ilimkosku - Hadisler 3 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Hadisler 3

“İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.”Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah yolunda ver. Verirken ince hesaplara girme. Yoksa, Allah ta sana inceden inceye hesaplayarak verir. İhtiyaç fazlası malını muhtaçtan esirgeme. Yoksa Allah ta sana rahmetini esirger.Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlarHadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Elbiselerinizi yıkayınız. Saçlarınızın fazlalıklarını kesiniz. Misvak kullanınız. (Diş temizliğine özen gösteriniz.) Süsleniniz ve temizleniniz. Çünkü İsrailoğulları bunu yapmadıkları için, kadınları (onlardan tiksinip soğumuşlar ve) meşru olmayan ilişkilere yönelmişlerdir. Hadis (İbn-i Asakir)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bana 2 çenesi ile 2 bacağı arasını koruma konusunda garanti verene, ben de cenneti garanti veririm... Hadis-i Şerif (Buhari, Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sen bir ayakkabı aldığında iyisini al. Elbise aldığında da, iyisini al.. Hadis(Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, benden evvel herhangi bir insanın cennete girmesini yasaklamıştır. Ancak ben, sağıma baktığımda, beni geçmeye çalışan bir kadın görürüm. Bu kadının benimle beraber cennete girmesinin sebebi nedir? diye sorarım. O zaman, bana denir ki: Bu, gençliği ve güzelliği yerinde bir kadın idi. Fakat yanında yetimleri bulunduğu için, onları büyütüp işleri yoluna girinceye kadar sabredip evlenmedi. Onun bu şefkatli davranışına Allah’ın mükafatı böyle olmuştur. Hadis (İmam Şa’rani, Tenbihu’l-Muğterrin).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanlar bir şeyi layık olduğundan fazla (gözlerinde) yüceltirlerse, Allah onu mutlaka alçaltır. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi, hanımının ve çocuklarının rızkını karşılamak için çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır. Yaşlı anne ve babasının bakımını sağlamak için yola çıkarsa, Allah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak niyetiyle çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır. Eğer insanlara gösteriş ve başkalarına öğünmek için yola çıkarsa, Allah yolunda değil, şeytanın yönlendirdiği yoldadır. Hadis-i Şerif ( Taberani )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ashaptan Muğire anlatıyor: Bir gün sarımsak yedim, Allah Resulünün namaz kıldığı yere geldim; baktım ki bir rek’at kılmışlar. Mescide girdiğimde (bendeki) sarımsak kokusu (etraftan) hissedildi, namazını tamamlayınca, Allah Resulu şöyle buyurdu: Kim bu bitkiden yerse, kokusu kendinden iyice gitmedikçe bize yaklaşmasın. Namazı kılıp Resulullah’ın yanına geldim. Bana elini ver! dedim. Elini alıp gömleğimin yeninden sokarak ta göğsüme kadar götürdüm. Göğsümdeki çarpıntıyı görünce, Allah Resulü şöyle buyurdu: Sen sarımsak yemekte haklısın, çünkü özrün var. Hadis (Ebu Davud)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Yasin suresini Allah’ın rızasını gözeterek okuyan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.Yasin suresini, ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz. hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin. Hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah’ın bir kula fakirlik ve hastalık verdiğini gördüğünüzde, şüphesiz ki, Allah onu günahlardan arındırmak istiyor diye düşünün. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

“Kabir, Cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut Cehennem çukurlarından bir çukurdur.”Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz gönlünden, müslüman kardeşine faydalı bir öğüt geçiriyorsa, onu söylesin. Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben tebliğci olarak gönderildim. Zorlaştırıcı olarak değil. Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kendisine aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kur’anı okuyan ve ezberleyenlere hürmet edin. Onlara hürmet eden, bana hürmet etmiş olur. hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cenneti özleyen hayırlara koşar. Cehennemden korkan, günahla gelen lezzetlerden kaçar. Ölümü bekleyen için, lezzetler önemsizdir. Dünyaya zühd ile soğuk bakana, dertler hafif gelir. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resülü: Tacirler (serbest meslek erbabı ve esnaflar), facirlerin (günahkarların) ta kendileridir, buyurdu. Ashap: Ey Allah’ın Resulü, Allah alış verişi helal kılmadı mı? Diye sordular. Allah’ın Resulü şu cevabı verdi: Evet, ama onlar sattıkları mallar hakkında konuşurlarken yalan konuşurlar. Yalan yere yemin ederler de günaha girerler. (Bu yüzden alış verişlerinin bereketi gider. Günahlara girerler). Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da, yoksul ve fakirleri sevmek ve onlarla ilgilenmektir. Hadis-i Şerif (İbn-i La’l).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Birisi diğerine hıyanet etmediği müddetçe, Ben 2 ortaktan üçüncüsüyüm. Biri diğerine ihanet yaptığında, ben aralarından çekilirim. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kötü arkadaştan sakın! Onunla tanınacağından şüphen olmasın. Hadis (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dört dua vardır ki, redde uğramaz: Evine dönene kadar hacca gidenin duası... Ailesine dönünceye kadar savaşa gidenin duası... Şifa buluncaya kadar hastanın duası... Mü’minin mü’mine gıyabında (yüzüne söylemeden ve haber vermeden) yaptığı dua. Bu dualardan en çabuk kabul edileni, mü’minin mü’mine gıyabında yaptığı duadır. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Üzüntü ve kaygılarınızı sadakalar vererek gideriniz. Ta ki, Allah kötü durumunuzu düzeltsin, düşmanlarınıza karşı da size yardımcı olsun. Hadis-i şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ümmetim, merhamete eren, günahları bağışlanan ve tövbesi kabul edilen bir ümmettir. Hadis-i Şerif (Hakim)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah bir topluluk hakkında hayır dilerse, alimlerini (aydınların) çoğaltır, cahillerini azaltır. Öyle ki, alim konuştuğunda kendisini destekleyen pek çok kimse bulur. Cahil konuştuğunda ise, sözü bastırılır. Allah bir topluluk hakkında şer (kötü son) dilerse, cahillerini çoğaltır, alimlerini azaltır. Öyle ki, cahil konuşsa kendisini destekleyen birçok kimse bulur, alim konuşursa sözü bastırılır. Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biri sana dil uzatır ve sende olmayan bir kusurla seni ayıplarsa, sen sakın onu onda olan kusurla dahi ayıplama. Onu, günahı kendisine, sevabı sana ait olduğu halde terket. Kimseye de asla sövmeHadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah yumuşaktır. Yumuşaklığı sever. Ve yumuşaklık haline verdiğini, sertlik ve şiddet haline vermez. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların içinde geğirmekten uzak dur. Şüphesiz dünyada en çok tok olanlar, ahirette en uzun açlığı çekeceklerdir. Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Herhangi bir kişi geri vermemek niyetiyle bir borç alırsa kıyamet gününde hırsız olarak Allahın huzuruna çıkar. hadis-i şerif( İbn-i Mace )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Resulüllah, kafa karıştırıcı, anlaşılması zor sözler söylemekten (mü’minleri) menetti. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Teala, İbrahim Peygambere şöyle buyurdu: Ey Halilim (Dostum)! Yalnız mü’minlere değil, kafirlere karşı da güzel ahlaklı ol ki, iyilerin girdiği yer (cennete) giresin. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Duaların sonunda Amin demek, alemler Rabbi Allah’ın, mü’min kullarının dillerindeki mührüdür. Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah katındaki değerlilik durumunu öğrenmek isteyen kimse, Allah’ın kendisinin yanındaki itaat ve saygınlık durumuna baksın... Hadis-i Şerif (Darekutni).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bütün inanlar hasedçidir. Ancak diliyle onu ifade ve eliyle de gereğini yapmadıkça hased, hasedçiye zarar vermez. Hadis (Ebu Nuaym)

-Hz Muhammed (S.A.V)

La ilahe illallah diyenlere dil uzatmaktan, dışlamaktan uzak dur. Hiçbir günah yüzünden, onları kafirlikle (din dışılıkla) itham etme Hadis ( Taberani)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Meşru dairede eğleniniz ve oynayınz. Ben dini yaşantınızda bir kabalığın (yobazlığın) görünmesinden hoşlanmıyorum.  Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şu 4 şeyden sakınan Cennete girer: Cana kıymaktan (cinayetten); Haram kazanç elde edip yemekten; Zina işlemekten, haram olan cinsel ilişkilere girmekten; Alkol alışkanlığından...  Hadis (Bezzar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadis-i Şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şüphesiz ki, Allah’ın yeryüzünde (devriye) gezen melekleri vardır. Ümmetimin yaptıkları duaları ve gönderdikleri selamları, onlar bana ulaştırırlar. Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez. Hadis (İmam Ahmed).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişinin henüz hayatta (canlı ve sağlıklı) iken servetinden bir dirhemi sadaka olarak vermesi; vefat ederken yüz dirhemi sadaka olarak dağıtmasından daha sevaplıdır vehayırlıdır. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah eski dostluğu devam ettirmeyi, yani vefalı olunmasını sever. Öyle ise, onu devam ettirin. Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah dünyada insanlara işkence edenlere, kyamet günü büyük ceza verir. Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir kötülük işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et.Hadis-i Şerif (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’min mü’minin kardeşidir. Hiçbir şekilde ona olan hayırlılığını (faydalı tavsiyelerini) elden bırakmaz. Hadis-i Şerif (İbn-i-Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ebu Rafi’ anlatıyor: Kureyş beni Hz. Peygambere (elçi olarak) gönderdi.Onu görünce kalbime İslam sevgisi düştü. Dedim ki: Ey Allah’ın Resulü! Ben bir daha onlara dönmem. Şöyle buyurdu: Ben yaptığım sözleşme ve anlaşmaları bozmam ve (bana gelen) elçileri yanımda alıkoymam. Şimdi sen (Kureyş’e) geri dön, görevini tamamla. Sonra şu anda içinde hissettiğini yine hissedersen döner gelirsin. Bunun üzerine Kureyş’e geri döndüm. Görevimi bitirdim. Sonra tekrar gelip müslüman oldum. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’min, kulluk elbisesi günahlarla yprandığında, onu tövbe iğnesiyle yamayandır. Talihli kişi, tövbesi üzerine ölendir. Hadis-i Şerif (Bezzar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Din kardeşine gelen bir dert ve kötülükten dolayı sakın sevinme. Sonra Allah, onu rahmetiyle kuşatır da, seni imtihan eder (aynı derdi senin başına verir). Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz. Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin. Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim, çocuğu ölmüş bir kadını teselli ederse, cenette ona bir aba (palto) giydirilirHadis(Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyamet günü, mazlumların kurtuluş günüdür. Hadis-i Şerif (İbn-i Ebi’d-Dünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Adamın biri Hz. Peygamber’e: Allah dilemedi, ben diledim, demişti. Allah Resulü ona şu uyarıyı yaptı: Allah’a ortak koştun bu sözünle. Sadece Allah diler (Allah dilemezse hiçbir şey olmaz). Hadis (İbn-i Abbas).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah olmaları (yanlış kararlarını düzeltmeleri) için, Allah’a dua ediniz. Çünkü onların ıslah olmaları, sizin yararınızadır. Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ben rahmet olarak gönderildim. Azap olarak değil.(Buhari). Ben, size ihsan edilmiş bir rahmetim..Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Üç şeyin zıddını yapmaya kesinlikle ruhsat yoktur: Kafir olsun, müslüman olsun, ana babaya iyilik yapmak; İster müslümana, ister kafire karşı olsun, verilen sözde durmak; Emaneti, sahibi ister müslim olsun, ister gayr-i müslim; sahibine teslim etmek... hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hiç biriniz ölümün gelmesini istemesin. Eğer iyi biri ise, yaşamak belki iyiliğini arttırır. Eğer kötü ise, belki tövbe eder.Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen en yalancı düşüncedir. İnsanların gizli ve özel hayatını araştırmayın. Ayıplarını öğrenmeye çalışmayın. Birbirinize karşı üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeşler olun! Hadis (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Haya (kötülük işlemekten utanma) örtüsünü yüzünden sıyırıp atan kimsenin ardından konuşmak gıybet değildir. Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her şeyin bir hakikatı vardır. İmanın hakikatı ise şudur: Kul, başına gelen şeyin her şart ve durumda mutlaka ona gelecek olduğunu bilmelidir. Başına gelmeyen şeyin de, hiçbir şekilde kendisine erişmesinin mümkün olmadığına inanmalıdır. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanların en aç olanı, ilme istekli kimsedir. En tok olanı da, ilme hiçbir istek ve ilgi duymayandır.Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi, birinin yaptığı işten hoşlanırsa, o da onun gibidir. Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Zekat veren, misafire yemek yediren, felakete uğrayanlara yardımda bulunan kişi, cimrilikten kurtulmuştur. Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resulü bir gün ashabına: Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? diye sordu. Bildir ya Resulallah! dediler. Halk arasında hor görülüp hiçe sayılan, mütevazi her mü’mindir ki, o bir hususta Allah’a yemin etse, muhakkak Allah onun yeminini boşa çıkarmaz, doğrular. Peygamberamiz ashabına tekrar sordu: Size Cehennem ehlini de bildireyim mi? Bildir ya Resulallah, dediler. Onlar iri vücutlu, katı yürekli, kaba davranışlı, gururlanarak yürüyen, kibirli kimselerdir. Hadis (Buhari-Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Suçsuz yere (mazlumen) öldürülen kişinin, Allah katında 5 ödülü vardır. Kanının ilk damlası yere düştüğünde günahları bağışlanır. Cennetteki yerini görür. Keramet (soyluluk) elbisesi giydirilir. Büyük korkudan, yani kıyametin dehşet dolu sıkıntılarından güvencede olurHadis-i Şerif (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Misvak ağacının kabuğu ile de olsa, karnınızı doyurabileceksiniz, insanlardan bir şey istemeyin,müstağni (ihtiyacı yokmuş gibi) davranın.Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cennete giren, hep nimet görür, sıkıntı çekmez. Ne elbisesi eskir; ne de gençliği elden gider. Hadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hastayı ziyaret için bir mil de olsa yürü. İki kişinin arasını düzeltmek (barıştırmak) için iki mil de olsa yürü. Allah için dost edindiğin birini ziyaret etmekiçin 3 mil de olsa yürü. Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Güvenilir olmak, zenginliktir.(Camiüssagir). Güvenilir olmak, rızkı kendine çeker. Kazanç yollarını açar. Hıyanet ise,fakirliğe neden olur. Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Resulullah ile beraberdik. Yer – gök tüm vadiyi tekbir seslerimizle inletip bağıra bağıra dua ediyorduk. Resulüllah bize yaklaştı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Siz yanınızda olmayan uzaktaki birine veya sağır bir varlığına seslenmiyosunuz. Hemen yanı başınızdaki sizi işitene (size sizden yakın olana) yalvarıp yakarıyorsunuz. (Duada bu şiddet ve gürültüye gerek yok). Hadis (Hilye).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber, çocuklara ve aile bireylerine karşı, insanların en merhametlisiydi.Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz bir yere girmek istediğinde 3 defa izin istesin. Müsaade edilmezse, geri dönsün. Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim kalbini Allah’a bağlarsa, Allah mü’minlerin kalbinde ona sevgi ve merhamet yaratırHadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah bir millet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında bilginlerin(aydınların) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir. Allah bir millet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahillerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir.Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En hayırlısnız başkasının hakkını ( yani üzerindeki borcu ) en güzel şekilde ödeyendir. hadis-i şerif ( Müslim )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, bir işi yaptığınızda o işin hakkını vererek doğru ve sağlam yapmanızı sever. Hadis-i Şerif (Beyhaki)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah Resülü: Cennet bahçesine uğradığınızda kendinizi besleyiniz, buyurdu. Sahabiler: Ya Resulallah, Cennet bahçeleri nerededir? diye sordular. Peygamberimiz: Allah’ın anıldığı, zikir mescidleridir, buyurdu.(Tirmizi). İbn-i Abbas’ın rivayetinde:İlim meclisleridir, buyurdu.(Taberani). Ebu Hureyre’nin rivayetinde: Mescidlerdir, buyurdu. Sahabiler: Beslenmek nedir? diye sordular. Resulüllah: Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber (demek)dir buyurdu.(Tirmizi).Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sıcak yemekten sakının! Çünkü o, bereketi giderir. Soğuk yemeyi tavsiye ederim.Çünkü onun bereketi daha büyüktür. Hadis (Camiüssağir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir zımmiyi (islam topraklarında vatandaş statüsü içinde yaşıyan gayr-i müslimi ) veya can güvenliği verilmiş (vizeli) bir kafiri öldüren kimse, cennetin kokusunu bile duyamaz. Oysa cennetin kokusu 40 yıllık mesafeden duyulur.Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Size en kolay gelen ve bedene en hafif olan ibdeti haber vereyimmi? Bu susmak ve güzel ahlak sahibi olmaktır. Hadis-i şerif (İbn-i Ebi’d-Dünya).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Doğru bir sözü işitip sonra da onu din kardeşine ulaştırarak öğretmen, ne güzel bir hediyedirHadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir.Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.Hadis-i Şerif (ibn-i Addy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz kızdığında sussun. Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Nefsin arzularına (hevaya) uymaktan sakının. Çünkü o, (insanı) doğruya karşı sağır ve kör yapar. Hadis (Camiüssagir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah cemildir (güzeldir) güzelliği sever. Cömerttir.Cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.(İbn-i Adiyy). Allah beni cömert ve mütevazi bir kul olarak yarattı. Hakkı bile bile çiğneyen inatçı (cebbar) bir kimse yapmadı. Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ey Ademoğlu, Rabbine itaat et ki, sana akıllı denilsin. Ona isyan etme ki, sana ahil denilmesin. Hadis (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Rızkı yerin altında arayın.Hadis-i Şerif

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kişi öfkelendiğinde “Allah’a sığınıyorum” derse, öfkesi gider. Hadis (İbn-i Adiyy).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ahirzamanda insanlara parapul gerekecek. Ta ki onunla din ve dünyalarını ayakta tutabilsinler. Hadis-i Şerif ( Taberani )

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsana dinini yaşamak için yeterli gelecek 4 söz vardır. Onlar da şunlardır. Ameller (eylemler) niyetlere göredir. Kendini ilgilendirmeyen (malayani) şeyleri terketmesi, kişinin güzel (akıllı, bilinçli) müslüman olduğunu gösterir. Bir mü’min, kendi için istediğini din kardeşi için de istemelidir. Bunu yapmadıkça imanda olgunluğa eremez. Allah’ın koyduğu helaller bellidir, haramlar da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. (Onları insan açıkça bilemez, ama vicdanı bir kanaat belirler). Hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnsanoğlu sabaha çıkıp güne başladığında bütün organları diline yalvararak şöyle derler: Hakkımızda Allah’tan kork. Çünkü bizim doğru yönde ilerlememiz ancak seninle mümkündür. Sen doğru çizgide olursan, biz de doğru çizgide oluruz. Sen doğru yönden saparsan, biz de saparız. Hadis (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Din kardeşinin yüzüne gülümsemen senin için bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman, bir sadakadır.Yolunu kaybetmiş kişiye doğru yol göstermen bir sadakadır.İnsanların gelip geçtiği yoldan, taşı, dikeni, kemiği, (eziyet verici her türlü nesneyi) kaldırman bir sadakadır. Kuyudan kova ile çektiğin sudan,din kardeşinin kovasına su dökmen, yine senin için bir sadakadır.Hadis-i Şerif (Kütüb-ü Sitte).

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 2 ziyaretçi (26 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?