ilimkosku - hadisler 12 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  hadisler 12
Sizin en iyiniz, kendisinden iyilik beklenen ve kötülüğünden emin olunandır. En kötünüz de iyilik ümit edilmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır.
Ravi: Tirmizi, Fiten 76

Allah zalime mühlet verir. Ceza vereceği zaman geldiğinde de ona göz açtırmaz, helak eder.
Ravi: Müslim, Birr 61

Bir kişi hanımına su (bile) ikram etse sevab kazanır.” (Hadîs-i Şerîf; Buhârî, Târîh-i Kebîr)

Eğer dünyanın Cenâb-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar değeri olsaydı, kafire ondan bir yudum su bile içirmezdi
Ravi: Tirmizi, Zühd 13

Her ümmetin bir fitnesi - bir imtihan sebebi - vardır. Benim ümmetimin fitnesi de dünya malıdır.
Ravi: Tirmizi, Zühd 26

Ancak geçimine yetecek kadar rızkı olan ve Allah'ın kendisine kanaat nasip ettiği Müslüman kurtuluşa ermiştir.
Ravi: Tirmizi, Zühd 35

Kur'an-ı Kerimi okuma ve anlamasını bilen mü'min, mana alemindeki bazı meleklerle beraberdir. Okuma, öğrenme ve ezberlemede zorlukla karşılaşan kimseye de iki kat sevap vardır. 
Ravi: Buhari, Tevhid 52

Yalan söylemekten de kaçının. Çünkü yalan kişiyi günaha; günah da Cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah katında "Kezzab" - çok yalancı - olarak yazılır.
Ravi: Buhari, Edep 69

Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdedeki halidir. Öyle ise secdede duayı çokça yapınız.
Ravi: Müslim, Salat 215

Mü'min, aynı yılan deliğinden iki defa sokulmaz. - iki defa aldatılmaz -
Ravi: Ebu Davud, Edep 29

Şüphesiz, sadaka, Allah'ın gazabını söndürür ve sahibini kötü ölümden korur. 
Ravi: Tirmizi, Zekat 28

Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, düşürmeyenlere yönel. Çünkü doğruluk rahatlatır; yalan sıkıntıya atar.
Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 60

İnsanların Allah'a en yakın olanı, önce selamı verenidir.
Ravi: Ebu Davud, Edeb 133

Yarım bir hurmayı sadaka vermek suretiyle dahi olsa, cehennem ateşinden korununuz. Bunu da bulamasanız güzel bir söz söyleyin.
Ravi: Müslim, Zekat 68

Sadakaların ve yardımların en hayırlısı, verilen kimsenin ihtiyacını giderendir. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye bakmakla sorumlu olduklarından başla.
Ravi: Nesei, Zekat 60

Zekat İslam'ın köprüsüdür.
Ravi: Keşfü'l Hafa, 1: 1416

Allah Teala hazretleri, sizin için üç şeyi mekruh addetti: 1-Dedikodu, 2-Malın ziyanı, 3-Çok sual!..
Ravi: Buhari, Edeb 6

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki bir yıl oruç tutmuş olur...
Ravi: Tirmizi, Savm 53

Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.
Ravi: Tirmizi, 1953

Kim bir muhtaç Müslüman'ı giydirirse, elbise adamın üstünde bulunduğu müddetçe Allah'ın himayesindedir.
Ravi: Tirmizi, Kıyame 41

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.
Ravi: Müslim, Sıyam 2

Kişi ile şirk ve küfür arasında, ancak namazın terki vardır.
Ravi: Müslim, İman 134

Namazın anahtarı temizliktir
Ravi: İbni Mace, Tahare 3

Şüphesiz ki münafıklara en ağır gelen namazlar bu -yatsı ve sabah- namazlardır. Eğer bu iki namazdaki sevabı bilmiş olsaydınız, dizlerinizin üzerinde emekleyerek de olsa bu namazlara devam ederdiniz. 
Ravi: Ebu Davud, Salat 40

Allah'a secde eden hiçbir kul yoktur ki, Allah onun her secdesine karşılık bir sevap yazmasın, onun bir günahını silmesin ve onu secde ile bir derece yükseltmesin. Öyle ise çok secde ediniz.
Ravi: İbni Mace, İkame 201

Çalıştırdığınız kimselere memur, işçi veya hizmetçilerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin.
Ravi: Müslim, Zühd 74

Hiçbir baba, çocuğuna iyi terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
Ravi: Tirmizi, Birr 23

İlim öğreniniz, çünkü Allah için ilim öğrenmek, Allah'tan korkmayı netice verir. İlme çalışmak ibadettir. Müzakeresi, mütaalası tesbihtir. İlmi araştırma yapmak cihattır.
Ravi: Kenzü'l-Ummal 4.35

Kişi evine girince şu duayı okusun: "Allah'ım! Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik".
Ravi: Ebu Davud, 5096

En mükemmel iyilik, çocuğun, babasının dostlarına iyi davranmasıdır.
Ravi: Müslim, Birr 11

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.
Ravi: Tirmizi, 1923

Kim, insanların gücenmesi pahasına da olsa Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesiyle iş yaparsa, Allah onu insanların kötülüğünden korur.
Ravi: Tirmizi, Zühd 65Karanlıklarda mescitlere devam edenleri, Kıyamet Günü'nde tam bir aydınlık ile müjdele.
Ravi: Ebu Davud, Salat 50

İlim öğreniniz, ilmi de tevazu, ciddiyet, vakar ve istikamet için öğreniniz. İlminden istifade ettiğiniz kimselere de hürmet ediniz.
Ravi: Tergib, 1.114

Kulun amellerini kaydeden iki melek, gece ve gündüz kaydettiklerini Allah'a arz ederler ve Allah da sahifenin başında ve sonunda hayır; yani namaz bulunduğunu görünce : "Şahit olun ki, Ben sahifede baştan sona yer alan bütün günahları affettim." buyurur.
Ravi: Tirmizi, Cenaiz 9

Bana salavat getiren hiçbir Müslüman yoktur ki, salavat getirdiği müddetçe, melekler de ona dua ve istiğfar etmesin. Artık kul ister az salavat getirsin, ister çok
Ravi: İbni Mace, İkameti's Salat 25

Haksız yere müslümanların ırzına (şeref ve namusuna) hakaret etmek haramın en büyüğüdür.
Ravi: Ebu Davud

Vaktin başında kılınan namazda Allah'ın rızası, sonunda kılmanda da Allah'ın affı vardır.
Ravi: Tirmizi, Salat 13

Kıyamet Günü insanlar arasında en çok pişman olacaklardan biri, dünyada iken ilim öğrenme imkanına sahip olduğu halde öğrenmeyen kimsedir. Diğeri de ilim öğrenmiş, fakat kendisi dışında herkes bu ilimden faydalanmıştır.
Ravi: Kenzü'l-Ummal, 4.29

Ölüp de pişman olmayan yoktur, mutlaka herkes nedamet duyar: İyi yolda olan hayrını daha çok artırmadığı için pişman olur. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. 
Ravi: Tirmizi, 2405

Dünya nimetlerinden kadınlar, güzel koku ve gözümünün nuru namaz bana sevdirildi.
Ravi: Nesei, İşareti'n-nisa 1

Hikmet -faydalı olan herşey- mü'minin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa onu almaya mü'min, herkesten daha layıktır.
Ravi: Tirmizi, İlim 19

İlimle meşgul iken uyumak, cahil olarak namaz kılmaktan daha hayırlıdır.
Ravi: Keşful Hafa, 2.286

Şeytan için bir din alimini kandırmak, bin abidi -ilim sahibi olmadan devamlı ibadetle meşgul olan kimse- kandırmaktan daha zordur.
Ravi: Tirmizi, İlim 19

Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder
Ravi: Tirmizi, 664

Kim bir şey hususunda yemin eder, sonra da hilafını daha hayırlı görürse, derhal kefaret vererek yemininden vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsın.
Ravi: Tirmizi, 1530

Öyle bir zaman gelir ki, kişi sabah mü'min olarak kalkar, akşama kafir olarak ulaşır. Ancak Allah'ın iman ve tevhid ilmiyle kendilerini ihya ettiği kimseler, bu durumun dışındadır.
Ravi: Darimi, 1.97

İlim öğrenmek üzere yola çıkan kimseye, Allah, Cennet yolunu kolaylaştırır.
Ravi: İbni Mace, Mukaddime 17

Kur'an okuyan mü'min turunçgiller gibidir. Tadı da kokusu da güzeldir. Kur'an okumayan mü'min de hurmaya benzer. Tadı güzeldir, fakat kokusu yoktur.
Ravi: İbni Mace, Mukaddime 16

Bir alimin ibadetle meşgul olana üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir.
Ravi: İbni Mace, Mukaddime 17

Dünya bir metâ’dır/geçimdir. Dünya metâının en hayırlısı sâliha bir kadındır.
Ravi: Müslim, Radâ 64, hadis no: 1467; Nesâî, Nikâh 15

Kim geçim sıkıntısından dolayı insanlara dert yanarsa, onun ihtiyacı giderilmez, açığı kapanmaz. Fakat kim geçim darlığını Allah'a arz ederse, Allah onun sıkıntısını giderir, bolluğa çıkarır. 
Ravi: Tirmizi, Zühd 18

Evlenene "Allah size (evliliği) mübarek etsin ve size bereket versin" deyin.
Ravi: Nesai, Nikah 73

Kul, kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir ameli işlememiştir.
Ravi: Tirmizi, 3374

Hiçbir farz namazını kasten terk etme. Kim namazı kasten terkederse, ilahi koruma ve teminattan mahrum kalır.
Ravi: İbni Mace, Fiten 23

Ademoğlunun, emr-i bi'l-ma'ruf veya nehy-i ani'l-münker veya Allah Teala Hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir.
Ravi: Tirmizi, 2414

İman, yetmiş şubedir. Haya imandan bir şubedir. Bu şubelerden en üstünü "La ilahe illallah" sözüdür, en aşağısı da yoldan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır.
Ravi: Buhari, İman 3

Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin; işler ehil olmayanlara teslim edilince emanet kaybedilir.
Ravi: Buhari, İlim 2

Kur'an'ın yasaklamış olduğu şeyleri helal sayan kimse, Kur'an'a iman etmiş olmaz.
Ravi: Tirmizi, Fezail-i Kur'an 20

Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a yemin olsun, ya ma'rufu emreder ve münkerden de yasaklarsınız veya Allah'ın katından umumi bir bela göndermesi yakındır. 
Ravi: Tirmizi, 2170

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu kötülerse, o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur.
Ravi: Ebu Davud, 4345

Namaz sebebiyle en çok sevap elde edenler, cemaate en uzak yerlerden yürüyerek gelenlerdir
Ravi: Buhari, Ezan 31

Kim şu üç şeyden beri olarak ölürse cennete girer: Kibir, Gulül (ganimetten çalma), Borç.
Ravi: Tirmizi, 1572

Allah, satıştaki müsamahayı, satın alıştaki müsamahayı, ödemedeki müsamahayı sever
Ravi: Tirmizi, 1319
HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 8 ziyaretçi (93 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?