir; onlardan sonrada onlara benzeyenler ve benzeyenlere benzeyenlerdir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 • İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • İşler, o işlere ehil olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Kanâat tükenmez bir hazinedir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Kızgınlık anında; hiç kimse, iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Komşusu aç iken, kendisi tok yatan bizden değildir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Müslüman, diğer Müslümanların; elinden ve dilinden sâlim olduğu kimsedir.

 

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 • Müslümanlık, güzel ahlâktan ibarettir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Mütevâzı olanı Allah yüceltir, kibirli olanı Allah alçaltır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Ne mutlu o kimseye ki; ayıbı başkasının ayıplarıyla uğraşmaktan, kendisini alıkoyar.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Ölüme, ölüm gelmeden hazırlanınız.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Sözünde durmak, ahdini yerine getirmek îmandandır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Ya öğretici ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol. Sakın dördüncü olma.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

Zulümle bir şey elde eden bizden değildir

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 • İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • İnsan dilinin altında gizlidir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Kabrimi ziyareti bayrama çevirmeyin.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Münafıklığın alameti üçtür : Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.
Hz. Muhammed

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 • Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Evlat kokusu cennet kokusudur.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Babalarınıza iyilik edin ki, oğullarınız da size iyilik etsin.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Siz kendiniz namuslu olun ki, kadınlarınız da namuslu olsunlar.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Cahiller cesur olurlar.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetlikle karşılık verme.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 • Şeref, edep iledir. Soy ile değildir
 •  

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Kuran yedi nüans üzerine indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşımasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         İnsan dilinin altında gizlidir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Kabrimi ziyareti bayrama çevirmeyin.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Münafıklığın alameti üçtür : Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Evlat kokusu cennet kokusudur.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Sakıvermeyen kendisine verdiğin kıymeti sana nle arkadaş olma.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Babalarınıza iyilik edin ki, oğullarınız da size iyilik etsin.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Siz kendiniz namuslu olun ki, kadınlarınız da namuslu olsunlar.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Cahiller cesur olurlar.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Etmez ise ehli sen olursun.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetlikle karşılık verme.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

·         Allah, kula namazda sağa sola iltifat etmedikçe rahmetiyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi ondan yüz çevirir.

·          

·         .-- @[1395335517453046:1]

 

 

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 2 ziyaretçi (102 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?