ilimkosku - Hadisler 4 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Hadisler 4

Biriniz Kur’anı hatmettiğinde şöyle dua etsin: Allah’ım, kabrimde yalnız kaldığımda korku ve yalnızlığımı (Kur’anla) gider. ..Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şeytanlar, elbiselerden faydalanırlar. Onun için, biriniz elbisesini çıkardığı zaman, onu katlasın. Çünkü şeytan, katlanmış elbiseyi giyemez. ..Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cehennem ateşinin sıcaklığı (adam öldürenler için) yetmiş cüz’dür. Altmış dokuzu, öldürmeyi emredenin, bir cüz’ü de katilin (tetikçinin) dir. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Alış verişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu yemin, malı sattırır, ama (kazancın) bereketini giderir. .Hadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bana 3 özellik verildi: Saflar halinde cemaatle namaz kılmak... Cennet halkına özel olan selamlaşmak... Harun Peygamberden başkasına verilmeyen (Amin) kelimesi... (Hz. Musa dua ettiğinde, Hz. Harun “Amin” derdi.)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Özür dileyeceğin her işten sakın. ..Hadis (Camiüssağir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En üstününüz, görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir. ..Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun. Öfkesi geçerse ne ala. Aksi halde uzanıp yatsın...Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Din kardeşi kendisine özür dilemek üzere gelen kişi; özür dileyen bunda ister samimi olsun, isterse olmasın; o özrü kabul etsin. Böyle yapmazsa, Kevser Havuzunun başında yanıma gelemez. ..Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şeytan, askerlerinin en şiddetlisini ve en kuvvetlisini, malıyla iyilik yapanlar üzerine gönderir. ..Hadis (Mecmauzzevaid).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allahtan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder. .Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse, Allah da ona değer verir. .Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz, bazı dertlere uğramış bir kişiyi gördüğünde içinden “Beni sana verdiği dertten koruyan, beni sana ve kullarının bir çoğuna gerçekten üstün kılan Allah’a hamdolsun” dese, bu söz, kendisine verilen o nimete şükür olur. ..Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişinin mescidin boyunu ve enini dolaşıp da içinde namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allahın en çok kızdığı kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir....Hadis-i Şerif (Buhari)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Üç kişiyi Allah sevmez.

1- harab olmuş, yıkılması söz konusu olan evde konaklayan kişi

2- sel yolunda konaklayan kişi

3- Hayvanını başıboş salıp da sonra onu koruması için Allaha dua eden kişi...Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’minler, aralarında, duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir. ...Hadis (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter. ..Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, Cehennemde cezası en hafif olanlardan birine şöyle der: Eğer yer yüzündeki her imkan (güç ve servet) senin elinde olsaydı, bu cezadan kurtulmak için, verir miydin? O kişi hiç tereddütsüz: verirdim, der. Allah şu açıklamayı yapar: Sen dünyada yaşarken, ben senden bu dediğimden daha kolayını, yani bana inanmanı ve hiçbir şeyi ortak koşmamanı istedim. Ama sen ise bana ortak koşmakta direttin. ..Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah buyuruyor ki: “Şüphesiz ben, yer yüzünde yaşayanların isyanlarından dolayı onlara ceza vermek istediğimde: Evlerim olan mescidleri maddi ve manevi onarıp şenlendirenlere; Sırf benim hoşnut olmam için birbirini çıkarsız sevenlere; Seherlerde gerek kendilerinin, gerek diğer insanların işledikleri günahlar için Allah’tan (bağışlanma) dileyenlere bakıyorum ve azabımı yeryüzünden (bunlar sebebiyle) çeviriyorum. ...Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mümin, bütünüyle faydadan ibarettir. Birlikte yürüdüğünde, sana (güzel şeyler anlatıp) fayda verir. Kendisine akıl danıştığında, (en doğru ve gerekli bilgiyi verip) sana yararlı olur. Ortaklık kurduğunda (hainlik düşünmez) sana kazanç sağlar. O, her şeyiyle, her işinde (tepeden tırnağa) faydadan ibarettir...Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Baba cennetin orta kapısıdır ..(Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İyilik yapmak (herkesin harcı değildir) ancak dinine bağlı, hareketleri soylu ve yumuşak huylu kimselere kolay gelir. Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim ki, can boğaza gelmeden (sekerata girmeden) önce Allah’a tövbe ederse, Allah bu pişmanlığı da kabul eder. Hadis (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz bir müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için Allah’a şükretsin. Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp ta dertli kimseye duyurmasın. Hadis (İbn-i Neccar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ölümü çok zikredin. Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız, bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar. Fakirlik anında hatırlarsanız, bu, (halinizden şikayeti önler) elinizdekine kanaat etmenize sebep olur. Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Çocuklarınızı şu 3 sevgiyle terbiye ediniz: Peygamberin sevgisi; Onun ehl-i beytinin sevgisi; Kur’an okumak (sevgisi). Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz namaza durduğunda, rahmet ona yönelip gelir. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslümanlar karşılaştıklarında, tokalaşır, birbirlerinin hal ve hatırlarını sorarlarsa, Allah onlara bu halde iken 100 rahmet indirir. Doksan dokuzu daha güler yüzle ve daha samimiyetle kardeşinin halini ve hatırını sorana, biri de diğerine verilir. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber, çocuklara rastladığında, onlara selam verirdi. Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir. Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah kadınlarınz hakkında hayırlı olmanızı tavsiye eder. Çünkü onlar, anneleriniz, kızlarınız teyzelerinizdir. Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bana az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti (cevaimü’l-kelim) verildi. Hadis (Ebu Ya’la).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cenaze namazı kıldığınızda, ölen için gönülden ve samimi dua ediniz. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber, aciz (bezgin) ve tenbel olmadığını gösteren bir yürüyüşle yürürdü.Hadis_i Şerif (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim Allah ile kendisinin arasını düzeltir, güzel yaparsa; Allah ta onun, insanlarla arasını düzeltir, güzel yapar.Kim iç dünyasını (kalbini, niyetini) düzeltirse, Allah da onun dışını (davranışlarını) düzeltirHadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamberin Adba adında bir devesi vardı ki hiç kimsenin devesi onu geçemezdi. Bir bedevi, bir binek devesi üstünde gelip onu geçti. Bu, müslümanların ağrına gitti. Bunun üzerine Allah Resulü durumun farkına vararak şöyle buyurdu: “Allah bir şeyi yükseltti mi, sonradan mutlaka onu alçaltır.” Hadis (Buhari, Ebu Davud ve Nesai).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bütün işler; hayır olanı da, şer olanı da Allah’tandır. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ülkeler Allah’ın mülkü, kullar Allah’ın kullarıdır. Öyle ise, nerede hayrı bulursan oraya yerleş.Hadis-i Şerif (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İki Müslüman birbiri ile karşılaşıp birisi diğerine selam verdiğinde Allah’a en çok sevimli olanı, arkadaşına daha çok güler yüz

gösterendir. Birbirleri ile samimiyet içinde tokalaştıklarında ise, Allah, onların üzerine ilk elini uzatana 90, diğerinede 10 rahmet olmak üzere 100 rahmet indirir. Hadis-i Şerif (Hakim)

-Hz Muhammed (S.A.V)

“İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.”Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah yolunda ver. Verirken ince hesaplara girme. Yoksa, Allah ta sana inceden inceye hesaplayarak verir. İhtiyaç fazlası malını muhtaçtan esirgeme. Yoksa Allah ta sana rahmetini esirger.Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlarHadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Elbiselerinizi yıkayınız. Saçlarınızın fazlalıklarını kesiniz. Misvak kullanınız. (Diş temizliğine özen gösteriniz.) Süsleniniz ve temizleniniz. Çünkü İsrailoğulları bunu yapmadıkları için, kadınları (onlardan tiksinip soğumuşlar ve) meşru olmayan ilişkilere yönelmişlerdir. Hadis (İbn-i Asakir)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bana 2 çenesi ile 2 bacağı arasını koruma konusundaGARANTIhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png verene, ben de cenneti garanti veririm... Hadis-i Şerif (Buhari, Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sen bir ayakkabı aldığında iyisini al. Elbise aldığında da, iyisini al.. Hadis(Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, benden evvel herhangi bir insanın cennete girmesini yasaklamıştır. Ancak ben, sağıma baktığımda, beni geçmeye çalışan bir kadın görürüm. Bu kadının benimle beraber cennete girmesinin sebebi nedir? diye sorarım. O zaman, bana denir ki: Bu, gençliği ve güzelliği yerinde bir kadın idi. Fakat yanında yetimleri bulunduğu için, onları büyütüp işleri yoluna girinceye kadar sabredip evlenmedi. Onun bu şefkatli davranışına Allah’ın mükafatı böyle olmuştur. Hadis (İmam Şa’rani, Tenbihu’l-Muğterrin).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlar bir şeyi layık olduğundan fazla (gözlerinde) yüceltirlerse, Allah onu mutlaka alçaltır. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi, hanımının ve çocuklarının rızkını karşılamak için çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır. Yaşlı anne ve babasının bakımını sağlamak için yola çıkarsa, Allah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak niyetiyle çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır. Eğer insanlara gösteriş ve başkalarına öğünmek için yola çıkarsa, Allah yolunda değil, şeytanın yönlendirdiği yoldadır. Hadis-i Şerif ( Taberani )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Yasin suresini Allah’ın rızasını gözeterek okuyan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.Yasin suresini, ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz. hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin. Hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah’ın bir kula fakirlik ve hastalık verdiğini gördüğünüzde, şüphesiz ki, Allah onu günahlardan arındırmak istiyor diye düşünün. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

“Kabir, Cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut Cehennem çukurlarından bir çukurdur.”Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz gönlünden, müslüman kardeşine faydalı bir öğüt geçiriyorsa, onu söylesin. Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben tebliğci olarak gönderildim. Zorlaştırıcı olarak değil. Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kendisine aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kur’anı okuyan ve ezberleyenlere hürmet edin. Onlara hürmet eden, bana hürmet etmiş olur. hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cenneti özleyen hayırlara koşar. Cehennemden korkan, günahla gelen lezzetlerden kaçar. Ölümü bekleyen için, lezzetler önemsizdir. Dünyaya zühd ile soğuk bakana, dertler hafif gelir. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resülü: Tacirler (serbest meslek erbabı ve esnaflar), facirlerin (günahkarların) ta kendileridir, buyurdu. Ashap: Ey Allah’ın Resulü, Allah alış verişi helal kılmadı mı? Diye sordular. Allah’ın Resulü şu cevabı verdi: Evet, ama onlar sattıkları mallar hakkında konuşurlarken yalan konuşurlar. Yalan yere yemin ederler de günaha girerler. (Bu yüzden alış verişlerinin bereketi gider. Günahlara girerler). Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da, yoksul ve fakirleri sevmek ve onlarla ilgilenmektir. Hadis-i Şerif (İbn-i La’l).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Birisi diğerine hıyanet etmediği müddetçe, Ben 2 ortaktan üçüncüsüyüm. Biri diğerine ihanet yaptığında, ben aralarından çekilirim. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kötü arkadaştan sakın! Onunla tanınacağından şüphen olmasın. Hadis (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dört dua vardır ki, redde uğramaz: Evine dönene kadar hacca gidenin duası... Ailesine dönünceye kadar savaşa gidenin duası... Şifa buluncaya kadar hastanın duası... Mü’minin mü’mine gıyabında (yüzüne söylemeden veHABERhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png vermeden) yaptığı dua. Bu dualardan en çabuk kabul edileni, mü’minin mü’mine gıyabında yaptığı duadır. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Üzüntü ve kaygılarınızı sadakalar vererek gideriniz. Ta ki, Allah kötü durumunuzu düzeltsin, düşmanlarınıza karşı da size yardımcı olsun. Hadis-i şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ümmetim, merhamete eren, günahları bağışlanan ve tövbesi kabul edilen bir ümmettir. Hadis-i Şerif (Hakim)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah bir topluluk hakkında hayır dilerse, alimlerini (aydınların) çoğaltır, cahillerini azaltır. Öyle ki, alim konuştuğunda kendisini destekleyen pek çok kimse bulur. Cahil konuştuğunda ise, sözü bastırılır. Allah bir topluluk hakkında şer (kötü son) dilerse, cahillerini çoğaltır, alimlerini azaltır. Öyle ki, cahil konuşsa kendisini destekleyen birçok kimse bulur, alim konuşursa sözü bastırılır. Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biri sana dil uzatır ve sende olmayan bir kusurla seni ayıplarsa, sen sakın onu onda olan kusurla dahi ayıplama. Onu, günahı kendisine, sevabı sana ait olduğu halde terket. Kimseye de asla sövmeHadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah yumuşaktır. Yumuşaklığı sever. Ve yumuşaklık haline verdiğini, sertlik ve şiddet haline vermez. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların içinde geğirmekten uzak dur. Şüphesiz dünyada en çok tok olanlar, ahirette en uzun açlığı çekeceklerdir. Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Herhangi bir kişi geri vermemek niyetiyle bir borç alırsa kıyamet gününde hırsız olarak Allahın huzuruna çıkar. hadis-i şerif( İbn-i Mace )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Resulüllah, kafa karıştırıcı, anlaşılması zor sözler söylemekten (mü’minleri) menetti. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Teala, İbrahim Peygambere şöyle buyurdu: Ey Halilim (Dostum)! Yalnız mü’minlere değil, kafirlere karşı da güzel ahlaklı ol ki, iyilerin girdiği yer (cennete) giresin. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Duaların sonunda Amin demek, alemler Rabbi Allah’ın, mü’min kullarının dillerindeki mührüdür. Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah katındaki değerlilik durumunu öğrenmek isteyen kimse, Allah’ın kendisinin yanındaki itaat ve saygınlık durumuna baksın... Hadis-i Şerif (Darekutni).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bütün inanlar hasedçidir. Ancak diliyle onu ifade ve eliyle de gereğini yapmadıkça hased, hasedçiye zarar vermez. Hadis (Ebu Nuaym)

-Hz Muhammed (S.A.V)

La ilahe illallah diyenlere dil uzatmaktan, dışlamaktan uzak dur. Hiçbir günah yüzünden, onları kafirlikle (din dışılıkla) itham etme Hadis ( Taberani)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Meşru dairede eğleniniz ve oynayınz. Ben dini yaşantınızda bir kabalığın (yobazlığın) görünmesinden hoşlanmıyorum.  Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şu 4 şeyden sakınan Cennete girer: Cana kıymaktan (cinayetten); Haram kazanç elde edip yemekten; Zina işlemekten, haram olan cinsel ilişkilere girmekten; Alkol alışkanlığından...  Hadis (Bezzar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şüphesiz ki, Allah’ın yeryüzünde (devriye) gezen melekleri vardır. Ümmetimin yaptıkları duaları ve gönderdikleri selamları, onlar bana ulaştırırlar. Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez. Hadis (İmam Ahmed).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişinin henüz hayatta (canlı ve sağlıklı) iken servetinden bir dirhemi sadaka olarak vermesi; vefat ederken yüz dirhemi sadaka olarak dağıtmasından daha sevaplıdır vehayırlıdır. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah eski dostluğu devam ettirmeyi, yani vefalı olunmasını sever. Öyle ise, onu devam ettirin. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah dünyada insanlara işkence edenlere, kyamet günü büyük ceza verir. Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir kötülük işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et.Hadis-i Şerif (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’min mü’minin kardeşidir. Hiçbir şekilde ona olan hayırlılığını (faydalı tavsiyelerini) elden bırakmaz. Hadis-i Şerif (İbn-i-Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ebu Rafi’ anlatıyor: Kureyş beni Hz. Peygambere (elçi olarak) gönderdi.Onu görünce kalbime İslam sevgisi düştü. Dedim ki: Ey Allah’ın Resulü! Ben bir daha onlara dönmem. Şöyle buyurdu: Ben yaptığım sözleşme ve anlaşmaları bozmam ve (bana gelen) elçileri yanımda alıkoymam. Şimdi sen (Kureyş’e) geri dön, görevini tamamla. Sonra şu anda içinde hissettiğini yine hissedersen döner gelirsin. Bunun üzerine Kureyş’e geri döndüm. Görevimi bitirdim. Sonra tekrar gelip müslüman oldum. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’min, kulluk elbisesi günahlarla yprandığında, onu tövbe iğnesiyle yamayandır. Talihli kişi, tövbesi üzerine ölendir. Hadis-i Şerif (Bezzar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Din kardeşine gelen bir dert ve kötülükten dolayı sakın sevinme. Sonra Allah, onu rahmetiyle kuşatır da, seni imtihan eder (aynı derdi senin başına verir). Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz. Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin. Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim, çocuğu ölmüş bir kadını teselli ederse, cenette ona bir aba (palto) giydirilirHadis(Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyamet günü, mazlumların kurtuluş günüdür. Hadis-i Şerif (İbn-i Ebi’d-Dünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Adamın biri Hz. Peygamber’e: Allah dilemedi, ben diledim, demişti. Allah Resulü ona şu uyarıyı yaptı: Allah’a ortak koştun bu sözünle. Sadece Allah diler (Allah dilemezse hiçbir şey olmaz). Hadis (İbn-i Abbas).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah olmaları (yanlış kararlarını düzeltmeleri) için, Allah’a dua ediniz. Çünkü onların ıslah olmaları, sizin yararınızadır. Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben rahmet olarak gönderildim. Azap olarak değil.(Buhari). Ben, size ihsan edilmiş bir rahmetim..Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Üç şeyin zıddını yapmaya kesinlikle ruhsat yoktur: Kafir olsun, müslüman olsun, ana babaya iyilik yapmak; İster müslümana, ister kafire karşı olsun, verilen sözde durmak; Emaneti, sahibi ister müslim olsun, ister gayr-i müslim; sahibine teslim etmek... hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 2 ziyaretçi (11 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?