ilimkosku - Hadislerimiz SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Hadislerimiz
Allah, kula namazda sağa sola iltifat etmedikçe rahmetiyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi ondan yüz çevirir.
Ravi: Ebu Davud, 909

Allahu Teala hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!". ..
Ravi: Tirmizi, 2597


Allah Teala hazretleri bir kulun hayrını diledi mi ölümünden önce salih amel işlemede muvaffak kılar!
Ravi: Tirmizi, 2134


"Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!" buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler. 
Ravi: Müslim, 2950


Benden bir şey işitip onu işittiği şekilde başkasına ulaştıran kimsenin (kıyamet günü) Allah yüzünü taze kılsın. Zira, kendisine ulaştırılan öyleleri var ki, bizzat işitenden daha iyi kavrar.
Ravi: Tirmizi, 2658


Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa, bu onun için bir sadaka olur.
Ravi: Tirmizi, 1382


Ben size (kendiliğinden) ne bir şey veriyor, ne de sizi bir şeyden menediyorum. Ben sadece bir memurum (Allah'ın emrine göre veriyorum).
Ravi: Ebu Davud, 2949


Mü'mine zarar veren veya hile yapan mel'undur.
Ravi: Tirmizi, 1942


Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben kendisine ebeveyninden, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, iman etmiş olamaz.
Ravi: Müslim, İman 69-70


İtidal (orta yol üzere olmak), teenni(li davranmak), hal ve gidişi iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür.
Ravi: Ebu Davud, 4776


Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile.
Ravi: Tirmizi, 2131


Kime ilme uymayan bir fetva verilmişse, bunun günahı o fetva verene aittir. Kim, bir kardeşine, gerçeğin başka olduğunu bile bile, farklı bir irşadda bulunursa ona ihanet etmiş olur.
Ravi: Ebu Davud, 3657


Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi sizden kız talep ederse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve geniş bir fesad çıkar.
Ravi: Tirmizi, 1084


Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.
Ravi: Tirmizi, 2337


Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır.
Ravi: Müslim, 671


Bir kul, salih amel işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameline mani olsa, Allah ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar.
Ravi: Ebu Davud, 3091


Namazı ayakta kıl, muktedir olmazsan oturarak kıl, buna da muktedir olmazsan yan üzeri (yatarak) kıl.
Ravi: Ebu Davud, 951


Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünya veya ahirete dair bir hayır talebi, o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır.
Ravi: Müslim, 757


Kim Allah için hac yapar da, (helali de olsa eşiyle) cinsî münasebette bulunmazsa, kötü söz söylemez ve günah işlemezse -kul hakları hariç- (memleketine) annesinden doğduğu gün gibi (günahsız ve temiz olarak) döner. 
Ravi: Buhari, Hacc, 4


Sizden kim namazını mescidde kılarsa namazından bir pay da evi için ayırsın. Zira Allah, evinde kılacağı namaz için dahi bir hayır takdir etmiştir.
Ravi: Müslim, 778


Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.
Ravi: Müslim, 2748


Bir kimsenin, izin almadan iki kişinin arasına oturması helal olmaz. 
Ravi: Ebu Davud, 4844


Kim bir kavme benzerse, onlardandır.
Ravi: Ebu Davud, Libas 4


Şunu bilin ki, evladlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyle ise evladlarınızın kazançlarından yiyin. 
Ravi: Ebu Davud, 3530


Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah'a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder.
Ravi: Müslim, 948


Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız, öyleyse isimlerinizi güzel yapın. 
Ravi: Ebu Davud, 4948


Kim şu üç şeyden beri olarak ölürse cennete girer: Kibir, Gulül (ganimetten çalma), Borç.
Ravi: Tirmizi, 1572


Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu kötülerse, o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur.
Ravi: Ebu Davud, 4345


İman, yetmiş şubedir. Haya imandan bir şubedir. Bu şubelerden en üstünü "La ilahe illallah" sözüdür, en aşağısı da yoldan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır.
Ravi: Buhari, İman 3


Ademoğlunun, emr-i bi'l-ma'ruf veya nehy-i ani'l-münker veya Allah Teala Hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir.
Ravi: Tirmizi, 2414


Bir alimin ibadetle meşgul olana üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir.
Ravi: İbni Mace, Mukaddime 17


İlim öğrenmek üzere yola çıkan kimseye, Allah, Cennet yolunu kolaylaştırır.

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 8 ziyaretçi (101 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?