ilimkosku - Abdulkadir Geylani H.z SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Abdulkadir Geylani H.z

 

İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.
-Abdulkadir Geylani
 •                    
   
   
  Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Özlü Sözler
  Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret
  ise duymaz.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ı isteyene ise ahirette
  zühd gerekir.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir.
  -Abdulkadir Geylani
 •  
   
  Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi
  yüzündendir.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Ârif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Ey Rabbim! Bütün şükretme acizliğimle sana şükretmek istiyorum.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Kur’an’ın iki yönü vardır: O’nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü.
  -Abdulkadir Geylani
 •  
   
  Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadır.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Sabır, hayrın temelidir.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Resulullah hariç her mahluk perdedir; Resulullah ise kapıdır.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Kur’an’dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Kalp sırra, sır da Hakk’a itimat ederek sükûn bulur.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Marifet ve ilim, öz ile kabuğu birbirinden ayırır.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   

  Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Belâlar kula Cenab-ı Hakk’ın kapısını çalmayı öğretir.
  -Abdulkadir Geylani


 •  
   
  Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Sûfîler ahirete göre akıllı, dünyaya göre delidirler.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Sevenle sevmeyen rıza halinde değil, hoşnutsuzluk halinde belli olur.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı açıklamaktır.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin
  menfaatin için ister.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Sûfîlerin yolculukları Hakk’a kurbiyet ülkesinde son bulur.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
  Sûfîlerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz değildir.
  -Abdulkadir Geylani


 •  
 •  

 

Sûfîlerden biri demiş ki: Fâsığın yüzüne ancak ârif kullar güler.
-Abdulkadir Geylani
 

Sıddik gözünün, güneş ve ayın değil, Allah’ın nuruyla bakar.
-Abdulkadir Geylani

Sâlihlerin kalpleri faydayı da zararı da Rablerinden bilir.
-Abdulkadir Geylani
 •               
 •  
   
  Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
   
   
  Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise sükûn.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Allah’a ancak, O’ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Allah’tan başka herşey puttur.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
  Özlü Sözler
  Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
   
   
  Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Eğer O’nu bilseydiniz başkasını inkar eder,
  sonra da O’nun gayrısını O’nun vasıtasıyla bilirdiniz.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Günün adamı olmaya çalışma, Hakikatın adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir,
  Hakikat değişmez !
   
 •  
   
   
   
  Mürid tevbesinin gölgesinde, murâd ise Rabbinin inayetinin gölgesinde kâimdir.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Yumuşak konuş ki kalblerin kapıları açılsın;

  Sıcak kalbli ol ki,vicdanlar, senin düşüncelerine "buyur" etsin

  İhlaslı davran ki,tesirin sürekli olsun...
   
 •  
   
   
   
  Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır.
  Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız.
  Böyle yaparsanız, her şeyiniz düzelir.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Aptallar bütün hayatları boyunca akıllı kişilerle gezseler bile gerçekleri öğrenemzler.
  Hiç,kaşık çorbanın lezzetini alabilir mi?
   
 •  
   
   
   
  Herşeyde O’nun isimlerinden bir isim mevcuttur, herşeyin ismi O’nun ismindendir.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakiyi unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar,
  fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Derdi de yaratan O’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar.
  Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.
  -Abdulkadir Geylani
   
 •  
   
   
   
  Dünya bir topluluğa, ahiret bir topluluğa, Hak (c.c.) da bir topluluğa aittir.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatıdır.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
   
  Zâhir ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Bâtın ilimleri ise görünmeyen kısmın.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  

 

 •  

Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir.
              -Abdulkadir Geylani
           

 •  
   
   
  Şöyle denilmiştir: “Şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise Allah’ın dışındaki her yerde gariptir.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına Hakk’ın zikri yazılır.
  Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini zikreder.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz.
  Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev.
  Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa,
  iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hâsıl olur.
  Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak,
  bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz.
  Tevbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. Tevbe ediniz.
  Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i ekrem; Hayat, ahiret hayatıdır.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur.
  Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır.
  Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü teâlâdandır.
  Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol.
  Kanaat bitmeyen bir hazinedir.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Tasavvuf yolu sâlihleri görüp onların sohbetlerini ezberlemekle katedilmez.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Sûfîlerden biri demiş ki: İnsanlar hakkında Allah’a uy, Allah hakkında insanlara uyma!
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  O’nu tanısaydınız, O’nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Müslümanlar hakkında iyi zan sahibi ol. Onlar hakkında niyetini düzelt. Her türlü hayır işi yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahireti düşünen âlimlere sor.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Düşeceğinden korkar. Münafık ise, günahını burnu üzerine konan
  ve hemen uçan sinek gibi görür" buyurdu.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz.
  Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü
  ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması,
  misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, âlim ve cesur olması.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  İnsanlara gösteriş için amel yapıp, sonra da bunu Allahü teâlânın kabul
  etmesini istemek yakışır mı?
  Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak.
  Sevincini ve neşeni biraz azalt.
  Biraz hüzünlü ol. Peygamber efendimiz başkasının kalbini ferahlandırmak
  için tebessüm buyururlardı.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Tasavvuf yolu zâhirî ve bâtınî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Sâlihlerden birisine “Neyi arzu ediyorsun?” diye sorulduğunda,
  “Arzu etmemeyi arzu ediyorum.” diye cevap verdi.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir.
  Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Bu işin başı Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet etmek,
  son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Kalb dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden
  birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, ahireti sevmiş olamaz.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız.
  İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız.
  Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Sûfîler Allah Teâlâ’nın Kendisinden başka bir şey istemezler.
  Onlar nimeti değil, nimet bahşedeni, halkı değil Hâlık’ı isterler.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Sûfîler niçini, nasılı, yap yapma’yı unutarak, kendilerini Rablerinin önüne atmışlardır.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar ama en büyük ilim, nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir...
   
 •  
   
   
  Sûfî bâtınını ve zâhirini Allah’ın Kitabına ve Resulünün sünnetine uyarak arıtandır.
  O, sâfiyeti arttıkça vücud denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarını terkeder.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O’ndan isteyin. Çünkü O’ndan istemek ibadettir.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
 •  

Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin.
              -Abdulkadir Geylani
 

Kalp Kitab ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.
              -Abdulkadir Geylani
 •          
 •  
   
   
  Teslim ol, rahat bul.
  -Abdulkadir Geylani

   
 •  
   
   
  Ey oğul! Senin düşüncen, yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın.
  Bütün bunlar, nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi
  nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü teâlâdır.
  Senin düşüncen, Rabbin ve Onun katında bulunan nimetler olmalıdır.
  Dünyadan (haram ve şüphelilerden) ne terk edersen, mutlaka bunun karşılığında
  ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun
  günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
   
   
  Ey mümin! Ne oluyor ki, seni, komşunu; yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum. Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki, bu senin imanını zayıflatır. Mevlânın yanında kıymetin kalmaz. Seni, Allahü teâlânın gazabına uğratır. Hz. Muhammed; "Allahü teâlâ, hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır, buyurdu" diye bildirmiştir. Resul-i ekrem bir hadis-i şerifte; "Ateş odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de iyilikleri yer" buyurdu. Sen, haset ettiğin kimseyi, hangi ve ne hususta haset ediyorsun. Onun kısmeti için mi, yoksa kendi kısmetin hususunda mı haset ediyorsun? Eğer onu, Allahü teâlânın ona kısmet olarak verdiği şeyde haset ediyorsan, ona haksızlık etmiş olursun. Haset ettiğin kimse, Allahü teâlânın kendisi için takdir ve taksim ettiği nimetin içerisinde bulunmaktadır. Sen onu, Allahü teâlânın bu ihsanından dolayı haset etmekle, ne kadar haksızlık ve cimrilik yaptığını, ne kadar akılsızlık ettiğini biliyor musun? Eğer onu, sana takdir edilenin onun eline geçeceğinden endişe ederek kıskanıyorsan, bu senin çok cahil olduğunu gösterir. Çünkü senin kısmetini başkası yiyemez. Muhakkak ki Allahü teâlâ sana zulmetmez. Allahü teâlâ senin için takdir ettiğini, sana nasip olarak verdiğini, senden alıp başkasına vermez.
  -Abdulkadir Geylani
   
   
 •  
HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 8 ziyaretçi (160 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?