ilimkosku - Hadisler 7 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Hadisler 7

Cömertliğin afeti başa kakmadır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsanlara verilenlerin en hayırlısı güzel ahlaktır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

İnsanlar inandık demekle, imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İnsan oğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras tamah ve arzu.

 

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir buyurmuştur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Çalışırken en çirkin insan bile güzeldir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Siz Cehennemi İğne Deliği Kadar Yerden Görseydiniz, Başınızı Secde'den Kaldırmazdınız...

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ey gerçekHAYAThttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png sahibi ve her şeyi ayakta tutan Allahım, rahmetinden medet umarım.

 

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim, üzerinde Ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et.

 

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

Bir insanın gerçek zenginliği , onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe nafile oruç tutmasın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kur’an’ın haram kıldığını, helal sayan bir kimse, Kur’an’a inanmamıştır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kötü ahlaklılık , uğursuzluktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Koşarak yürümek mü’min’in değerini yok eder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kendisini fakir gösteren kimse, fakirleşir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat alır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kıyamet gününde bilginlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Kadere iman, Allah’ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mazlumun bedduasından sakınınız. o dua ile Allah arasında perde yoktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mülk küfr ile yaşar, zulm ile yaşamaz. (Adalet mülkün temelidir.)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mü'min, elinden dilinden başka Müslümanların güvende olduğu kişidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Mü'minlerden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa, aralarını düzeltin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın buyurmuştur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Hediyeleşiniz. Çünkü hediye kalpteki kini giderir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ne yaparsan, onun karşılığını göreceksin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Okumak, kadın ve erkek her müslümana farzdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ölmeden önce ölünüz. (Ölmünden önce Allah'a ulaşınız.)

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Rüşvet veren de alan da cehennemdedir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sabırlı ve temkinli davranmak Allah’tan; acele etmek ise şeytandandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden bir kimse mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizin en hayırlınız, ailesine hayırlı olandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizler Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Temizlik imanın yarısıdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

 

Türk olan benim ordularımdır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Vatan sevgisi imandandır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Yiyip şükreden kimse, oruç tutup susan kimseden daha üstündür.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Zenginlik , servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, bid’at ehli olan 72’si Cehenneme gider. Yalnız bir fırka kurtulur. Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshabımın gittiği yolda gidenlerdir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ümmetim dinar ve derhemi (parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan İslam'ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyın bereketinden mahrum kılınırlar.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ümmetimden bir takım kimseler, ismini değiştirerek şarabı(alkollü içecekleri) içecekler. Bu esnada başkaları ucunda (yanlarında) çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar olacak. İşte önün için Allah onları yere batıracak ve aralarından bazılarının şekli maymun'a ve domuz'a çevrilecek.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Üç şeyden dolayı ümmetim için korkuyorum: İhtiraslı olmak, heva-hevese uymak ve sapık önder.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Ümmetinin cemaatinin kimler olduğu hakkında Resulullah(sav)’a soru soran bir kişiye şöyle buyurdu: :Ümmetimin cemaati, az olsalar da hak ehli olanlardır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Türkler size dokunmadıkça, siz onlara sakın dokunmayınız! Gün gelecek ümmetimin idaresi Türkler 'in eline geçecektir..

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden her kim, bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü yeterse bunu yapsın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetlikle karşılık verme.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (Kur'an'a Şeriat)e uymadıkça kâmil imanla iman etmiş olamaz.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Sizden kim (Şeriata uymayan) bir kötü iş görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bügzetsin. Bu sonuncusu ise imanın en zayıf mertebesidir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed (s.a.v) erazi olan kişi imanın tadını tatmış demektir.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

Rabbını gazablandıracak bir meselede sultanı hoşnud eden(etmeye çalışan) Allah'ın dininden çıkmış olur.

 

-Hz Muhammed (S.A.V)

 

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 8 ziyaretçi (121 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?