ilimkosku - Unlü Düsünür Sozleri SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Unlü Düsünür Sozleri


Düşünüyorum öyle ise varım.

DESCARTES

 

Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır.

GIBBON

 

Hayatta hiç hata yapmamış birisi zaten hiçbir işe başlamamış demektir.

HENRY FORD

 

Hayatta hiçbirşeyden korkmayın yalnız;herşeyi anlamaya çalışın. MARİE CURİE

 

İnsanlar tecrübeleri oranında değil tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgundurlar.

BERNARD SHAW

 

İnsan aklın snırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez.

ALBERT EINSTEIN

 

Olgun insan yapabileceğini söyleyen ve söylediğini yapan insandır.

KONFİÇYUS

 

Gerçek arkadaş sağlık gibidir.Değeri ancak o yok olunca anlaşılır.

CERVANTES

 

Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.

KONFİÇYUS

 

İnsanların yapabileceği en büyük fenalık kendisine olan güvenini kaybetmesidir.

RİCHARD BERNEDİCİ

 

İnsansal öz, tek tek her bireyin doğasında bulunan bir soyutlama değildir. Gerçekliği içersinde, bu, toplumsal ilişkilerin bütünüdür.

KARL MARX

 

Aristoteles

 

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Adalet önce devletten gelir.

İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

 

Honore de BALZAC

 

Hayat herkes için acı, çünkü benim boş yere dilediklerime sahip olmuş nice insanlar gördüm, onlar da mesut değil.

İnsanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele hak edince.

Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır.

Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne namus, ne de ruh.

Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.

Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır.

Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.

Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.

Hiç kimse bir alışkanlığa veda etmek cesaretini gösteremez.

 

Bernard SHAW

 

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz.

Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim.

Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz

Susmanın kudretine inanıyorum. Bu mevzu üzerinde saatlerce konuşabilirim.

Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında.

Bir kelime yeterlidir, gerisi laftır.

Moda kadınlara benzer, onun da havası vardır.

Her şeyi düşünmek, çoğun her şeyi düzene sokmak demektir.

Birçok insanın korkak olmaya cesareti yoktur.

Yazı ile insan daya iyi yalan söyleyebilir.

Zekanın sakıncası, insanı devamlı surette bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.

Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.

Aptallar, utanılacak bir şey yaptıkları zaman mazeret diye o işi her zaman yaptıklarını söylerler.

Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da akıllarını kullanır.

Ben şaka yaparken gerçekleri söylerim, çünkü gerçekler dünyanın en gülünç şakalarıdır.

Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır. Eğer onları bulamazlarsa, kendileri yaparlar.

Parayı kazanmadan harcamaya nasıl hakkımız yoksa, mutluluğu da üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur.

Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır.

Çocuklarınıza ders vermek istiyorsanız (bu hiç de gerekli değil) kendinizi örnek gösterin. Ama sizin gibi olmaları için değil, sizin gibi olmamaları için.

Yapabilenler yapar; yapamayanlar yapmayı öğretir.

Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi alır. Oysa bütün öteki tanıdıklarım benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler.

Yalancının cezası; kimsenin kendine inanmayışı değil, asıl kendisinin kimseye inanmayışıdır.

Merhamet sevgiye yakınsa, minnet onun aksine yakındır.

Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.

Aşk, insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir.

 

DOSTOYEVSKİ

 

Bazı insanlar, ev köpekleri gibi, yamandıkları kapıdan ayrılmazlar.

Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.

Çocukları seven hayatı da sever.

Evlenme, boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikâh sağlam kalmazdı.

Gözyaşları kurur.

Hayata yeniden başlasaydım , saniyelerin nabzını tutardım.

Hayatımızda en yüce, en güçlü, en faydalı dayanağımız ana baba evinden kalan hatıralarımızdır.

İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur.

İnsanların bazen neye güldüklerini anlamak güçtür.

İnsanların saadet kadar felakete de ihtiyacı vardır.

İster tatlı, ister acı olsun, hatıra insana ıstırap verir.

Kadını kalkındıran, onu uçurumun dibine kadar yuvarlanmaktan koruyarak hayata yeniden doğmasını sağlayan biricik kuvvet aşktır.

 

Johann Wolfgang Von GOETHE

 

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.

Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır.

Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.

Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır.

Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.

Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır.

Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir.

İnsan ancak anladığı şeyi duyar.

İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez.

İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar.

İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Mükemmel insanların aksayan tarafları daha çok göze batar.

Samimi olmayı vaad edebilirim; tarafsız olmayı asla.

Sevmek, inanmak demektir.

Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

 

KONFÜÇYÜS

 

Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır.

Eğer kusurların varsa, onlardan kurtulmaya çalışmalısın ve bundan korkmamalısın.

Yapılmış şeyler üzerinde konuşmak lüzumsuzdur, geçmiş şeyleri ayıplamak da manasızdır.

Bir insan sabahleyin doğru yolda ise, akşam saatlerinde de öyle kalacak ve bundan pişman olmayacaktır.

Tevazu ile konuşmayan bir kişi, zamanla bununla ilgili bütün kelimeleri de tamamıyla unutabilir.

Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu konuşmak mümkün değildir.

İhtiyatlı insan nadiren hata işler.

Doğaya göre bütün insanlar birdir, fakat pratikte birbirlerinden dehşetli ayrılık gösterirler.

 

William SHAKESPEARE

 

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.

Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir.

İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

Herkese kulağını, ama çok azına sesini ver.

Ah! Bu kadar okudum, bu kadar öykü ya da destan duydum, aşkın yolu asla düz gitmiyor.

İyimser, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser ise kabuğun altında yine yara görür.

Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikcisidir.

Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç.

Geçmiş bir dost için yakınmak yeni dertler edinmektir.

Cehalet Tanrının laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

Nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz.

Bir iftira başka iftiraları doğurur.

Aşk bir deliliktir.

Daha iyi, iyinin düşmanıdır.

Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir.

Geçmiş bir felakete üzülmek, bir yenisini davet etmenin en emin yoludur.

Aslında hiç bir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında düşündüğümüze bağlıdır.

 

Leo Nikolaevich TOLSTOY

 

Af dileyen, kendi kendini itham eder.

Aşk, kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır.

Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir.

Bir insanı, bulunduğu mevki ile değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmelidir.

Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir.

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

Hırsları kökünden atmak mümkün değildir. Onları sadece asıl ülkülerine doğru yöneltmeğe çalışmalı.

İnanç, hayatın kuvvetidir.

İnsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, ama kendi kendini aldatabilir misin?

Öyle davran ki, senin iraden kendini bir kanun koyucu gibi hissetsin. Öyle davran ki, bu davranış yanında insanlığı bir araç değil bir amaç olarak göresin. Öyle davran ki, senin iradenin bir kanun gibi genel geçerliliği olsun.

Savaş, mızraklı, trampetli bir bayram değildir. Onun manzarası kandır. Ölümdür.

Tarihin konusu, kavimlerin ve insanların hayatıdır.

 

Victor HUGO

 

Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz

Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.

Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık.

Ölüm bu; ne hükümdar tanır, ne soytarı; herkesi aynı iştahla yutar.

Hayat, felaket, yalnızlık, yüzüstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır.

Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz.

Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır.

 

F.M.Arouet VOLTAIRE

 

Ayrılık, tatmin edilmeyen aşkı arttırır.

Her zaman zevk, zevk olmaktan çıkar. Bir şeye düşkünlük hayvanlarda bile yoktur.

Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı duramaz.

İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.

İnsanoğlu hiç de kötü olarak yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de.

İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır.

Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir.

Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.

Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir.

Tanrıya ettiğim dua pek kısadır; Tanrım düşmanlarımı gülünç duruma düşür.

Vahşiler hariç, bütün insanlar, kitapların hükmü altındadır.

Vatana sadakatla hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.

Vatanımız, bütün asil ruhlar için en mukaddes bir yerdir.

Yarabbi ben düşmanlarımı yenmeğe kadirim. Sen beni dostlarımdan koru.

 

 

Hayatı Değiştiren Sözler 1

 

Hayatı Değiştiren Sözler 1

01. İnsanlara beklediklerinden fazlasını ver ve bu işi yaparken kibar ol.

02. En sevdiğin şiiri ezberle.

03. Her duyduğuna inanma, elindekinin hepsini harcama ve istediğin kadar uyuma.

04. “Seni seviyorum” derken inanarak söyle.

05. “Özür dilerim” derken karşındakinin gözünün içine bak.

06. Evlenmeden önce en az altı ay nişanlı kal.

07. İlk görüşte aşka inan.

08. Asla başkalarının hayalleriyle dalga geçme.

09. Derinden ve inançla sev. Kırılabilirsin belki ama başka türlü de hayatını tam yaşayamazsın.

10. Anlaşmazlıklarda dürüstçe savaş. İsim verme.

11. İnsanlar hakkında konuşulanlara inanıp onlar hakkında karar verme.

12. Yavaş konuş ama hızlı düşün.

13. Eğer biri sana cevap vermek istemediğin bir soru sorarsa gülümse ve “neden bilmek istiyorsun?” de.

14. Şunu daima hatırla ki büyük aşk veya büyük yatırım daima büyük risk taşır.

15. Anneni ara.

16. Biri hapşırırsa “çok yaşa” de.

17. Eğer kaybedersen, aklını da kaybetme.

18. Üç “S” yi unutma: Saygı – kendine, Saygı – başkalarına, Sorumluluk – tüm hareketlerin için.

19. Küçük bir tartışmanın tüm dostluğu mahvetmesine izin verme.

20. Eğer hata yaptığını fark edersen, hemen onu düzeltmeye bak, bile bile devam etme.

21. Telefonda konuşurken gülümse. Karşındaki sesinden gülümseyişini duyacaktır.

22. Konuşmayı sevdiğin biriyle evlen. Yaşın ilerledikçe sohbet her şeyden fazla önem kazanacaktır.

23. Biraz yalnız kalmaya özen göster.

24. Yeniliklere açık ol ama ille de değişmeye çalışma.

25. Şunu bil ki sessiz kalmak bazen de en iyi cevaptır.

26. Daha fazla kitap oku, daha az TV seyret.

27. Güzel, şerefli bir hayat yaşa. Yaşlanıp geri baktığında ikinci bir defa tadını çıkarırsın.

28. Tanrıya güven – ama arabanı kilitle.

29. Yuvanda sıcak bir ortam yaratmak için elinden geleni yap.

30. Sevdiklerinde tartışırken, o anı önemse, geçmişi kurcalama.

31. Satır aralarını da oku.

32. Bilgilerini paylaş. Bu aynı zamanda ölümsüz olmanın bir başka yoludur.

33. Dünyaya iyi davran.

34. Dua et. Büyük güç verir. Düşün. Daha da büyük güç verir.

35. Uçarken asla ara verme.

36. İşini iyi yap.

37. Öperken gözlerini kapamayan sevgiliye güvenme.

38. Yılda bir defa, daha önce gitmediğin bir yere git.

39. Eğer çok paran olursa, başkalarına yardım et. Paranın en zevkli tarafını kaçırma.

40. Bazen istediğin bir şeyin olmaması senin için bir şanstır.

41. Önce kuralları öğren, düşün, karar ver ve bazılarını boz.

42. En iyi ilişkin, birbirinize olan sevginiz, birbirinize ihtiyacınızdan fazla olduğu zaman olacaktır.

43. Başarının gerçek olup olmadığını anlamak için karşılığında neler verdiğine bak.

44. Şunu bil ki karakterin senin kaderindir.

45. Sınırsızca sev, sınırsızca yemek yap

46. Kişiliğini ve Kimliğini hiçbir değerle değiştirme

47. Gülmek için mutluluğu bekleme, sonra tebessüm bile edemezsin

48. Sevgi için kollarını kapalı tutma, sonra kendinden başka tutacak şey bulamazsın

49. İçinden ne geliyorsa yap. Bir mürekkep şişesini duvara fırlatıp şekiller çıkarmak bile olsa.

50. Sana Yapılan iyiliği mermere, kötülüğü toza yaz

51. Her gönülde çiçek olacağına bir gönülde buket ol

52. Bilim, ahlaksız bir adamın elinde, kötülük yapmak için güçlü bir silahtır. Fonvizin

53. Neleri bilmediğini bilen çoktur, güçlük, neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir. Cenap Şehabettin

54. Borç almak dilenmekten pek de üstün bir şey değildir. Lessing

55. Budalalığın sersemliği her zaman zeki kimselere bileytaşı hizmeti görür. Shakspeare

56. Bülbül tavuk sergisinde ödül almamıştır. Walter Raleigh

57. Büyüğün tespit ettiği yanlış da olsa, doğrudur. Publilius Syrus

58. Cahil sual sormaz. Benjamin Franklin

59. Dünyayı cennet yapamayız ama cehenneme çevirebiliriz. Rasim Mutlu

60. Cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil. Schiller

61. Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. Şeyh Sadi

62. Cömertliğin afeti başa kakmadır. Hazret-i Muhammed

63. Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok mutlu olursun. Charles Dickens

64. Her konuda gerçeğe ve akla uygun olarak hareket etmeyi ileri süren kişi için bağımsızlık hayattan daha değerlidir. Edmond Goblot

65. İleri gitmek ile bir şeye erişememek aynıdır. Konfiçyüs

66. Başka türlü görünmeye alışacak yerde olduğumuz gibi görünmekten kaçınmasak daha karlı çıkardık. La Rochefoucauld

67. Sarnıç saklar, çeşme taşırır. William Blake

68. Vur ama dinle! Themistokles

69. Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa, almada da bir boyun eğme niteliği vardır. Montaigne

70. İster kişiliğiyle olsun, ister bilgisiyle, bana birşeyler verebilen herkesi severim. Benim tüm nefretim gevezeleredir. Christian Morgenstern

71. Aktör bir dramı bir elbise gibi alır, giyinir, sonra buruşturup atarak bir başkasını alır. Ama bu attığı elbise ondan daha fazla yaşar. Alfred de Vigny

72. Alınteriyle ıslanan toprak kurumaz. İbrahim Olcaytu

73. Ne kadar büyük değerde olursa olsun, insanların kendiliklerinden boyun eğmek isteyecekleri bir kimseye bugüne dek rastlanmamıştır. Machiavelli

74. Haz, mutlu bir yaşamın başı ve sonudur. Epikuros

75. İhtiyat, gençlikte lazım ama insan ihtiyarlıkta malik oluyor. Ali Bey

76. Lütuf çoğalırsa değeri azalır. Pluton

77. Dünyadaki aptalların sayısı, akıllılardan fazladır. Geoffrey Chaucer

78. Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır. Genceli Nizami

79. Her şeyin tazesi, yalnız arkadaşın bayatı meşhurdur. Mektupçu Agah

80. En yüksek mutluluğa erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar. Goethe

81. En iyi asker, çarpışmaktan çok yürümesini bilen askerdir. Napoleon Bonaparte

82. Bir post üzre iki aslan oturmaz. Refiki

83. Milyoner kasasını, hırsız mahzenini, feylesof kitabını ve aşık kalbini aynı heyecan ve korkuyla açarlar. Cemil Sena Ongun

84. Aşk, aşıklara şarabın sarhoşlara yaptığı etkiyi yapar. Lessage

85. Atın dört ayağı vardır ama gene de tökezler. Puşkin

86. Cehennem dediğin yerde dal, odun yoktur. Herkes ateşini kendi götürür. PirSultan Abdal

87. Her ferdi, hatta her cemiyeti hoşlandığı yem ile avlarlar. Hüseyin Rahmi Gürpınar

88. Aynaya değil, aynadan görünene bak. Rasim Mutlu

89. İnsanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman ayrılmalarına yakın zamandır. Dostoyevski

90. Bir baba, yüz evlada bakar da yüz evlat bir babaya bakamaz. Gabriele D’annunzio

91. Büyüye de, şeytana da başvursan, hiçbir varlığı bahtından ayıramazsın. La Fontaine

92. Balın varsa, sineğin bol olur. Cervantes

93. Balık, balıkçıyı sevebilir mi? Martialis

94. Dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün yeter, halklar anlaşır. Bernard Shaw

95. Başarının koşulları: Bilmek, istemek, cüret etmek ve susmak. Axel Munthe

96. Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Honore De Balzac

97. Bencillik insanlığın en büyük lanetidir. W. E. Gladstone

98. Bilge kişi, her şeye şaşan kişidir. Andre Gide

99. Çin’de bile olsa bilgiyi arayın, gidin, elde edin. Muhammed Mustafa (s.a.v)

100. Günahtan kaçınmayan bilgin, meşale tutan bir kördür. Doğru yolu gösterir, kendisi görmez. Şeyh Sadi

101. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Mustafa Kemal Atatürk

102. Küçük çocuğu olan, onun hatırı için çocuklaşsın. Hazret-i Muhammed

103. Vazoyla saksının farkını sen söyleme, çiçeklerden sor. Arif Nihad Asya

104. Güzele ne yakışmaz? Çiçekbozuğu bile… Halbuki çirkine çiçek bile yakışmaz. Refik Halit Karay

105. Çoban koyunu arar, koyun çobanı aramaz. William Shakspeare

106. Dağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçer. Yunus Emre

107. Dalgaların çokluğu deryayı çoğaltmaz. Fahrüddin-i Iraki

108. Çalanı olmayınca en iyi davulun sesi bile çıkmaz. Carl Zuckmayer

109. Define ile yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sadi

110. Dünya böyledir işte, herkes kendi değirmenine su çekmeye bakar. Giovanni Verga

111. Dehanın ne memleketi, ne asrı olur, her yer onun, her zaman onundur. Cenap Şehabettin

112. Delilik gençliğin dostu, akıllılık yaşlılığın süsüdür. Aleksis Kivi

113. Denizi öv ama kıyıda dur. George Herbert

114. Herkesin kendine göre bir takım dertleri vardır, ama bu kimin de gramladır, kimin de kiloyla. Cervantes

115. Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur. Hazret-i Ali

116. Bir devlet, yaşayan ve kendine karşı çıkanı ne kadar koruyabilirse o kadar güçlüdür. Paul Valery

117. Herkes bir şeyden hoşlanmaz ki. Kimi gider dikeni koparır, kimi gülü. Seneca

118. İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir. Resul Hamzatov

119. Dilenciye ekmek verme, ona ekmek yapmasını öğret. Rasim Mutlu

120. İnsanlar için mutluluk umudu ancak doğrulukta vardır. Euripides

121. Daima iki dosttan biri, diğerinin kölesidir. Lermontov

122. Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Montaigne

123. Aşılmaz bir duvarın önünde yaşamak köpekçe yaşamaktır. Albert Camus

124. Bir insan duygularını anlatmaktan korktuğu zaman, gereğinden çok açıklığın sözü olur mu? Yuam Hung-Dao

125. Dünya, bütün ileri hareketleri huzursuz kimselere borçludur. Nathaniel Hawthorne

Hayatı Değiştiren Sözler 2

 

Hayatı Değiştiren Sözler 2

126. En mutlu rüyadan daha mutludur uyanmak. G. Bernard Shaw

127. “Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız. Onun için sevdiklerinize şimdi ‘Seni seviyorum,’ demekten çekinmeyin. George Eliot

128. Rüya, gecenin akvaryumudur. Victor Hugo

129. Bir kimsenin düşmanının düşmanı olması, onu dost edinmeye kafi sebep değildir. Arif Nihat Asya

130. Aşağıda olan kimse düşmekten korkmaz. Aristoteles

131. Her zaman insan bir türlü düşünür, talih bir türlü. Publilius Syrus

132. Veren el, alan elden yücedir. Hz. Muhammed

133. İnsan, sırtına giydiği üniformanın adamı olur. Napoleon

134. Fakirliğe büründü mü fazileti kim arar, kim sorar. Schiller

135. Erkek olmadığıma memnunum, yoksa bir kadınla evlenmek zorunda kalacaktım. Madame de Stael

136. Ev, içine kralın bile giremeyeceği bir kaledir. Emerson

137. Bir kadın tekrar evlenirse bu ilk kocasından nefret ettiği içindir. Bir erkek tekrar evlenirse bu da ilk karısına taptığı içindir. Oscar Wilde

138. Bir öksürük, bir de yoksulluk gizli tutulamaz. Mikszath

139. Felaket gibi hoca az bulunur. Abdülhak Hamid Tarhan

140. Boş vakit, felsefenin annesidir. Thomas Hobbes

141. Fırsat, nazlı, cilveli bir kadın gibidir. Bir kez kapıyı kapalı bulursa, bir daha gelmez. Grillparzer

142. Fırtınalar, insanın denizi sevmesine engel olamaz. Andre Maurois

143. Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. Cenap Şehabettin

144. Gece, düşüncenin anasıdır. John Florio

145. Gençlik çok dayanmayan bir kumaştır. William Shakespeare

146. Gerçek, bir taş kadar sert, bir gül kadar yumuşaktır. Gandhi

147. Gölge, doğuşunu ışığa borçludur. John Gay

148. Gönlümüz bize daima aklımızdan daha yakındır. Goethe

149. Görmek bile nisbidir. Kaşınan yeri parmak, gözden iyi görür. Kemal Tahir

150. Genellikle bütün büyük yanlışların altında gurur yatar. Ruskin

151. Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı ya da dikenin acılarını hoş görmeli. Şeyh Sadi

152. Çok gülenin heybeti azalır. Hz. Ömer

Akıl yanardağının lavları…

153. Bugünümüz mutlulukla geçmedikçe yarın diye bir şey yoktur. Sophokles

154. Ateş dumansız, delikanlı günahsız olmaz. Kaşgarlı Mahmut

155. Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir. Cenap ahabettin

156. Balmumundan kanatlara sahip olduğunuz sürece güneşten uzaklaşınız. Epiktetos

157. Güzel, yalanın çocuğudur. Ahmet Haşim

158. Kötü haberler kırlangıç kanatlıdırlar, iyi haberler koltuk değnekli. Massinger

159. Vazife mukabili olmayan hak mevcut değildir. M. K. Atatürk

160. Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder. Publilius Syrus

161. Cezaların en korkuncu, insanın haksız olduğunu anlamasıdır. Walter Winchell

162. Halk, şımarık, nankör ve zalim bir efendidir. George Sand

163. Ateş, nasıl odunu yer yutarsa, haset de iyilikleri yer yakar ve mahveder. Hz. Muhammed

164. Bir hastayı tedavi eden doktordur, kurtaran hastabakıcı. Victor Hugo

165. Hastalıklar, kötü zevklerin ücretidir. Thomas Fuller

166. İlk hata saflığın, fakat sonrakiler suçun ürünleridir. Oliver Goldsmith

167. İnsan tek başına hayal eder, tek başına acı çeker, tek başına ölür. Henry Frederic Amiel

168. Hayat! Kırık bir testiden sızan su. Bhartrihari

169. Evcil hayvanların en vahşisi dalkavuklardır. Pittacus

170. Devlet hazinesi, yoksulların lokmasıdır, şeytanların kardeşlerine yemlik değil. Şeyh Sadi

171. Hırs deyip geçmeyin, bu dünyada büyük olarak ne yapılırsa onun sayesinde yapılır. Anatole France

172. Hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki, ha altın çalmışsın, ha bir iğne.

173. Hiddet ekilen yerden pişmanlık biçilir. Alessandro Manzoni

174. Cumhuriyetler lüks, saltanat idareleri ise fakirlik yüzünden yıkılırlar. Montesquieu

175. Hiç bir şey insan hayal gücü kadar özgür değildir. David Hume

176. Özgürlükleri üretmek yetmez, paylaşmak gerekir. Elbert Hubbard

177. Istıraptan korkmamanın tek ilacı ıstıraptır. Bu ateşi o ateş söndürür. Peyami Safa

178. Önce karnını doyur, sonra ibadet et. Hazret-i Muhammed

179. Bazı kimseler içkiye dokunmazlar ama içki onlara hemen dokunur. Tennesse Williams

180. İftira olduktan sonra, söylenecek söz mü bulunmaz, erdem bile iftiranın ekmeğine yağ sürer. Lesage

181. Baskı, ihtilalin tohumudur. Daniel Webster

182. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan insanlara nasıl boyunduruk vurulabilir? J. J. Rousseau

183. Yorgunluk kadar sağlıklı ve belki de yorgunluk kadar etkili uyku ilacı hemen hemen yok gibidir. Henry Fielding

184. Erkeklerin iltifatlarının altında daima müphem bir elde etme arzusu gizlidir. Paul Geraldy

185. Bir insanı inancından ötürü diri diri yakmak, bu inanca büyük önem atfetmektir. Montaigne

186. İnandırma yolunda genellikle söz, altından daha değerlidir. Demokritos

187. İnci ele geçtikten sonra, denize ne hacet? Hafız Şirazi

188. İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoşlanırlar. Schiller

189. İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol. Aristoteles

190. Kötü işler, üstlerini bütün dünya örtse, yine kendilerini belli ederler. Shakespeare

191. Ne dostuna iyi, ne düşmanına kötü de. Pittacus

192. İyilikler iade edilebilme sınırı içinde kaldıkça hoşa gider, bu sınırı aşınca şükranın yerini nefret alır. Pascal

193. İnsanda arzu ile birlikte saygı uyandırmayan kadın ne zavallıdır. Kisfaludy

194. Yazık kahramanlara gerek duyan ülkeye. Brecht

195. Kalp söze başlayınca, akıl sağır olur. Cenap Şehabettin

196. Yeryüzünde bütün ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar. Firdevsi

197. Dünya karşılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getirmediğinle ilgilenir. William Mc. Fee

198. Evrenin tüm karanlığı, tek bir mum ışığını bile köreltemez. (Bilinmiyor)

199. Kadın yalnız gözle seçilmez. Onu, gözünden çok kulağınla seç. Thomas Fuller

200. Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur. Şeyh Sadi

201. Kader bize haberci göndermez. Oscar Wilde

202. Kedi, sevgilisinde muhakkak tırnak izi bırakır. Mortherlant

203. Muhabbet gönül humması demektir. Abdülhak Hamid Tarhan

204. Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Cenap Şehabettin

205. Az malın hesabı daha azdır. Hazret-i Muhammed

206. Menfaat her türlü dili konuşur, her kılığa girer, hatta menfaatlere karşı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir. La Rochefoucauld

207. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Köroğlu

208. Kışın sıcakta oturmak isteyenler, yazın terlemek zorundadır. Jacobsen

209. Gah giderim medreseye ders okurum Hak için, gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne? Kul Nesimi

210. En olgun meyva, en başta düşer. William Shakespeare

211. Her önemsiz şey çok küçümsenirse, öcünü alır. Lessing

212. 1001 meziyeti de olsa, insanlara kötü yanlarından bakarlar. Moliere

213. İnsan sefalete düşmeye görsün, vicdanla namusun sesi, aç mideden gelen feryatlar yanında zayıf kalır. Diderot

214. Ulus, kabusları için de, sınırları için olduğu gibi dövüşmelidir. Herakleitos

215. Minnet duyanın hıncı, susan bir canavardır. Talat Sait Halman

216. Son gününü görmeden, hiç kimse mutluluğa ermiş demeyin. Sophokles

217. Bütün mutsuzluklar yokluktan değil, çokluktan ileri gelir. Tolstoy

218. Korku ve azap hariç, her his müzikte teselli bulabilir. George Eliot

219. Namussuz kişilerin ortasında tam anlamıyla namuslu olmak isteyen bir adam, er geç mahvolmaktan kurtulamaz. Machiavelli

220. Her şeyde bir kötülük görmeyi en çok nankörler öğretir. Publilius Syrus

221. Bazı kimseler birbirinden nefret etmeden başkasını sevemezler. Victor Hugo

222. İnsan nefsini feda etmekle insan olur. Somerset Maugham

223. Acının fazlası güldürür, neşenin fazlası ağlatır. William Blake

224. Okumak geçen yüzyılların en namuslu adamlarıyla yapılan bir sohbettir. Descartes

 

225. Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mevlana Celaleddin-i Rumi

 

  

 

 

 

 

 

 


 


HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 2 ziyaretçi (92 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?