ilimkosku - hadisler 9 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  hadisler 9

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. o zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bir şey sattığında, satın aldığında ve alacağını istediğnde kolaylık gösteren kula Allah merhamet etsin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyulan bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

At yâ Sa'd! Anam babam sana feda olsun. ( Uhud Savaşı sırasında, Müslümanların en büyük okçularından Sa'd bin Ebi Vakkas 'a.)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ana ve baba, cennet kapılarının tam ortasıdır. İnsanı cennete ulaştıracak en iyi şey, ana ve babaya iyilik etmektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek buğzettiğine de Allah için buğzetmektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah’ın kullarından hoşnutluğunun nişanesi, fiyatların düşük, hükümdarın ise adaletli olmasıdır. Allah’ın, onlara gazap etmesinin nişanesi ise, hükümdarın adaletsiz, fiyatların ise yüksek olmasıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah'a isyan olan bir hususta kimseye hiç bir itaat yoktur. İtaat ancak marufta ser'i ölçüler içerisindedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah (cc)’a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla geçinebilmektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah, ümmetimin kalplerindeki kötü arzu ve meyilleri, söz ve fiil haline çıkarmadıkları müddetçe affeder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ahir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Açız akılsız kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah'a karşı Temennide bulunandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Arzusu ve hedefi Allah'tan başka şey olarak sabahlayan Allah(ın kulların)dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Benim Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda, vücuttaki baş ve baştaki iki göz gibi kabul edin. Tabiatıyla Baş, gözler olmadan yolunu bulamaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Bela insanın diline bağlıdır. bir kimse bir şeyi yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Emirleriniz hayırlılarınız, zenginleriniz hoşgörülüleriniz, işleriniz aranızda danışmayla olduğunda yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır. Ama emirleriniz serlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, işleriniz kadınlarınızın elinde olduğunda yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

SABAHhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.pngnamazına çok dikkat ederek geçirmemen gerekir. Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamdedenlerdir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;

1.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,

2.Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından,

3.Malını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,

4-5.Vücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Her kim Ramazan'ı tutar, sonra da ona Şevval'den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur. Yere düşen kan, Alah'ın muhâfazasına düşmüş olur. Az infak edin, çok ecir alın.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, insanların dînî işlerinde Allah'ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma. Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun. Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma. Olur ki bir gün dost olursun. Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allah'a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr'a buğzetmesin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Şiir vardır ki, hikmettir. Beyân vardır ki, büyüdür.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Mü'minin niyeti, amelinden hayırlıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ümmetimden bir grup insan Kur'an'ı muhakkak sûrette okuyacak. Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Veyl, cehennemde bir vadidir. Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü'min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her namazın arkasında Âyetü'l Kürsî 'yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kanâat, tükenmez bir hazinedir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Îmân'ın efdali; nerede olursan Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ticârete devam edin. Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ya hayır konuş, ya da sus.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Pişmanlık, tövbedir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün. Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap. Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et.

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona.

-Hz Muhammed (S.A.V)

SABAHhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Hikmetin başı, Allah korkusudur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim bir mü'min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü'min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

  Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Duâ ibâdetin ta kendisidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Her ki mAllah'a itâat etmemeye yemin ederse, Allah'a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah'a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin.)

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın, yemininden dolayı keffâret versin.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa, cennete girer.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah işlememiş gibidir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İlme mâni olmak helâl olmaz.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim kırkSABAHhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Musîbetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Bir âlim, şeytana karşı, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü'mindir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Doğru bir tacir, (kıyamet günü) peygamberler, sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse, kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Nebî (s.a.v.) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim bir ayıbı (bulunan malı), o (kusuru)nu açıklamadan satarsa, Allah'ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan ona lânet eder.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onları seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursUN

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Allâh'ım fayda getirmeyen ilimden sana sığınırım.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kimin ilmi artar da zühdü artmazsa, onun sâdece Allah'tan uzaklaşması artmış demektir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim, bildiği bir ilimden suâl edilir de onu gizlerse, kıyâmet günü ağzı, ateşten bir gem ile gemlenir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kıyamet yaklaştı, halbuki insanların dünyâya karşı ancak hırsları artıyor. Dünyâ, ancak onların (Cenâb-ı Hakk'a) uzaklıklarını ziyâdeleştirir.

-Hz Muhammed (S.A.V)

 İki nîmet vardır ki, insanların pek çoğu her ikisinden de aldanmışlardır: Sıhhat ve boş vakit!

-Hz Muhammed (S.A.V)

 Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, sanki gecenin yarısını (namaz ile ihyâ etmiş) ayakta durmuş gibi olur. Kimde sabah namazını cemâatle kılarsa sanki gecenin tamamında namaz kılmış gibi olur.

-Hz Muhammed (S.A.V)

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 2 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?