Alemin kurtuluşu
Allah’ı tanısaydı, gafletteki insanlar,
Âlem felâh bulurdu, tam olurdu noksanlar.

Yaratılış gayesi
Rabbimize kulluktur, yaratılış hikmeti,
Çok dikkatli olmalı, bırakmalı gafleti.

Rızaya kavuşmak için
Rabbimizin emrini ihlâs ile edâ et!
Allah rızâsı için neyin varsa fedâ et!

Sabır - şükür
Hayır ve şer Hak’tandır, takdire sabır gerek,
Şerler hayra çevrilir, her hâle şükür gerek.

Tefekkür
Tefekkür
, düşünerek ibret almak demektir,
Hikmetleri görerek gerçeğe yönelmektir.

Duâ
Allah’a yalvararak, ihlâslı bir kalb ile,
Kişinin murâdını getirmesidir dile.

İhlâs
İhlâs, bir Müslümanın ziynetidir, süsüdür,
Onda îmân nurunun dıştan görüntüsüdür.

Hubb-i fillah ve buğd-i fillah
Resûlullah buyurdu: (En kıymetli ibâdet,
Bil ki, hubb-i fillah ve buğd-i fillahtır elbet.)


İhlâs ve sevgi
İhlâsla Allah’ı seven bir kişi,
Bir kelebek gibi özler ateşi,
Sevip de ateşten kaçarsa eğer,
Roldür, gösteriştir onun bu işi.

Allah sevgisi
Allah için muhabbet, elbet büyük nimettir,
Salih zatları sevmek, bulunmaz ganimettir.

Resulullah
Teşrîf ettiği zaman, değişmişti insanlar,
Îmânla şereflendi nice puta tapanlar.

Resulullah efendimize
Güzel yanağını bilen, güle bakar mı hiç?
Senin sevginde eriyen, derman arar mı hiç?

Fenersiz mum
İman bir muma benzer, ibadet ise fener,
Fenersiz olursa mum, gün gelir birden söner.

Zaman geçiyor
İlmihâlini öğren, geçip gidiyor zaman,
(Elbette aldanmıştır, iki günü bir olan.)

İlmihâlin önemi
Her işinden bellidir, cahil olanın hâli,
Dinden habersiz olur, bilmeyen ilmihâli.

Huzur
Huzur istersen eğer, fazilet olsun yolun,
Dinimiz emrediyor: (Güzel ahlâklı olun!)

Fen ve sanat
Fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır,
Kimde, nerde bulursa, elbette almalıdır.

İlim farzdır
İlim öğrenmek farzdır, kadına ve erkeğe,
Emir vardır en uzak yere bile gitmeğe.

Düzgün iman
Sapıtmak istemezsen, önce imanı düzelt!
İlmihâlini öğren, emri yasağı gözet!

Ârife tarif olmaz
Ârife tarif olmaz, sivrisinek saz gelir,
Gâfile söz nâfile, davul zurna az gelir.

İlim öğrenmek
Dinimiz emrediyor, dikkat eyle şu sese:
İlim öğrenmek farzdır, kadın erkek herkese.

Kalem unutmaz
Bir ihtiyaç hâlinde, not tutanı överler,
(Âlim unutur, ama kalem unutmaz) derler.

Kitap çok ama
Çiçek çok, gül başkadır; tatlı çok, bal başkadır, 
Kitaplar pek çok, ama Tam İlmihâl başkadır.

Âlim tevazu ehlidir
Başak boşsa dik durur, verilmez ona değer,
Taneli başak ise, başı aşağı eğer.

Ağaç yaş iken eğilir
Unutmayın ki çocuk küçükken eğitilir,
Odun bükülür mü hiç, ağaç yaşken eğilir.

Âlimsiz olursa
Salih âlim olmazsa, yanlış fikre sapılır,
Bid’at ehli övülür, tağutlara tapılır.

Kafayı doldurmak
Faydalı ilimlerle kafa doldurmaya bak,
Kafa sağlam dolunca, cep de dolar muhakkak.

Hak rızası
Kimin yalnız maksadı, Hakk'ın rızası ola,
İlmihâl okudukça, gönlü imanla dola.

Ayıp olan
Bilmemek ayıp değil, sormamaksa ayıptır,
İlimden mahrum kalmak, elbet büyük kayıptır.

Amelsiz ilim
İlimsiz ve ihlâssız Cennet bulunur mu hiç?
Amelsiz ilim ile âlim olunur mu hiç?

İlmi yazmalı
Çalışan, işleyen demir pas tutmaz,
Âlim unutur da, kalem unutmaz.

Besmeleyle başlamak
Besmeleyle başlarız, hayırlı olsun kelâm,
Allah’a hamdü senâ, Resûlüne de selâm.

Oruç ve sabır
Oruç sabrın yarısı, ateşe perde olur,
Mükâfatı büyüktür, oruçlu felâh bulur.

Kadir gecesi
Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce,
Sayısız günahkâr kul, affa uğrar bu gece.

Ramazan gidiyor
On bir ayın sultanı, bize veda ediyor,
İçimiz kan ağlasın, sevab ayı gidiyor.

Ramazana elveda
Çok şükür Rabbimize orucu ettik eda,
Bugün ayrılıyoruz, ya Ramazan elveda!

Bayram
Ramazan-ı şerifi memnun ederek salan,
Bugün artık sevinsin, orucu kabul olan.

Oruçlunun uykusu
Oruçlunun uykusu bile bir ibadettir,
Ramazan mümin için ne büyük saadettir.

Bedenin zekâtı
Buyuruldu ki: (Oruç zekâtıdır bedenin),
Defteri sevap dolar onu eda edenin.

Sahur yemeği
Sahur yemeklerinin fazileti pek çoktur,
Sahur yemeği için, sorgu ve sual yoktur.

Allah’ın emaneti
Evde saliha kadın, şüphesiz büyük nimet,
Yüce Rabbimizden o, erkeklere emanet,
Rabbin emanetine etmeli çok riayet,
Çok zarar görür elbet, ona eden hıyanet.

Erkek ev işine karışmaz
Bir erkek karışırsa, evin işine eğer,
İki cihanda bunun sıkıntısını çeker.

Sultan üzülmez
Mümin hanım sultandır, onu üzmemek gerek,
Belayı bulur er geç, sultanı üzen erkek.

Dünya kusuru
Dine zarar vermeyen kusuru görmemeli,
Dünya işleri için, hanımı yermemeli.

Bir insan
Edepliyse, kusuru olsa bile görülmez,
Edepsizse iyilik etse değer verilmez.

Keskin sirke
Öfkelenince insan, verir çok yanlış karar,
Meşhur söz, keskin sirke, küpüne verir zarar.

Selâmet istersen
Mazlum ol, zâlim olma! Üzül de üzen olma!
Mahşerde hesap zordur, ezil de ezen olma!